ORIENTAČNÍ BĚH   

JAK TO VIDÍ BÉĎA

pár zpráv a názorů z Pardubic
po 19. 04. 21:55

NOVINKY ČSOS
19.04.2021
17:34 - Metodické listy ČSOS 4/2021
09.04.2021
20:53 - Sdělení sekce OB 6/2021
06.04.2021
12:43 - Zápis VV-ČSOS 2021/3
05.04.2021
11:38 - Newsletter ČSOS duben 2021: HTMLPDF
04.04.2021
08:58 - Sdělení sekce OB 5/2021.
03.04.2021
08:18 - Výběrové řízení na trenéra reprezentace LOB i trenéra juniorské reprezentace a dorosteneckého výběru LOB (2021-2024).
17.03.2021
20:33 - Sdělení sekce OB 4/2021.
20:32 - Zápis z jednání vedení sekce OB.
15.03.2021
13:57 - Metodické listy ČSOS 3/2021
04.03.2021
15:12 - Zápis VV-ČSOS 2021/2 včetně přílohy.

OB v ČR
Sekce OB
- ORIS
- reprezentace OB
- hodnocení závodů
- postupy OB
- kalendář 2021
- kalendář 2022
- komise rozvoje OB
- mapy
- historie M ČR
- výsledky závodů
- metodický portál
Sekce LOB
- repre LOB
- repre juniorů LOB
ČSOS

OB ve VČ oblasti
Vč. oblast
- závody Vč. oblast
- kalendář 2021
- hodnocení závodů
- KS OB Pk

OB v Pardubicích
LPU
- program
- Silva o-camp
- Liga škol
- PZP
- fotogalerie LPU
- info pro ml. žactvo
- SCD
- Facebook LPU
XPU
Jana Knapová
Matěj Kamenický

OB ve světě
IOF
- IOF Eventor
WorldofO
SZOŠ

Další informace
Začít orienťák
o-news.cz
Svět běhu
Sosnoviny
Vojtěch Král
Miloš Nykodým

M ČR v OB 2021
22.5. sprint (STE)
23.5. spr. štaf. (STE)
12.-13. 6. KT (SSU)
18.-19.9. klas (KAM)
18.9. žactvo (PHK)
9.10. štaf (AOP)
10.10. kluby (AOP)
??? NOB (VPM)

Žebříčky, ligy 2020
Vč. družstva
Vč.pohár

Budou závody
???
Závody za námi
To už je dávno...
Vícedenní 2021
Trojúhelník MLA)
Cena stř. Moravy
Woc Tour (ČSOS)
Vysočina (CHT)
GP Silesia (AOP)
Bohemia (BOR)
Velikonoce (DKP)
Zlínský (Š)krpál (TZL)
OA (OAV)
Rumcaj. míle (SJC)
Prázdniny (TUR)
Cena vých.Čech (LPU)
Interkompas (SJH)
West cup (ONO)

Mez. akce 2021
OB:
13.-16.5. ME (SUI)
3.-9.7. MS (CZE)
11.-16.7. MSJ (TUR)
7.-13.8. MSV (HUN)
12.-15.8. SP (SWE)
19.-22.8. MED (LTU)
30.9.-1.10. SP (ITA)
LOB:
22.-28.2. MS,MSJ,MED (EST)

