ORIENTAČNÍ BĚH   

JAK TO VIDÍ BÉĎA

pár zpráv a názorů z Pardubic
po 18. 01. 18:09

NOVINKY ČSOS
18.01.2021
16:34 - Metodické listy ČSOS 1/2021
12.01.2021
18:36 - Sdělení sekce OB 2/2021.
18:35 - Sdělení sekce OB 1/2021.
13:25 - Zápis VV-ČSOS 2021/1 včetně příloh.
10.01.2021
22:13 - Manuál pro konání závodů v OB v době světové pandemie Covid-19.
21:45 - Zápis ze zasedání vedení sekce OB 31/2021.
21:42 - Zápis z jednání soutěžní komise sekce OB.
04.01.2021
10:22 - Newsletter ČSOS leden 2021: HTMLPDF
29.12.2020
12:59 - První plánovaný víkend LOB u Rýmařově (VRB) se odkládá o 2 týdny na nový termín 30. - 31. 1. 2021. 
28.12.2020
20:19 - První plánovaný víkend LOB, který pořádá oddíl VRB v Rýmařově, se odkládá o 2 týdny na nový termín 30.-31.1.2021. 

OB v ČR
Sekce OB
- ORIS
- reprezentace OB
- hodnocení závodů
- postupy OB
- kalendář 2021
- komise rozvoje OB
- mapy
- historie M ČR
- výsledky závodů
- metodický portál
Sekce LOB
- repre LOB
- repre juniorů LOB
ČSOS

OB ve VČ oblasti
Vč. oblast
- závody Vč. oblast
- kalendář 2021
- hodnocení závodů
- KS OB Pk

OB v Pardubicích
LPU
- program
- Silva o-camp
- Liga škol
- PZP
- fotogalerie LPU
- info pro ml. žactvo
- SCD
- Facebook LPU
XPU
Jana Knapová
Matěj Kamenický

OB ve světě
IOF
- IOF Eventor
WorldofO
SZOŠ

Další informace
Začít orienťák
o-news.cz
Svět běhu
Sosnoviny
Vojtěch Král
Miloš Nykodým

M ČR v OB 2021
17.4. NOB (VPM)
22.5. sprint (STE)
23.5. spr. štaf. (STE)
12.-13. 6. KT (SSU)
18.-19.9. klas (KAM)
18.9. žactvo (PHK)
9.10. štaf (AOP)
10.10. kluby (AOP)

Žebříčky, ligy 2020
Vč. družstva
Vč.pohár

Budou závody
23.1. ZHL (LPU)
24.1. ZHL (SHK)
30.1. LOB S (VRB)
30.1. LOB Š (VRB)
31.1. LOB KL (VRB)
6.2. LOB KL (ZLH)
7.2. LOB KT (ZLH)

Závody za námi
byly dávno...

Vícedenní 2021
Velikonoce (DKP)
Trojúhelník MLA)
Cena stř. Moravy
Woc Tour (ČSOS)
Vysočina (CHT)
GP Silesia (AOP)
Bohemia (BOR)
Zlínský (Š)krpál (TZL)
OA (OAV)
Rumcaj. míle (SJC)
Prázdniny (TUR)
Cena vých.Čech (LPU)
Interkompas (SJH)
West cup (ONO)

Mez. akce 2021
OB:
24.-26.4. MEJ,MED (HUN)
13.-16.5. ME (SUI)
3.-9.7. MS (CZE)
11.-16.7. MSJ (TUR)
7.-13.8. MSV (HUN)
12.-15.8. SP (SWE)
19.-22.8. MED (LTU)
30.9.-1.10. SP (ITA)
LOB:
22.-28.2. MS,MSJ,MED (EST)
18.-21.3. SP (FIN)

