ORIENTAČNÍ BĚH   

JAK TO VIDÍ BÉĎA

pár zpráv a názorů z Pardubic
út 24. 11. 11:20

NOVINKY ČSOS
16.11.2020
11:32 - Metodické listy ČSOS 11/2020
10.11.2020
21:38 - Zápis ze zasedání vedení sekce OB 27/2020.
03.11.2020
19:06 - Zveřejněn konečný Ranking za rok 2020.
02.11.2020
14:45 - Newsletter ČSOS listopad 2020: HTMLPDF 
23.10.2020
14:34 - Do neděle 8. listopadu si lze objednat O-knihu 2020! Objednávkový formulář zde.
22.10.2020
12:31 - Zápis VV-ČSOS 2020/5
19.10.2020
14:00 - Metodické listy ČSOS 10/2020
14.10.2020
09:38 - Sdělení sekce OB 21/2020.
13.10.2020
18:54 - Euromeeting, který se měl konat 28. 10. - 1. 11., byl zrušen, více zde.
07.10.2020
22:56 - Zápis ze zasedání vedení sekce OB 26/2020.

OB v ČR
Sekce OB
- ORIS
- reprezentace OB
- hodnocení závodů
- postupy OB
- kalendář 2021
- komise rozvoje OB
- mapy
- historie M ČR
- výsledky závodů
- metodický portál
Sekce LOB
- repre LOB
- repre juniorů LOB
ČSOS

OB ve VČ oblasti
Vč. oblast
- závody Vč. oblast
- kalendář 2021
- hodnocení závodů
- KS OB Pk

OB v Pardubicích
LPU
- program
- Silva o-camp
- Liga škol
- PZP
- fotogalerie LPU
- info pro ml. žactvo
- SCD
- Facebook LPU
XPU
Jana Knapová
Matěj Kamenický

OB ve světě
IOF
- IOF Eventor
WorldofO
SZOŠ

Další informace
Začít orienťák
o-news.cz
Svět běhu
Sosnoviny
Vojtěch Král
Miloš Nykodým

M ČR v OB 2020
6.9. sprint (PHK)
6.9. spr. št. (LPU)
19.9. klas (ZBM)
26.9. štaf (AOP)
3.10. KT (BOR)

Žebříčky, ligy 20
Vč. družstva
Vč.pohár

Budou závody
nebudou...

Závody za námi
byly dávno...

Vícedenní 2020
Hejkal o-camp
Vysočina (CHT)
GP Silesia (AOP)
Rumcaj. míle (SJC)
Pískovce (DOK)
Tis (PGP)
Prázdniny (TUR)
Helfenburk (EKP)
Cena vých. Čech (PHK)
West cup (ONO)

Mez. akce 2020
OB:
nic...
LOB:
14.-19.1. MSV (AUT)
21.-26.2. MSJ,MED,SP (SWE)
8.-15.3. ME (RUS)

Kluby a oblasti
(***=vyplatí se podívat)
Praha***
CEP*
EKP
MFP
VSP***
ZBP**
Středočeská***
DCE*
HCE***
KAM***
LBE*
LME
RIC***
ROZ*
ZVO**
DKL***
DOR***
JES*
KPY**
ODV**
PDY**
ROU**
SLA**
Západočeská***
BSO***
LPM**
MLA***
MAS**
NEK**
KPM
KRL**
ONO
SKV**
VPM**
Jihočeská***
KRE
KTA**
VCB***
VTA**
OPI***
PCB*
CST*
Ještědská***
BOR**
DOK
LDC***
LLI**
JEN**
TUR**
TJN*
VLI***
CHA***
KUL**
LIT*
LTP***
PEN
STB
TUV
Východočeská***
CHC***
HOR**
HOS
JIL**
PHK*
SHK***
SRK**
VAM*
VRL***
ZAM*
DOB
LPU***
LTU***
KUO***
SJC***
STH***
SNA*
NPA***
OAV*
TYN**
XPU
Vysočina**
BZR*
CHT*
JHB*
PZR*
SJH***
CTB**
OSN**
SJI***
STA*
TTR**
Moravskoslez.***
BFM***
HAV*
SOP
TRI**
VRB*
KRN*
MOV***
OOP***
SFM**
Hanácká***
ASU*
KON*
OOL*
PLU
SSU***
TVR**
ZLH**
AOP***
JPV***
KSU**
UOL***
SBR*
STE***
Valašská***
EZL*
HLV*
KVS***
SKM**
LCE**
TZL***
VIC**
Jihomoravská***
ABM*
BBM*
LBM***
PBM*
TBM***
ADA**
RBK
UBM***
VBM
ZBM***