Kluby a oblasti
(***=vyplatí se podívat)
Praha***
CEP*
EKP
MFP
VSP**
ZBP*
Středočeská***
DCE*
HCE***
KAM***
LBE*
LME
RIC**
ROZ*
ZVO**
DKL***
DOR***
JES*
KPY**
ODV**
PDY**
ROU**
SLA**
Západočeská***
BSO***
LPM**
MLA***
MAS**
NEK**
KPM
KRL**
ONO
SKV**
VPM**
Jihočeská
KRE
KTA**
VCB**
VTA**
OPI***
PCB*
CST*
Ještědská***
BOR*
DOK
LDC***
LLI**
JEN***
TUR**
TJN*
VLI***
CHA***
KUL**
LIT*
LTP***
PEN
STB
TUV
Východočeská***
CHC**
HOR**
JIL*
PHK*
SHK***
SRK**
VAM*
VRL***
ZAM*
DOB
LPU***
LTU**
KUO**
SJC***
STH***
SNA*
NPA***
OAV*
TYN**
XPU
Vysočina**
BZR*
CHT*
JHB*
PZR*
SJH***
CTB***
OSN*
SJI**
STA*
TTR**
Moravskoslez.**
BFM***
HAV*
SOP
TRI**
VRB*
KRN*
MOV***
OOP***
SIT***
SFM**
Hanácká***
ASU*
KON*
OOL*
PLU
SSU***
TVR**
ZLH**
AOP***
JPV***
KSU**
UOL***
SBR*
STE***
Valašská***
EZL*
HLV*
KVS***
SKM**
LCE**
TZL***
VIC**
Jihomoravská***
ABM*
BBM*
LBM***
PBM**
TBM***
ADA**
RBK
UBM***
VBM
ZBM***