Kluby a oblasti
(***=vyplatí se podívat)
Praha***
CEP*
EKP
MFP
VSP**
ZBP*
Středočeská***
DCE*
HCE***
KAM***
LBE*
LME
RIC**
ROZ*
ZVO**
DKL***
DOR***
JES*
KPY**
ODV**
PDY**
ROU**
SLA**
Západočeská***
BSO***
LPM**
MLA***
MAS**
NEK**
KPM
KRL**
ONO
SKV**
VPM**
Jihočeská
KRE
KTA**
VCB**
VTA**
OPI***
PCB*
CST*
Ještědská***
BOR*
DOK
LDC***
LLI**
JEN***
TUR**
TJN*
VLI***
CHA***
KUL**
LIT*
LTP***
PEN
STB
TUV
Východočeská***
CHC**
HOR**
JIL*
PHK*
SHK***
SRK**
VAM*
VRL***
ZAM*
DOB
LPU***
LTU**
KUO**
SJC***
STH***
SNA*
NPA***
OAV*
TYN**
XPU
Vysočina**
BZR*
CHT*
JHB*
PZR*
SJH***
CTB***
OSN*
SJI**
STA*
TTR**
Moravskoslez.**
BFM***
HAV*
SOP
TRI**
VRB*
KRN*
MOV***
OOP***
SIT***
SFM**
Hanácká***
ASU*
KON*
OOL*
PLU
SSU***
TVR**
ZLH**
AOP***
JPV***
KSU**
UOL***
SBR*
STE***
Valašská***
EZL*
HLV*
KVS***
SKM**
LCE**
TZL***
VIC**
Jihomoravská***
ABM*
BBM*
LBM***
PBM**
TBM***
ADA**
RBK
UBM***
VBM
ZBM***

