ORIENTAČNÍ BĚH   

JAK TO VIDÍ BÉĎA

pár zpráv a názorů z Pardubic
út 18. 12. 11:20

NOVINKY ČSOS
12.12.2018
14:03 - Upozornění - do 31. 12. 2018 je třeba do Sbírky listin spolkového rejstříku vložit účetní závěrku za rok 2017
08.12.2018
16:25 - Usnesení VH ČSOS 2018
14:28 - Sdělení sekce OB 29/2018.
13:58 - Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS (8. 12. 18 - Praha).
03.12.2018
08:55 - Newsletter ČSOS prosinec 2018: HTMLPDF 
29.11.2018
13:41 - Zápis P-ČSOS 2018/2 z 26. 11. 2018
13:41 - Nové znění Disciplinárního řádu ČSOS platného od 21. 11. 2018
13:37 - Zápis VV ČSOS 2018/6 z 21. 11. 2018
27.11.2018
12:58 - Úprava Směrnice pro účast v závodech ČSOS
12:55 - Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů (8. 12. 2018, Praha - Strahov)

OB v ČR
Sekce OB
- ORIS
- reprezentace OB
- dorost ČR
- hodnocení závodů
- postupy OB
- kalendář 2019
- kalendář 2020
- komise rozvoje OB
- mapy
- výsledky závodů
Sekce LOB
- repre LOB
- repre juniorů LOB
ČSOS

OB ve VČ oblasti
Vč. oblast
- závody Vč. oblast
- kalendář 2019
- hodnocení závodů
- KS OB Pk

OB v Pardubicích
LPU
- program
- Silva o-camp
- Liga škol
- fotogalerie LPU
- info pro ml. žactvo
- info pro st. žactvo
- TSM, SCM
- SCD
- Facebook LPU
XPU
Jana Knapová
Matěj Kamenický

OB ve světě
IOF
- IOF Eventor
- liveorienteering
WorldofO
SZOŠ

Další informace
Začít orienťák
o-news.cz
Svět běhu
Sosnoviny
Vojtěch Král
Miloš Nykodým

M ČR v OB 2018
14.4. noční (STH)
19.5. sprint (VTA)
23.-24.6. KT (TBM)
15.-16.9. klas (JPV)
28.9. spr. št. (TZL)
13.10. štaf (EKP)
14.10. druž (EKP)

Žebříčky, ligy 18
Český pohár
Žebříček A
Žebříček B-Čechy, V
Žebříček B-Čechy, Z
Žebříček B-Morava
Český pohár štafet
Česká liga klubů
Ranking
Český pohár veteránů
Vč. družstva
Vč.pohár - žactvo j
Vč.pohár - do+do
Vč.pohár - veteráni
Vč.pohár - žactvo p

Budou závody
22.12. Sprint (PHK)
6.1. Sprint (LPU)
12.-13.1. LOB (OSN)

Závody za námi
2.12. Veranda
25.11. Klokan kros

Vícedenní 2018
Velikonoce (DKP)
Jarní trojúhel. (MLA)
Cena stř. Moravy (JPV)
Veteran cup (VAM)
Vysočina (CHT)
GP Silesia (AOP)
Šump. divočák (KSU)
Rumpál (LCE)
Rumcaj. míle (SJC)
Prázdniny (TUR)
Cena vých. Čech (PHK)
West cup (NEK)

Mez. akce 2018
OB:
6.-8.4. CEYOC (HUN)
5.-12.5. ME (SUI)
28.6.-1.7. MED (BUL)
6.-13.7. MSV (DEN)
8.-14.7. MSJ (HUN)
17.-21.7. AMS (FIN)
4.-11.8. MS (LAT)
31.8.-2.9. SP (NOR)
4.-7.10. SP (CZE)
LOB:
3.-8.2. ME,MSJ,MED (BUL)

Kluby a oblasti
(***=vyplatí se podívat)
Praha***
DKP***
FSP
MKP
PGP*
SCP**
TAP*
Středočeská***
HCE***
KAM**
LBE*
RIC***
ROZ
ZVO**
DKL***
DOR**
KPY**
PDY**
ROU
SLA**
Západočeská***
BSO***
LPM***
MLA***
NEK**
KPM
KRL***
VPM**
Jihočeská***
KRE
KTA*
VCB**
VTA**
OPI***
PCB*
CST
Ještědská***
BOR**
LDC***
JEN
TUR**
TJN*
VLI***
CHA***
LIT
LTP***
PEN
STB**
TUV
Východočeská***
CHC***
HOR**
HOS
JIL**
PHK*
SHK***
SRK**
VAM*
VRL***
ZAM
DOB*
LPU***
LTU***
KUO***
SJC***
STH
SNA
NPA***
TYN*
XPU
Vysočina**
CHT*
JHB*
PZR*
SJH***
CTB*
OSN**
SJI***
TTR**
Moravskoslez.***
BFM**
HAV*
SOP**
TRI**
KAR
KRN**
MOV**
OOP***
Hanácká***
ASU***
KON*
OOL*
SSU**
ZLH*
AOP***
JPV**
KSU**
UOL***
STE***
Valašská***
HLV
KVS**
SKM*
LCE**
TZL***
VIC**
Jihomoravská***
ABM
BBM*
LBM***
PBM*
TBM***
ADA**
RBK*
UBM**
VBM
ZBM***