A ještě navíc
AROB
ČAR
COH
Nadace OB

E-mail: Petr Klimpl

Počet přístupů
TOPlist


ČR: Jednal VV ČSOS. Pokračovala schůze soutěžní komise sekce OB. Porada s předsedy oblastí a krajských svazů.
Východní Čechy: Klokan kros zrušen.
Pardubice: Obnoveny tréninky žactva a dorostu. Mapové tréninky v okolí Pardubic.
Svět: LOB bude na zimních univerziádách.
Jak to vidí Béďa na FB


ČESKÁ REPUBLIKA
 • NEW! Do IS ORIS byly zadány všechny získané licence v roce 2020. Současně byla prodloužena platnost licencí, které měli závodníci v roce 2020, do roku 2021. Licencí je tak proti rokům minulým hodně, počet vzrostl hlavně u licencí R a především A. Počty licencí pro rok 2021 jsou následovné:
  Licence D12 D14 D16 D18 D20 D21 H12 H14 H16 H18 H20 H21 Celkem
  E 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 26 59
  R 0 0 0 0 8 39 0 0 0 0 9 52 108
  A 0 19 59 55 47 0 0 15 55 72 47 0 369
  B 41 124 89 69 47 0 41 144 105 73 52 0 785
  Zvláště v žebříčku A v roce 2021 bude asi velký přetlak závodníků a obnovit si licenci A nebude vůbec jednoduché.
 • NEW! V pondělí večer jednal výkonný výbor ČSOS. V úvodu byly jako vždy aktuální informace. Po nich proběhly informace jednotlivých sekcí. V části sekce OB byly schváleny příspěvky za kvalitu závodů v roce 2020, bylo schváleno finanční zabezpečení TSM na rok 2021 a bylo uloženo legislativní radě a radě pro podporu inovací připravit manuál režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení ze strany státních orgánů včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici. LOB podala informaci o přípravě sezóny a o Shromáždění sekce LOB (předsedou byl opět zvolen Přemek Škoda, MTBO měl také informaci o přípravě sezóny a bylo projednáno zabezpečení pořádání MS MTBO v roce 2023 (centrum v Jičíně). A poté byl nejdůležitější bod jednání. Valná hromady ČSOS neproběhne 12. 12. 2020, ale sejde 24. ledna 2021 v Praze. Současně byl posunut i termín na podávání kandidatur do volených funkcí ČSOS zveřejněný v Zásadách volební kampaně, návrhy lze podávat do 10. ledna 2021. Pak byly projednány výzvy Národní sportovní agentury. Následně byla podána informace o plnění rozpočtu svazu v roce 2020 a byl projednán návrh rozpočtu na rok 2021 (bude ještě dopracován na dalším jednání VV ČSOS v prosinci). Metodická rada ČSOS podala informaci o své činnosti a o svých akcích (a je jich hodně). Pak byla přednesena informace o přípravě mistrovství světa v OB 2021 (a o řadě jednání s IOF o zajištění tohoto šampionátu). A v závěru byl bod různé. Byl schváleno prodloužení výjimky ze specifikace „ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh“ pro oblastní a vícedenní závody, pro něž lze použít do konce roku 2021 i specifikace ISOM 2000 a ISOM 2017. Byla podána informace o tom, že prosincové STK na Božím Daru a na Mísečkách se neuskuteční. Do ČSOS byl přijat nový klub Team Jizerky (zkratka JJN) se sídlem v Jablonci nad Nisou, bude působit v Ještědské oblasti. VV se seznámil s výsledkem kontroly MŠMT na hospodaření s dotacemi, která dopadla bez závad. Ivan Matějů předložil plán televizních přenosů z orientačních sportů v roce 2021. A také byla projednána informace Dušana Vystavěla o jednání předsednictva IOF.
 • NEW! Metodická středa má na programu 25. 11. od 20 hod. na programu přednášku Pavla Košárka "Tréninkový rok – 2. cyklus". Živý stream i záznamy předchozích přednášek naleznete na stránkách metodiky.