A ještě navíc
AROB
ČAR
COH
Nadace OB

E-mail: Petr Klimpl

Počet přístupů
TOPlist


ČR: Vyšly Metodické listy. Nadace OB podpořila i SCM. Byly vydány sportovně technické dokumenty sekce OB na rok 2021. Jako si vede OB ve srovnání s jinými sporty.
Východní Čechy: Připravuje se společný rozpis jarní části Vč. poháru. Sprint ZHL v Pardubicích přeložen na konec ledna.
Pardubice: Vyšel Jantar. Připravujeme letní tábor - ještě jsou volná místa. Další rušení...
Svět: IOF Joint Meeting. Hlavní akce LOB-sezóny připravena.
Jak to vidí Béďa na FBČESKÁ REPUBLIKA
 • NEW! Metodická rada ČSOS vydala Metodické listy 1/2021. Najdete je zde.
 • NEW! Školení rozhodčích 2. třídy proběhne v termínu 20. - 21. února 2021. Více informací najdete v IS ORIS.
 • NEW! V termínu do 15. ledna měly kluby dvě povinnosti vůči ČSOS: vygenerovat v IS ORIS Evidenční list klubu a uhradit základní členský příspěvek ve výši 1000 Kč. Bohužel skoro čtyřicítka klubů (a jsou mezi nimi i velmi velké kluby) tuto povinnost nesplnila.... Sekretariát ČSOS tak bude mít zbytečnou práci, když bude urgovat tyto kluby, aby svou povinnost splnily v náhradním termínu.
 • NEW! Nadace orientačního běhu vyhlásila i výsledky výběrového řízení na příspěvek na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu na rok 2021. Žádosti zaslalo 11 subjektů, bohužel i zde byly měly některé žádosti administrativní nedostatky, žádosti SK Žabovřesky Brno a Spartak první brněnská nesplnily požadované kvalifikační předpoklady a nebyly proto hodnoceny. Mezi zbývajích 9 subjektů bylo rozděleno celkem 475 tis. Kč následovně: SCM pro region Pardubice 78 tis. Kč, SCM Hradecko 36 tis. Kč, SCM Hanácké oblasti 59 tis. Kč, SCM Podkrkonošská oblast 40 tis. Kč, SCM Libereckého kraje 59 tis Kč, SCM Praha 100 000, SCM Valašsko 32 tis. Kč, SCM Moravskoslezský kraj 16 Kč a Západočeské SCM 55 tis. Kč. Více na webu Nadace OB.
 • NEW! Sekce OB vydala sportovně technické dokumenty na sezónu 2021:
  - novelizace Pravidel OB
  - novelizace Klasifikačního
  - Soutěžní řád soutěží sekce OB pro rok 2021
  - Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB v roce 2021
  Shrnutí je provedeno ve Sdělení sekce OB 1/2021, vlastní dokumenty najdete na webu sekce OB.
 • NEW! Vypsání druhého kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2020 (dva závody žebříčku B-Morava v červnu 2022) najdete ve Sdělení sekce OB 2/2021.
 • NEW! Národní sportovní agentura (NSA) zrealizovala ve druhé polovině října 2020 rozsáhlý výzkum zaměřený na vztah ke sportu a míru popularity jednotlivých sportů v ČR. Byl proveden výzkum míry popularity sportu v České republice 2020 a výzkum finanční náročnosti provozování sportů z hlediska pořízení potřebné výstroje a výzbroje. Výzkum byl reprezentativní s účastí 5 tisíc respondentů, účelem bylo získání věrohodných informací o vztahu české veřejnosti ke sportu. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování. Výsledky byly pak vyhodnoceny i v rámci skupin dle pohlaví, věku, místa bydliště, měsíčního příjmu a vztahu ke sportu obecně.
  Do hodnocení míry popularity jednotlivých sportů v ČR bylo zařazeno 105 sportů. Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka - tam se orienťák jen těsně vešel do první půlky hodnocených sportů, skončil na 52. místě. Lépe si vedl v druhém hledisku, a to, zda by se respondenti sportu sami aktivně věnovali, tam jsme se vešli s přehledem do první třetiny - 28. místo.
  Jednotlivé sportovní svazy pak byly rozděleny do pěti skupin podle finanční náročnosti provozování sportů z hlediska pořízení výstroje a výzbroje, tam je náš sport zařazen do 2. skupiny jako sport se střední finanční náročností.
  Kompletní prezentaci výsledků najdete na webu NSA. A že výsledky nejsou je tak k ničemu, svědčí to, že budou hrát podstatnou roli v přidělení finančních prostředků pro svaz ze strany NSA v letošním roce. Hodnotící kritéria ve výzvě na podporu sportovních svazů jsou členská základna (váha 20 %), rozvoj mládeže (20 %), organizace soutěží (10 %) a atraktivita sportu s přesahem do ekonomických dopadů a finanční náročnost - to je výsledek tohoto výzkumu (50 %).
 • Ve středu 13. ledna proběhla metodická středa. Tentokráte Jana Kubátová představila využití IS ORIS (pořádání závodů, administrace klubu, založení účtu pro závodníky, atd.). Záznam najdete na Youtube kanálu ČSOS.
 • V neděli v podvečer schůzovala sekce orientačního běhu (on-line).
  Nejprve se sešla soutěžní komise sekce. V úvodu projednala přílohu Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2021, dále pak bylo jednáno o novelizaci Pravidel OB (přechodná ustanovení pro dobu covidových omezení) a v závěru bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2022 (dva závody ŽB-Morava v červnu).
  Poté jednalo vedení sekce OB, které rozhodlo, že Shromáždění sekce OB se neuskuteční v lednu, ale že proběhne až to podmínky dovolí - nový termín bude oznámen tři týdny předem (a termín předložení kandidatur do orgánů sekce OB bude dva týdny před konáním valné hromady). Dále bylo schváleno konečné znění sportovně technických dokumentů na rok 2021 (Pravidla OB, Klasifikační řád, Soutěžní řád a Prováděcí předpisy k soutěžím sekce). Pak bylo schváleno vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2022. V závěru byl bod různé, kde byl mj. projednán Manuál pro pořádání závodů v době Covid, podpořeno zpracování kandidatury na MSJ v roce 2024, bylo schváleno složení odvolací komise pro rok 2021 a několik dalších věcí.
  Zápisy jsou k dispozici na webu sekce OB.