A ještě navíc
AROB
ČAR
COH
Nadace OB

E-mail: Petr Klimpl

Počet přístupů
TOPlist


ČR: Spolupráce ČSOS s televizí.
Východní Čechy: Podklady pro společný rozpis - jaro 2019.
Pardubice: PZP pokračoval krátkou tratí. Minisoustředění mladšího dorostu.
Svět: Světoví závodníci v Číně.
Jak to vidí Béďa na FB

ČESKÁ REPUBLIKA
 • NEW! Český svaz orientačních sportů již přes 10 let velmi úzce spolupracuje se sportovní redakcí Českou televizí. Pro zajímavost za toto období bylo v České televizi odvysíláno 30 přímých přenosů z OB nebo MTBO, na obrazovkách ČT se objevilo přes 100 dokumentů z orientačních sportů (delších než 15 minut). K vyhodnocení spolupráce se sešlo na pracovním jednání na Blatinách vedení ČSOS se zástupci České televize. Na jednání se nejen hodnotilo, ale i plánovala další spolupráce, jak na přenosy z hlavních domácích závodů, tak i významných světových akcí, které proběhnou v ČR, především z MS v MTBO v roce 2020 a MS v OB 2021.
 • Na Mísečkách proběhl tradiční kurz lyžování a LOB pro děti ve věku 10-15 let pod vedením trenérky Vlasty Zlesákové a jejich spolupracovníků. Pár bližších informací najdete tady.
 • Úvodní soustředění na sněhu na úvod nové sezóny absolvovala reprezentace LOB (seniorská i juniorská) na rakouské jezerní náhorní plošině Tauplitzalm. O přípravě juniorů najdete článek zde.
 • Do Armádního Sportovního Centra DUKLA byli zařazeni Vendula Horčičková, Jana Knapová, Denisa Kosová, Pavel Kubát a Miloš Nykodým. Všichni mohou využívat věci střediska - zdravotní a zátěžové prohlídky, regeneraci či tréninkové zázemí (Harrachov), Miloš Nykodým pak má i určité finanční ohodnocení.
 • Kalendář oficiálních závodů v orientačním běhu v České republice na rok 2019 je definitivně sestaven. Soutěžní komise sekce OB dala dohromady podklady z jednotlivých oblastí a pořadatelů vícedenních závodů. Všechny oficiální o-závody roku 2019 byly zadány do IS ORIS. Pár zajímavostí:
  * Počet závodů se proti minulým rokům o dost zvýšil.
  * V kalendáři je 212 závodů jednotlivců a 18 závodů štafet, tzn. zvýšení je jak u závodů jednotlivců , ta i u závodů štafet.
  * Zvyšuje se především počet oblastních závodů, potěšitelné je, že hlavně u oblastí, které v minulých letech měly nízký počet závodů.
  * Vícedenních závodů je konstantní počet, všechny prázdninové víkendy jsou plné (ten poslední pak má na pořadu dokonce závody tři).
  * Celkem v kalendáři najdeme 84 závodů na klasické trati (včetně tzv. zkrácených tratí), 82 krátkých tratí, 38 sprintů (tady je největší přírůstek) a 7 závodů v nočním OB.
  Kalendář v excelovském souboru je zde.
 • Vyšla O-kniha - Ročenka Českého svazu orientačních sportů. Na 192 stranách najdete řadu zajímavých článků, statistik, map, fotografií. Ročenku si objednalo cca 250 lidí, případné zájemci si mohou O-knihu zakoupit na sekretariátu ČSOS.
 • V sobotu se na Strahově o-schůzovalo.
  Dopoledne jednalo 34 z 35 na oblastech zvolených delegátů na Shromáždění sekce OB. Po formálních náležitostech (jednací řád, pracovní předsednictvo, návrhové komise, atd.) přednesl předseda sekce Petr Klimpl zprávu o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, v půlhodince přednesl jak statistické údaje o činnosti sekce, vyhodnotil to, co se daří, ale i to, kde jsou rezervy, poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti sekce. Na hlavní zprávu navázaly informace předsedů komisí (komise rozvoje OB Kristýna Skyvová, soutěžní komise Petr Klimpl, komise talentované mládeže Libor Slezák, metodická komise Daniel Wolf a za nepřítomného Zdeňka Zuzánka podal informaci o činnosti komise reprezentace Petr Klimpl). Následovala volba delegátů na odpolední Valnou hromadu ČSOS a pak předseda sekce přednesl hlavní úkoly sekce OB na rok 2019 (navázat na to dobré, co v sekci máme, dále to rozvíjet; nebát se zavádět nové věci, ale řádně připravené; analyzovat stávající soutěže a připravit změnu systému soutěží s ohledem na růst počtu závodníků; dále zlepšovat metodickou činnost; hledat osobní trenéry v dorostu a juniorech; dát příležitost dalším mladým v komisích; připravit pro členy svazu i veřejnost širokou nabídku o-příležitostí (akce souběžně na několika místech); podpořit rozvoj OB ve všech regionech; efektivně využívat finanční prostředky; marketingově více využít hlavní závody sekce především M ČR; být viděn na veřejnosti – mezinárodní závody, TV, rozhlas; iniciovat, aby ČSOS jednal s orgány ochrany