 • NEW! V neděli v podvečer proběhla druhá část schůze soutěžní komise sekce OB. Na programu byly přípravy Mistrovství ČR a Veteraniád ČR v roce 2021. Vzhledem k případným omezením se soutěže připravují s počtem závodníků do 500, tzn. že mistrovství nebudou společné s veteraniádami (SK si ještě nechala otevřená vrátka pro říjnové závody štafet a klubů). Další pokračování jednání SK bude v úterý 1. 12. 2020, kdy budou projednány zásady dlouhodobých soutěží a také ekonomika soutěží. Poté bude zveřejněn zápis ze všech tří částí jednání SK. SK také projednala výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2022. Návrh na vybrané pořadatele byl předložen vedení sekce, které ve středu 25. 11. definitivně rozhodne o přidělení pořádání těchto závodů.
 • NEW! O drobných úpravách v IS ORIS si můžete přečíst na svazových stránkách.
 • NEW! Vedení sekce OB připravilo (on-line) na čtvrtek večer poradu s předsedy oblastí sekce OB a předsedy krajských svazů ČSOS. Po úvodních aktuálních informacích bylo hlavní náplní porady zajištění pořádání oblastních soutěží v roce 2021. Vedení sekce seznámilo s těmito závěry vedení sekce:
  a) ponechat soutěže ve stávajících oblastech; přičemž tam, kde je problém s velkými počty závodníků:
  - nechat na pořadatelích a oblastech, aby si případný vyšší počet závodníků vyřešili organizačními a režimovými opatřeními;
  - nechat na oblastech, zda si se souhlasem vedení sekce OB případně nevytvoří pro část či celou sezónu soutěžní podoblasti;
  b) připravit směrnici k pravidlům OB (úprava startovních intervalů v kategorii, start dvou závodníků klubu za sebou, apod.), kterou budou moci využít pořadatelé k realizaci organizačních a režimových opatření;
  c) vytvořit manuál režimových opatření při pořádání závodů v OB pro jednotlivé stupně omezení včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici;
  d) připravovat postupně pro další období případnou úpravu oblastí s cílem snížit početní rozdíly v jednotlivých oblastech (počty registrovaných členů, počty klubů), vše řádně zdůvodněné a projednané.
  Oblasti mají po projednání s pořadateli připravit své kalendáře závodů do 15. 2. 2021 (drobné změny možné v průběhu roku).
  Následovaly informace o úpravě celostátních soutěží (vedení sekce připravuje celostátní s počtem účastníků do 500 závodníků), informace z oblasti metodiky, rozhodčích i z práce s talentovanou mádeží.
 • NEW! Na WOC Tour 2021 jsou opět otevřeny přihlášky. Pokud máte zájem startovat v prostorech, kde poběží světová elita, tak neváhejte a přihlaste se zde.
 • NEW! V úterý večer jednala on-line soutěžní komise sekce OB. Na pořadu byla příprava soutěží OB v roce 2021 (zajištění soutěží sekce OB v roce 2021 v případě omezení z důvodu Covid-19). Bylo projednáno zajištění oblastních soutěží (závěry budou projednány na poradě s předsedy oblastí ve čtvrtek 19. 11.
 • Byly vydány listopadové Metodické listy. Na html verzi se podívejte tady.
 • Na webu reprezentace si přečtěte rozhovor s Danielem Hájkem, který se stal novým trenérem týmu Nadějí.
 • Byl zveřejněn seznam závodníků zařazených do tréninkových center mládeže na rok 2021. Podívejte se na web dorostu.
 • Skončily přihlášky na neobsazené závody sekce OB v roce 2022.