 • Nadace orientačního běhu vyhodnotila výběrové řízení na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu na rok 2021. Žádosti zaslalo v termínu 14 žádatelů, šest žádostí (SK OK Jihlava, Oddíl OB Kotlářka, OK 99 Hradec Králové, Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice, SK Žabovřesky Brno a TJ Tesla Brno) bohužel nesplnilo požadované kvalifikační předpoklady. Nakonec tedy bylo rozděleno 362 tis. Kč mezi 8 žadatelů - SCD v OB OK Dobříš 26 tis. Kč, SCD pro region Pardubice 43 tis. Kč, SCD v OB Podkrkonošské oblasti 64 tis. Kč, SCD Hanácké oblasti 71 tis. Kč, SCD Západočeské oblasti 54 tis. Kč, SCD Libereckého kraje 67 tis. Kč, SCD OB Kamenice 18 tis. Kč a SCD Moravskoslezského kraje OB 19 tis. Kč. Bližší podrobnosti jsou na webu Nadace OB.
 • V pátek večer jednal poprvé v letošním roce výkonný výbor ČSOS, pochopitelně on-line.
  V úvodu tradičně podaly informace o své činnosti sekce (ale ani v jedné se toho přes vánoční svátky moc neudálo). Pak byl hlavní bod jednání - určení termínu a způsobu konání volební valné hromady ČSOS. Bylo rozhodnuto, že se VH neuskuteční v termínu 24. ledna. A nebude ani on-line, což je při tomto počtu delegátů (51) a případné potřebě tajných voleb dost těžko realizovatelné. VH se uskuteční až to podmínky dovolí, nový termín bude oznámen tři týdny předem (a termín předložení kandidatur do orgánů ČSOS bude dva týdny před konáním valné hromady).
  Poté byly projednány drobné úpravy rozpočtu svazu na rok 2021 a schváleno rozdělení financí pro kraje, oblasti OB a kluby OB pro talentovanou mládež. Následně byl schválen předložený návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ v roce 2021.
  A tradičně toho bylo dost v bodě různé:
  - byla vzata na vědomí informace o stavu členské základny k 31. 12. 2020: v ČSOS je 221 klubů, v nichž je 14276 členů, v letech 2019 a 2020 absolvovali alespoň jeden oficiální závod 10272 registrovaní závodníci
  - VV byl seznámen s tím, že sekce OB zpracovala Manuál pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-19 - jde o doporučení účastníkům závodu, materiál se bude stále doplňovat (materiál bude zobecněn i pro ostatní sekce ČSOS)
  - byla podána informace, že se letos neuskuteční Letní olympiáda dětí a mládeže
  - na konci ledna vyjde Zpravodaj ČSOS, uzávěrka příspěvků je 20. ledna
  - byla schválena smlouva se Sportcentrem Jičín jako pořadatelem MS v MTBO v srpnu 2023
  - jako národní kontrolor MS MTBO 2023 byl schválen Milan Meier
  - byla schválena změna národního kontrolora na MS 2021, místo Adama Chromého jim bude Jan Fiala
  - byla vzata na vědomí zpráva o stav konání a další přípravě stacinárních tréninkových kempů
  - bylo scháleno vypsání výzvy na podání žádostí na finanční příspěvky na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2021
  - byla vzata na vědomí informace o plánech činnosti Metodické rady ČSOS na rok 2021
  - v závěru se VV seznámil s dotační výzvou Národní sportovní agentury pro sportovní svazy a uložil sekretariátu svazu a Ekomické radě ČSOS aby včas připravila podklady na podání žádosti o dotaci
 • Sekce orientačního běhu naplánovala na rok 2021 sedm českých šampionátů pro dospělé a dorost a jeden pro žactvo. Snad omezující opatření dovolí jejich pořádání. Pro rok 2021 byly upraveny sportovně technické dokumenty tak, aby v jednotlivých šampionátech startovalo kolem 500 závodníků, což by mělo umožnit uspořádání těchto závodů i při středně přísných omezeních plynoucích z Protiepidemického systému. Z tohoto důvodu nejsou letos spojeny s Mistrovstvím ČR závody Veteraniády ČR.
  Prvním českým mistrovstvím bude tradičně dubnové mistrovství v nočním orientačním běhu, v květnu budou následovat boje ve sprintových disciplínách (sprint a sprintové štafety), v polovině června pak bude šampionát na krátké trati. Další tři mistrovské závody jsou na pořadu na podzim - v září na klasické trati a v říjnu mistrovství štafet a mistrovství klubů. Žactvo má šampionát oblastních výběrů v polovině září.
  Kde a kdy by se mělo o medaile bojovat najdete v článku na webu sekce OB.
 • ČSOS organizuje další školení trenérů 2. třídy (licence). O školení je poměrně velký zájem - v termínu se přihlásilo 30 zájemců. Informace jsou v IS ORIS. V lednu a únoru proběhne obecná část v rozsahu 50 hodin na Vyšší odborné škole ČUS. Druhá část (odborná) bude v říjnu a listopadu 2021 v režii ČSOS.
 • Jako poslední z anket 2020 byly zveřejněny výsledky ankety lyžařského OB. Na prvním místě se za skvělé výkony v celé sezóně a hlavně díky 5. místu z ME na klasice v Rusku umístila Lenka Mechlová. Druhý skončil Jakub Škoda a třetí Petra Hančová. Nejlepším juniorem se stal Jan Hašek a nejlepším dorostencem Matyáš Štrégl.
 • Bylo vydáno první letošní číslo Newsletteru ČSOS. Nejděte v něm souhrn toho, co se událo v českém OB v prosinci i to, co by mělo být v lednu. Čtěte zde.
 • Rok 2021 je rokem mistrovství světa v OB, které proběhne v červenci v České republice. A co by to bylo za mistrovství bez závodníků... Jak se na vrchol roku těší čeští reprezentanti? To si můžete přečíst na na webu sekce orientačního běhu.
 • V tuto chvíli sice řádí korona, ale všichni věříme, že si v roce 2021 opět hodně zazávodíme. Opět je připravena řada vícedenních závodů. Při plánování dovolené a prázdnin nezapomeňte na o-závody. Pozvánku na ně najdete na webu sekce OB.
 • Na svazovém webu najdete pozvánku na Mistrovství světa, které se koná počátkem července v České republice.
 • Metodika:
  Na Metodickém portálu byla otevřena novinka - Online příprava. Aplikace vznikla v rámci projektu „Rozvoj metodického portálu ČSOS pro přípravu mládeže a reprezentace“, který byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé úlohy vznikly v rámci diplomové práce Petry Hančové. Jde o skvělou pomůcku pro přípravu jak začátečníků, tak i pokročilých závodníků. Udělejte si dost času na to, abyste si udělali celou řadu testů, které najdete tady.