A ještě navíc
AROB
ČAR
COH
Nadace OB

E-mail: Petr Klimpl

Počet přístupů
TOPlist


ČR: Metodické listy 4/2021. Repre v Polsku. Zájemci o práci ve vedení sekce a svazu. Orienťák žije.
Východní Čechy: Rušení závodů Vč. poháru pokračuje.
Pardubice: Měřené mapové tréninky. Brigáda v lese. Připravujeme letní tábor.
Svět: Bude WMOC v Maďarsku? Rychlí Švýcaři. Vyšel Bulletin MS v OB. Další změna WOD.
Jak to vidí Béďa na FBČESKÁ REPUBLIKA
 • NEW! Byly vydány dubnové Metodické listy - podívejte se zde.
 • NEW! Část české o-reprezentace (8 závodníků) běžela v sobotu v Polsku na dvoukolovou krátkou trať, v které se konfrontovala s místní reprezentací (avizovaní Francouzi kvůli sběhu nakonec nestartovali). Naši si nevedli špatně - v ženách zvítězila Lenka Mechlová, v mužích Vojta Král. Více v článku na webu reprezentace.
 • NEW! V sobotu 1. května 2021 se sejde Shromáždění sekce OB a následně Valná hromada ČSOS. Obě jednání (původně se měla sejít loni v prosinci a byla několikrát přeložena) se uskuteční prezenčně v Praze za speciálních režimových opatření (každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95; osoby budou usazeny tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe; každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem). Hlavním bodem obou jednání budou volby předsedy a dalších členů vedení sekce OB a předsedy a členů výkonného výboru ČSOS na další čtyřleté období. Kandidáti na jednotlivé funkce byli navrženi do 18. dubna.
  Kdo se tedy o práci uchází?
  Kandidát na předsedu sekce OB: Petr Klimpl (LPU). Kandidáti na členy vedení sekce OB (volí se 4): Radim Hošek (TAP), Jan Netuka (SHK), Libor Slezák LCE), Dan Wolf (TUR), Roman Zbranek (TZL) a Jiří Zelinka (MBM).
  Kandidát na předsedu ČSOS: Radan Kamenický (OSN). Kandidáti do VV ČSOS (VV ČSOS má 9 členů, automaticky jsou členy předseda svazu, předseda sekce OB (?), předseda sekce LOB (Přemek Škoda), předseda sekce MTBO (Zbyněk Pospíšek)): David Aleš (LCE), Jan Fiala (ZBM), Marek Pospíšek (TBM), Jan Picek (TJN), Dominika Plochová (DKP), Libor Slezák (LCE), Dušan Vystavěl (JPV) a Libor Zřídkaveselý (PBM). Kandidáti na členy kontrolní skupiny ČSOS: Ivan Matějů (UVP), Petr Valášek (KAM) a Adam Zitka (LPU).
  Jednotliví kandidáti mohli poslat své profily, které budou zveřejněny před jednáním na webové stránce sekce resp. svazu.
 • NEW! Oficiálně byl oznámen termín Her X. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022. Hry se uskuteční 26. června až 1. července 2022, na pořadu bude skoro již tradičně i orientační běh.
 • NEW! Český svaz orientačních sportů připravil materiál s názvem "Orienťák žije". VV ČSOS si je vědom důležitosti opětovného nastartování českého orienťáku. V materiálu jsou popsány, které bude s dalšími připravovat na podporu orientačních sportů tak, aby ukázal, že náš sport je bezpečný pro provozování, jsme organizačně zkušení a že můžeme jako komunita spolupracovat na řadě krocích s nejrůznějšími veřejnými institucemi. Je rozdělen do několika rovin, protože podpora musí být namířena nejen na vrcholový sport, ale i výkonnostní a v neposlední řadě se ČSOS musí orientovat na sport amatérů (neregistrované). Celý materiál (je to otevřený materiál, který bude postupně doplňován) je k dispozici na webu ČSOS.
 • NEW! Přehled tréninkových jednotek na dubnovém soustředění repre OB najdete v souhrnu trenéra Jana Šedivého.
 • NEW! Již dvakrát přeložená Zimní akademie dorostu, která nyní měla být 19. - 25. 4. 2021 v Krasnici, se neuskuteční. Důvodem jsou stále platná covidová restriktivní opatření.
 • Další metodická středa měla téma Tréninkový rok - 7. cyklus, přednášel Pavel Košárek. Můžete se podívat na Youtube kanálu ČSOS.
 • Juniorská reprezentace OB byla na týdenním soustředění ve Slovinsku. Připraveno bylo několik lesních mapových tréninků (mapy Lipica, Kazlje, Presnica, Zabavlje) i trénink sprintu v Koperu. Během soustředění proběhly také dva tréninkové závody na mapách Podgrad (krátká trať) a Kazlje (klasika). Článek o soustředění si můžete přečíst na webu o-reprzentace.
 • Všechno je jinak... Na základě mimořádných opatření MZ ČR ze dne 10. 4. 2021:
  - Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu počtu společně sportujících osob.
  - Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
  - Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  - Amatérští organizovaní sportovci (registrovaní v klubech ČSOS) mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 12 osob, ale tak, že vytvoří max. 6 skupinek po 2 osobách, které jsou od sebe vzdálené min. 10 metrů, na vnitřních sportovištích je zakázáno sportovat.
  - Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
  - Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech.
  - Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na vnitřních i venkovních sportovištích.
 • Česká o-reprezentace měla týdenní soustředění. Zaměření je jasné - mistrovství světa v OB 2021 v České republice. Dva ze závodů šampionátu se běží ve skalnatých terénech a proto bylo toto soustředění převážně zaměřeno na skály. První část měla centrum v Nedamově, druhá část pak byla v Turnově.
  Na úvod se v sobotu běžel kontrolní závod na krátké trati na mapě Selská rokle (v ženách byla nejrychlejší Jana Knapová před Vendulou Horčičkovou a Terezou Janošíkovou, v mužích jasně vyhrál Vojtěch Král před Tomášem Křivdou a Milošem Nykodýmem). V neděli je pak ve stejném prostoru běžel další kontrolní závod, tentokrát na klasice. V ženách byla nejlepší Denisa Kosová před Janou Knapovou a Terezou Janošíkovou, v mužích velmi těsně vyhrál Vojtěch Král před Tomášem Křivdou, třetí nejlepší čas měl Marek Minář. Na stejných tratích běžela i řada zahraničních týmů (SUI, NOR, HUN, POL i někteří jednotlivci z jiných zemí), kteří jsou MS na soustředění v okolí Doks. Je to zajímavé srovnání našich nejlepších s řadou světových hvězd. Mapy, výsledky s mezičasy a GPS byly odtajněny - můžete se podívat tady. Krátkou trať se solidním náskokem vyhráli Aleksandra Hornik (POL) a Kasper Fosser (NOR), klasickou trať proběhli nejrychleji Simone Aebersold (SUI) a Matthias Kyburz (SUI).
  Na velikonoční pondělí byl program naší repre volnější (sprint v Dubé), v úterý a ve středu jsou připraveny další tréninky ve skalách - v úterý dopoledne běželi naši nejlepší závodníci štafetky na Supí hoře, odpoledne pak měli trénink techniky v Sosnové, ve středu je čekaly volby na longu na mapě Karolína (a někteří zavítali na sprintovou mapu v Litoměřicích) a odpoledne na Enklávě starty trojiček.
  Ve čtvrtek se reprezentanti přesunuli do Turnova, cestou si vyzkoušeli sprint, odpoledne je čekal sprint dvojiček v Turnově. V pátek proběhly laktátové tesy a trénink běhu. Na sobotní dopoledne byla připravena krátká trať (mapa Dupanda) a na odpoledne sprintové okruhy v Josefově. V neděli na závěr byl tréninkový závod štafet na Valečově.
 • Každé první pondělí v měsíci vychází Newsletter ČSOS, nejinak tomu bylo i na velikonoční pondělí. V dubnovém čísle si můžete přečíst o všem, co se v orientačních sportech událo v březnu, i o tom, co se čeká, že bude v dubnu. Čtěte zde.
 • Byl přepočtem Ranking ke konci března. Protože se od posledního výpočtu neběžel žádný závod, tak pořadí zůstalo beze změny. Důvodem přepočtu byla nová registrace (a hlavně přestupy, které jsou již v tomto přepočtu zohledněny).
 • Přihlášky do žebříčků: Vzhledem ke zrušení dubnových žebříčkových závodů, byly posunuty termíny přihlášek do žebříčků:
  - žebříček A má uzávěrku přihlášek 2. 5. 2021;
  - žebříček B-Morava má uzávěrku přihlášek 23. 5. 2021 (tedy stejně jako žebříčky B-Čechy)
 • Ve Sdělení sekce OB 5/2021 je vedle změny terminů přihlášek do žebříčků zveřejněn i seznam štafet s právem startu na M ČR sprintových štafet (23. 5. 2021, STE). Snad se do té doby situace natolik zlepší, že platná restriktivní opatření nám umožní tento šampionát uskutečnit.
 • Michal Besta stále vylepšuje informační systém svazu ORIS. Řada věcí byla již ohlášena, tady je je stručné shrnutí některých změn:
  - Měsíc běžel ORIS v testovací verzi v responzívní podobě. Nyní je již tato verze v ostrém provozu (funkce zůstaly zachovány). Verze zajišťuje lepší ovládání z mobilních telefonů i přizpůsobení vlastním potřebám na počítači. Další novinkou je současné přihlášení na více zařízeních najednou.
  - Další možností je volba "mých oblastí" v osobním nastavení, v kalendáři se poté filtrují pouze závody zvolených oblastí.
  - Další novinka reaguje na požadavek minimalizovat účast lidí na prezentaci. Do IS ORIS byl zapracován požadavek, aby si kluby, které včas a v plné výši vklady zaplatí, mohly vytisknout upravený účetní doklad samostatně bez nutnosti jít na prezentaci.
  - Ještě jedna věc pro ekonomy: Nově je možné zobrazit vyúčtování všech závodů, kam se z klubu někdo přihlásil. Z přehledu lze rovněž zpětně vytisknout doklady a zobrazit QR kód pro platbu.
  - Startovní vlny: V rámci případných omezení počtu startujících závodníků ze strany státních orgánů byla do ORISu přidána možnost nastavení startovních vln. Za startovní vlnu se považuje časové období, ve kterém odstartuje omezený počet závodníků. Maximální počet přihlášených lze nastavit jak na startovních vlnách, tak i na jednotlivých kategoriích.
  Souhrn novinek najdete v článku na webu ČSOS nebo na Facebooku ORIS (tam se objevují i další zajímavosti).
 • Bylo vypsáno výběrové řízení na pozice trenéra dospělé reprezentace LOB i trenéra juniorské reprezentace a dorosteneckého výběru LOB pro roky 2021-2024. Čtěte zde.