přírody o pořádání závodů v CHKO; připravovat MS v OB 2021). Dalším bodem byla diskuze, která byla velmi bohatá. Hovořilo se hlavně o možnosti startu na hlavních závodech, velká debata byla především o rozdělení M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva, nakonec bylo přijato usnesení, že se toto rozdělení nebude konat v roce 2020, změnou se zabývat až pro rok 2021, a současně bylo vedení sekce uloženo, aby řešilo koncepci soutěží sekce OB s ohledem na počty závodníků a účasti jednotlivých kategorií na závodech. Další diskuze pak byla i k zpřehlednění informací na webu sekce, o klíči delegátů na další shromáždění sekce, o pořádání závodů v CHKO, o rozdělení mistrovství a veteraniády ČR i o dalších věcech. V závěru bylo schváleno usnesení shromáždění sekce OB. Podrobnou reportáž z jednání si můžete přečíst tady.
  Odpoledne jednala Valná hromada ČSOS. Delegáti ze sekcí a z krajských svazů (z 50 delegátů se jich dostavilo 46) vyslechli po úvodních procedurách poměrně dlouhou zprávu o činnosti ČSOS, kterou přednesl předseda ČSOS Radan Kamenický. Pak sekretář ČSOS Jiří Šubrt podal zprávu o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2018 (skutečnost k 30. 11. 2018 a předpoklad ke konci letošního roku), zprávou kontrolní skupiny ČSOS ji doplnil Petr Valášek. Následovaly informace a závěry z jednání shromáždění sekcí (OB - Petr Klimpl, LOB - Přemek Škoda, MTBO - Zbyněk Pospíšek, Trail-O - Libor Forst). Poté proběhla všeobecná rozprava, diskuse, návrhy, kde nejdříve informoval Dušan Vystavěl o své činnosti v IOF, delší debata byla o financování menších závodů v oblastech, následovala problematika svazového software, problematika jednání s majiteli lesů a státními orgány o pořádání závodů v orientačních sportech, informace padla i o účasti OB a LOB na Olympiádě dětí a mládeže. Předseda ČSOS podal informaci o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období. Místopředseda ČSOS Ivan Matějů přednesl návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019, kde zdůvodnil některé změny proti hospodaření v roce 2018; předložený rozpočet vychází z odhadu dotací od MŠMT, rozpočet bude upraven po obdržení rozhodnutí o přidělení dotací od MŠMT výkonným výborem ČSOS. V rámci projednávání rozpočtu představil Jiří Hlaváč myšlenky návrhu na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež do 18 let. Poté se rozvinula debata o vyšší podpoře oblastí, byly podány pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty. Pak byl rozpočet schválen v původně předložené podobě. V bodě různé pozval Dušan Vystavěl všechny na Mistrovství Evropy univerzit v červenci v Olomouci. Na závěr bylo schváleno usnesení VH ČSOS. Podrobnou reportáž z jednání si můžete přečíst zde.
  Po skončení Valné Hromady ČSOS se sešel na jednání výkonný výbor ČSOS. V úvodu se VV seznámil s výsledkem semináře na MŠMT týkající se registru sportovců. Na základě toho byly schváleny Prováděcí pokynů pro evidenci a registraci v ČSOS. Dalším bodem bylo projednání dopracovaného materiálu Rady pro podporu inovací ČSOS „Návrh na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež do 18 let“, který prezentoval Jiří Hlaváč. V roce 2019 budou pilotně vyzkoušeny kempy pro mládež v sekci LOB, v roce 2020 po dořešení organizačních záležitostí budou kempy připraveny pro všechny sekce. Dále byly projednány ekonomické záležitosti finálové série Světového poháru, s pořadateli byla domluvena nová lhůta na vrácení půjčky na pořádání až do 30. 6. 2019, kdy dojde v 1. pololetí 2019 ještě k doběhu některých příjmů. Dále VV projednal materiál Jana Picka na organizačně-technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021. Centrem MS budou Doksy, MS připraví organizační tým pod vedením Jana Picka. Organizační tým bude podléhat kontrolnímu orgánu ve složení Petr Klimpl (předseda, místopředseda ČSOS), Jiří Šubrt (zodpovědný za kompletní vyúčtování ve vztahu k MŠMT, generální sekretář ČSOS), náměstek pro sport Libereckého kraje a předseda OV Jan Picek. V bodě různé bylo schváleno rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM podle návrhu sekce OB, pořadatelství vyhlášení Ankety 2019 bylo přiděleno do Jablonce nad Nisou, byla podána informace o výsledcích jednání s Českou televizí na spolupráci na rok 2019.
 • Vyšel Newsletter (prosinec 2018), čtěte zde.
 • Pár statistických čísel o sezóně 2018 v sekci orientačního běhu najdete na webu sekce OB.