VÝCHODNÍ ČECHY
 • NEW! Vedení Vč. oblasti je optimistické. Věří, že všechny závody naplánované v kalendáři oblasti na rok 2021 uskuteční (alespoň v trochu normální podobě). Proto vyzvalo všechny pořadatele jarní části Vč. poháru, aby zaslali údaje pro společný rozpis závodů do 24. ledna 2021 na adresu předsedy oblasti Luboše Macháčka.
 • NEW! Sprint Zimní hradubické ligy v Pardubicích, který se měl uskutečnit v neděli 10. ledna je kvůli vyhlášení 5. stupně PES přesunut na sobotu 23. ledna 2021 (proběhne jako individuální měřený trénink).

PARDUBICE
 • NEW! V IS LPU najdete řadu mapových tréninků v okolí Pardubic. Využijte je k individuální přípravě.
 • NEW! Nadace orientačního běhu přidělila našemu Sportovnímu centru mládeže pro rok 2021 dotaci ve výši 78 tis. Kč.
 • NEW! První letošní číslo Jantaru je na světě. Na titulní stránce jsou Fíla a Renata Haasovi na doběhu tradičního Štědrodenního překvapení. V tomto čísle je shrnuto to, co se událo na přelomu roku 2020 a 2021 v pardubickém OB (dva závody Pardubického zimního poháru, náhradní závěr sezóny, atd.), nechybí tradiční rubriky. A protože kvůli koronaviru se toho zase tolik neudálo, tak celé číslo má jenom 12 stran. Obsah čísla najdete tady.
 • NEW! Na prvních 14 dnů srpna připravujeme další ročník letního tábora Silva o-camp Budislav 2021 pro děti od 9 do 15 let. Kapacita je 92 dětí, v tuto chvíli máme ještě pár míst volných. Bližší informace jsou na stránce tábora.
 • Nadace OB dává letos našemu Sportovnímu centru dětí dotaci ve výši 43 tis. Kč.
 • Petra Hančová skončila v Anketě o nejlepšího LOB-závodníka roku 2020 na třetím místě.
 • První pondělí v lednu se poprvé sešel výbor LPU. Zápis z jednání mají členi klubu k dispozici v IS LPU.