VÝCHODNÍ ČECHY
 • NEW! Rušení závodů Vč. poháru pokračuje... Z důvodu omezení možnosti pořádání hromadných akcí je zrušeno pořádání i dalšího závodu Vč. poháru dne 1. 5. 2021 (VAM+KOR).
 • NEW! Z důvodu restriktivních opatření MZd ČR na pořádání sportovních akcí je zrušeno pořádání závodu Vč. poháru (ZAM) dne 24. 4. 2021.

PARDUBICE
 • NEW! Trio našich juniorů (Ondrové Pipek a Macek a Šimon Mareček) se o víkendu zúčastnilo mezinárodních rankingových závodů v trail-O ve Slovinsku (Rak Trail-o). A vedli si v silné konkurenci řady o-trailových specialistů v dvoudenních závodech PreO velmi dobře. Zvláště se zaskvěl Šimon, který skončil celkově na 4. místě (a tím vyhrál kategorii juniorů), Máca byl 23. (3. junior) a Pie 29. (5. příčka v juniorech).
 • NEW! V neděli proběhla další brigáda v lese, tentokrát v lesích společnosti Enlino v prostoru Turkovice/Sovolusky.
 • NEW! Na třetí dubnovou sobotu byly připraveny tři měřené mapové tréninky. Jeden byl pro dorost a starší žactvo u Žumberka, druhý pro dospělé a veterány také u Žumberka a třetí pro mladší žactvo ve Studené Vodě. Výsledky jsou v IS LPU.
 • NEW! Sešli se vedoucí a praktikanti a začali připravovat letošní letní tábor Silva o-camp Budislav 2021. Už je známo téma celotáborové hry - Páni z Pernštejna (heslo Perštejnů bylo: "Kdo vytrvá, vítězí.") Stále máme ještě pár volných míst, takže kdyby někdo chtěl jet... (i mimo LPU). Bližší informace jsou na webu.
 • NEW! Na titulní stránce dubnového čísla Jantaru je fotka Monči Munzarové při doběhu na jednom z měřených mapových tréninků. Ty naplnily víkendové dny na přelomu března a dubna, kdy se nemohly uskutečnit řádné závody. V čísle jsou články o řadě věcí - jak naši junioři soutěžili v on-line trail-O, o naší lesní brigádě, o tréninku dvou našich závodníků na jihu Evropy, o konečném pořadí ZHL a PZP, nechybí ani tradiční rubriky (Pět otázek pro..., Znáte ho? a Střípky). Chybí ale pravidelná rubrika Program, protože se neví, kdy se bude moci společně závodit (ale i trénovat). Obsah 12 stránek tohoto čísla najdete tady.
 • Na druhou sobotu v dubnu byly připraveny dva měřené mapové tréninky. Mladší žactvo mělo trénink v Břehách (připravili Víchovi a Béďa). Ostatní pak krátkou trať v Semíně (připravili Karlos a ZuKli s Béďou).
 • Čtveřice našich závodníků Jana Knapová, Tomáš Kubelka, Martin Roudný a Jana Peterová byla na týdenním soustředění reprezentace OB v Nedamově a v Turnově.
 • O Velikonocích stejně jako loni nemohlo být klubové soustředění... Pro jednotlivé tréninkové skupiny bylo na volné dny připraveno celkem 9 měřených mapových tréninků v okrese Pardubice (vše opět při dodržení všech nařízených omezení). V pátek měl dorost a dospělí krátkou trať ve Strašově a mladší žactvo klasiku v Lázních Bohdaneč, odpoledne pak starší žactvo a veteráni krátkou trať ve Strašově a dorost a dospělí 2-členné 5-úsekové štafety v Lázních Bohdaneč. V sobotu dopoledne se běžela klasika nad Svobodnou Vsí (dorost, dospělí, starší žactvo a veteráni). V neděli dopoledne měl dorost a starší žactvo dva okruhy krátké tratě ve Vysokém Chvojně, mladší žactvo mělo měřený trénink v lese na Studánce. Víkendový program byl zakončen dvoukolovou krátkou tratí pro dospělé a veterány ve Vysokém Chvojně a tréninkem dorostu a staršího žactva u Spojila.
 • Byl otevřen další areál pevných kontrol. Obec Srnojedy (a její místostarosta Vláďa Dvořák) ve spolupráci s OK Lokomotiva Pardubice instalovala v obci 17 pevných kontrol pro orientační běh. Mapa je k dispozici na OÚ v Srnojedech a ke stažení i na stránkách obce. Připraveny jsou i dvě tratě - 2,7 km a 2,1 km.