VÝCHODNÍ ČECHY
 • NEW! Začínají se připravovat soutěže roku 2019. Kalendář je znám. Údaje pro společný rozpis pro jarní část mají pořadatelé zaslat do 20. 1. 2019 na adresu předsedy oblasti Luboše Macháčka.
 • V průběžném pořadí Zimní hradubické ligy po dvou kolech vede Táňa Metelková před Martou Fenclovou a Petrem Losmanem. Výsledky jsou zde.

PARDUBICE
 • NEW! Pardubický zimní pohár pokračoval v neděli druhým kolem. Krátkou trať připravil Honza Zelinka na mapě Zástava (1:7500), běželo se od golfového hřiště v Dřítči. Mírně mrzlo, v lese nebylo po sněhu ani památky. Tratě (v polovině trati byl shluk kontrol s volným pořadím) vedly ve velmi mírně zvlněném terénu s menším srázem na jižním okraji mapy podél golfového hřiště, kde byla hustá síť komunikací, na východě bylo pár terénních detailů, všude byl značný podrost a někde hustníky. Běžela padesátka závodníků. V mužích vybojoval vítězství Petr Šabatka před Filipem Haasem a Alešem Jiráskem, rozdíly mezi nimi byly minutové. V ženách měla nejlepší čas Viky Vojtíšková, ale koeficientem se před ní dostaly Pavla Švíglerová a Renata Haasová. Výsledky najdete zde. Po dvou kolech jsou v celkovém pořadí v čele vítězové druhého závodu Petr Šabatka a Pavla Švíglerová - výsledky jsou tady.
 • NEW! Další minisoustředění skupiny mladšího dorostu bylo připraveno na víkend. V sobotu dopoledne se běžela parková krátká trať v Heřmanově Městci, odpoledne byly tempové úseky na skokovém okruhu v terénu na Studánce. V neděli dopoledne pak byl městský sprint v Ohrazenicích a odpoledne krátká trať PZP v Dřítči.
 • NEW! Petra Hančová byla na desetidenním soustředění reprezentace LOB na sněhu v rakouském Tauplitzalm.
 • V neděli v podvečer začal letošní Pardubický zimní pohár delším nočním sprintem. Petr Fiala ho připravil na Dukle na mapě "Dukla v kyslíkáči" (1:5000). Běželo se v Dukelském lesíku a ve Svítkovském lese, mezi tím byl orientačně dost zajímavý přeběh nadjezdu u Paramo (podchody, tunely, schody). Závod proběhl za značného deště, přesto přišlo více než 40 lidí. V mužích vyhrál Lukáš Hovorka, v ženách Marta Fenclová, výsledky najdete zde.
 • O víkendu proběhlo soustředění TSM Pardubicko. Soustředění mělo mapovou, běžeckou i teoretickou část (informace o činnosti střediska, ale i přednáška Verči Peterkové o nejčastějších zdravotních problémech orientačních běžců, rozbor tréninku s Janou Knapovou). Dvoudenní soustředění připravil Honza Kaplan v Trpišově u Slatiňan (penzion Obora).
 • Na sobotních jednáních svazu (Shromáždění sekce OB a Valná hromada ČSOS) nás zastupovali Adam Zitka, Luboš Macháček a Petr Klimpl.
 • V jídelně Gymnázia Dašická proběhla letošní členská schůze OK Lokomotiva Pardubice. Hodnotil se rok 2018 a spřádaly se plány na rok 2019. Nejlepší závodnicí klubu byla vyhlášena Jana Knapová, nejlepším mužem Tomáš Kubelka, nejlepší starší dorostenkou Jana Peterová, nejlepším starším dorostencem Martin Roudný, nejlepší mladší dorostenkou Kateřina Koberová, nejlepším mladším dorostencem Hubert Waněk, nejlepší žákyní Klára Haasová, nejlepším žákem Filip Haas, nejlepším nemladším žákem Vítek Frosch, nejlepší veteránkou Marta Lučanová, nejlepším veteránem Vašek Farář, nejlepší závodnicí LOB Petra Hančová. Byli vyhodnoceni i nejlepší trenéři Laďka Víchová, Renata Čermáková, Karel Haas a Jan Kaplan. Předsedou klubu byl na další dva roky zvolen Petr Klimpl (je předsedou již od roku 1980), členy výboru Tomáš Deml, Petr Fiala, Karel Haas, Jan Kaplan, Ladislava Víchová a Adam Zitka.
 • Na titulní stránce letošního posledního čísla Jantaru je fotka Terky Fejfarové z Klokan krosu. Uvnitř čísla jsou reportáže z dvou úvodních závodů Zimní hradubické ligy, z klubového závěru sezóny i z dalších akcí na přelomu listopadu a prosince. Pochopitelně nechybí ani pravidelné rubriky. Obsah čísla najdete zde.
 • Vyšla Ročenka OK Lokomotiva Pardubice 2018. Distribuována byla na výroční schůzi klubu, nyní je k dostání u Klimplů.
 • Jana Knapová změnila svůj severský klub. Od příští sezóny bude běhat za Alfta-Ösa OK.
 • V průběžných výsledcích Zimní hradubické ligy po dvou kolech je Marta Fenclová třetí, další pořadí - 5. Horová, Kopecká a Š. Kulhavá, 9. Zvěřinová a Záveský, 11. Zvěřina, 15. Koberová a Kutlu, 18. E. Kulhavá, 19. Rusin, 20. Fencl a M. Roudný, 25. Mrskoč.