SVĚT
 • NEW! V půlce ledna se tradičně koná IOF Joint Meeting - setkání předsednictva IOF se členy komisí IOF. Vzhledem k situaci proběhl tentokrát tento mítink digitálně. V 90 minutách bylo probráno:
  Předseda IOF Leho Haldna: přelomový rok; hospodaření IOF v deficitu pouze 97 tisíc EUR (při zrušení téměř celé sezóny je to velký úspěch), ztráta bude hrazena ze zisku posledních třech let; IOF zůstává dostatečná finanční rezerva k fungování kanceláře a rozběhnutí sezóny 2021.
  Sekterář IOF Tom Hollowel: aktuální stav - „Návrat ke sportu v roce 2021“; účast na vrcholných závodech IOF z mimoevropských států bude komplikovaná (účastnit se budou moci zřejmě jen ti závodníci, kteří dlouhodobě pobývají v Evropě); tato skutečnost nebrání, aby se závody uskutečnily; nyní je tedy velmi pravděpodobné, že by se měly uskutečnit (byť s různými omezeními) tyto závody - MS LOB Estonsko (únor), ME + SP OB Švýcarsko (květen), MS OB Česko (červenec), SP OB Švédsko (srpen); ostatní závody jsou tak 50:50 (včetně přesunutého MED a MEJ v dubnu v Maďarsku); nadějně to vypadá i s MS veteránů OB (srpen Maďarsko).
  Místopředsedkyně IOF Astrid Waler Kaas: náplň práce a kompetence jednotlivých komisí.
  Předseda Trail-O komise Ari Tertsunen: jasné cíle Trail-O, dobře formulované prostředky jak toho dosáhnout.
  Závěr: další setkání široké pléna funkcionářů IOF bude v červenci v České republice.
 • NEW! Hlavní akce letošní mezinárodní sezóny lyžařského OB bude! Mistrovství světa, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy dorostu se pojede na konci února v Estonsku (v Kääriku) podle plánu. Organizátoři dostali od estonských úřadů souhlas. V termínu přihlášek 8. ledna se přihlásilo 16 zemí včetně všech nejlepších 8 národů v LOB (to znamená, že byla splněna také kritéria účasti stanovená IOF). Účastníci se budou muset řídit striktními podmínkami s ohledem na Covid-19. V místě konání je v současné době dost sněhu, takže ani to by nemělo ohrozit konání. Více na webu MS, MSJ a MED v LOB, resp. na na webu IOF.
 • IOF zveřejnila kalendář závodů Světového poháru na rok 2022. Nejlepší světové závodníky čekají tři série. První z nich bude od 26. do 29. května ve švédském Borås a bude sprintová (sprint, sprintové štafety a knock-out sprint). Druhá bude od 3. do 7. srpna jako součást Mistrovství Evropy v estonské Rakvere (klasika, krátká trať a štafety). Finálovou sérii uvitá skoro již tradičně Švýcarsko (Davos Klosters) ve dnech 1. - 3. října, kde se poběží štafety krátká trať a klasika.
 • MS veteránů v roce 2021 v Japonsku bylo zrušeno. IOF teď našla nového pořadatele - světový veteránský šampionát bude (snad to Covid umožní) v Maďarsku 7. - 13. srpna 2021. Centrum bude ve městě Velence, přibližně 50 km jihozápadně od Budapešti. Tam měl být v roce 2020 Hungaria Cup, tam proběhnou lesní závody, sprinty budou v Budaörsu a v Székesfehérváru. Kvůli Covid-19 je první termín přihlášek nezvykle pozdě - až 3. 5. 2021. Vše najdete na webu WMOC (je tam i speciální stránka týkající se COVID-19 v Maďarsku).
 • Český orienťák má nyní bohaté zastoupení v orgánech IOF:
  Council - Dušan Vystavěl
  komise GDC - Lenka Klimplová (předseda)
  komise GDC - Jaroslav Kačmarčík
  FootO komise - Jan Fiala
  mapová komise - Luděk Krtička
  komise MTBO - Jiří Putik
  komise SkiO - Hanna Rost
  komise TrailO - Jana Kosťová