SVĚT
 • NEW! Pořadatelé srpnového MS veteránů v Maďarsku vyhodnotili průzkum, který provedli mezi potenciálními účastníky v minulých dnech. Odpovědělo 1500 respondentů (především účastníků předchozích MS) a výsledkem je velký zájem se šampionátu zúčastnit. Pořadatelé připravili také několik změn a proto vydali nový Bulletin. Přípravy tak pokračují a akce proběhne bez ohledu na počet účastníků. Jediným důvodem možného zrušení bude, pokud by místní orgány v Maďarsku pořádání MS nepovolily. Více na na webu WMOC.
 • NEW! Jedni z velkých favoritů letošního ME a MS Švýcaři měli nominační atletický test. V běhu na 5000 m si v mužích nejlépe vedl Matthias Kyburz v čase 14:27,4 (Joey Hadorn 14:34,5, na startu chyběl Daniel Hubmann), v ženách dosáhla nejlepšího času Elena Roos 17:12,7.
 • NEW! Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 v České republice se velmi rychle blíží. Podle Pravidel IOF je pořadatel povinen vydat v daných termínech bulletiny. Nyní byl vydán Bulletin č. 3, který upřesňuje podmínky šampionátu a jednotlivých závodů (přesný program, ubytování, centra, parametry tratí, atd., ale i Covid opatření). Bulletin je určen hlavně pro přímé účastníky MS, ale řada údajů určitě zajímá i fanoušky OB.
 • NEW! Akce World Orienteering Day 2021 měly být původně v květnu. Pak IOF přeložila konání na 8. - 14. září. Nyní se na nátlak některých federací opět něco mění - IOF vyhlásila pro WOD dva termíny, ten původní v květnu (19. – 25. 5.) i ten nový v září.
 • NEW! Ve Švédsku se běžel první mistrovský závod sezóny - dlouhá trať. Místrovské tituly si odnesli Gustav Bergman a Alva Olsson. Výsledky jsou tady, tratě byly zajímavé - GPS z tratě D21.
 • Na webu MS v OB 2021 najdete rozhovor s národním kontrolorem tohoto šampionátu Honzou Fialou.
 • I v orienťáku chodí medaile až zpětně.... V těchto dnech dostala česká reprezentantka Jana Kostová balíček z IOF, kde byla zlatá a stříbrná medaile z MS v trail-O v roce 2017 v Litvě. Zlato získala spolu s Miroslavem Špidlenem a Pavlem Dudíkem ve družstvech, stříbro pak v disciplíně PreO, vše v kategorii Para. Závodníka, který byl před ní v týmech i v jednotlivcích IOF již v roce 2017 diskvalifikovala. Medaile došly skoro po 4 letech.