SVĚT
 • NEW! V Číně (provincie Guangdong) probíhá parková série sprintů Guangdong Historical Road Orienteering Championship (4 závody) za účasti celé řady závodníků světové špičky. Ve stejné oblasti příští rok v říjnu proběhne finálová série Světového poháru, takže pro pořadatele jsou letošní závody generálkou na tuto vrcholnou světovou akci. S organizací dost pomáhá Jaroslav Kačmarčík.
  Ten první se běžel v neděli (Yanzhou Island, Zhaoqing). V ženách vyhrála Finka Maija Sianoja, druhá Denisa Kosová za ní zaostala 8 sekund, v mužích byl s velkým náskokem nejlepší Rakušan Robert Merl, druhý skončil Øystein Kvaal Østerbø (NOR), Vojtěch Král obsadil 4. příčku. Následující dva závody se běžely v úterý v regionu Foshan, dopoledne v Daqitou village vyhrál v mužích Tim Robertson (NZL), druhý skončil Vojtěch Král, v ženách byla opět nejrychlejší Maija Sianoja, Denisa Kosová obsadila třetí příčku. Odpoledne se běželo v Sanjiang village, v mužích opět vyhrál Tim Robertson (ale jen velmi těsně), Vojtěch Král skončil na šestém místě, v ženách opět nenašla přemožitelku Maija Sianoja (5. Denisa Kosová). Poslední závod je ve čtvrtek (Baishuizai Scenic Spots, Guangzhou). Informace najdete na webu PWT.
 • V anketě World of O byla nejlepší tratí letošního roku vyhlášena krátká trať finálové série Světového poháru, která se běžela v Českém ráji. V článku, kde je ankety vyhodnocena je i rozhovor s autorem vítězné tratě Jindrou Kořínkem.
 • IOF ve spolupráci s ČSOS pořádá v Praze ((hotelu Golf) High Level Event Seminar. Seminář proběhne ve dnech 2. až 3. února 2019. Hlavním cílem tohoto letošního roku bude příprava uspořádání hlavních akcí IOF (zejména mistrovství světa v orientačním běhu).