  Na červnové Mistrovství ČR na krátké trati se hlásí tři zájemci. BOR kandiduje s prostorem Sosnová, Okřešice, Srní u České Lípy (předchozí mapy Sosnová 2016 a Sosnová (2014)) - velmi členitý terén se spoustou jemných vrstevnicových tvarů, v celém prostoru se nachází četné pískovcové útvary různých velikostí, srázky, kameny, skalní věže, průběžnost je různorodá od velmi dobré po obtížnou v hustnících s prořezávkou. SHK nabízí prostor Býšť, Hoděšovice, Bělečko (předchozí mapy Koliba (1996) a Koliba (2013)) - porostově rozmanitý terén s převýšením do 50 m, hustší nepravidelná síť komunikací, systémy melioračních rýh. TJN přichází s oblastí Nová Ves nad Nisou, Horní Černá Studnice, Dolní Černá Studnice, Berany a Smržovka (předchozí mapy Pohoda (2002), Šichta (2002) a Beran (1995)) - částečně horský terén, kde je velmi těžká podložka, kameny, skály, kupky; částečně velmi podmáčený až severský; malá hustá síť cest, vegetačně velmi různorodý. A zájem má i ZBM v prostoru Valchov, Boskovice, Újezd U Boskovic, Němčice (předchozí mapy Škatulec (2008) a Boskovice (2004)) - průběžný les s množstvím porostových detailů, minimální výskyt podrostu, četné erozní a antropogenními tvary, v části areál po těžbě ledku a rudy (jámy, kupky), místy se sníženou viditelností.
  Zářijový šampionát na klasice má zájem pořádat jen BOR (prostor Nové Domky, Svojkov, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice a Lasvice), kde byly předchozí mapy Velenice (2017), Hraběcí cesta (2011), Dědovy kameny (2011), Záhořínské kotliny (2011) a Medvědí Camp (2011) - západní část prostoru v oblasti Slavíčku a Tisového vrchu kopcovitá a skalnatá, masivní pískovcové skalní bloky, skalní věže, kameny, průběžnost většinou velmi dobrá; východní část členitá, se spoustou různě hlubokých údolí posetých skalními útvary, průběžnost různorodá, od velmi dobré po ztíženou četnými hustníky.
  Na dvojzávod Českého poháru v září se hlásí jako pořadatelé BOR (prostor stejný jak M ČR na klasice), ZBM (prostor jako M ČR na krátké trati), SHK (prostor jako M ČR na krátké trati) a TZL s prostorem Rusava, Hutě, Vlčková, Lukov, Vítová, Ondřejovské zadní skály, kde byly mapy Zadní skály (2013), Ondřejovsko (2012) a Baďurů průsmyk (2009) - kopcovitý valašský reliéf s táhlými, místy zařízlími údolími a plynule tvarovanými hřbety, kde je smíšený les s převahou listnáče, buku; povětšinou dobře průběžný, v části plošné odrůstající porosty; střední hustota cest, občasné skály, balvany, kameny, prameniště a bažinky.
  O pořádání podzimního dvojzávodu ŽB na Moravě neprojevil zatím nikdo zájem.
  O přidělení rozhodne vedení sekce OB do konce listopadu.
 • Vedení sekce OB jednalo on-line. Schválilo příspěvky za kvalitu závodů soutěží sekce OB v letošním roce, projednalo informaci o přípravě reprezentace na rok 2021 (složení reprezentace dospělých i juniorů na rok 2021 a se zpracované plány přípravy obou týmů na rok 2021), schválilo seznam závodníků, kteří budou zařazeni do TSM v roce 2021 (TSM A 39 závodníků, TSM B 93 závodníků) a projednalo návrh na finanční zabezpečení TSM v roce 2021. Vedení sekce OB následně diskutovalo o zajištění soutěží sekce OB v roce 2021 v případě omezení z důvodu Covid-19. Závody musí být připraveny tak, aby je bylo možno uspořádat i v případě omezení počtu účastníků. Je proto třeba upravit Pravidla OB, provést změny soutěžního řádu, některé věci je nutno připravit variantně, aby je bylo možno řešit operativně. Návrh na řešení celé situace připraví soutěžní komise sekce OB do konce listopadu 2020 (některé případné návrhy je nutno řešit i legislativně při shromáždění sekce OB resp. na jednání VV ČSOS). A v závěru byly některé věci v bodě různé. Zápis z jednání najdete na webu sekce OB.
 • ČSOS dostal informaci od Antidopingového výboru ČR, že dopingová kontrola u všech tří závodníků na M ČR na klasické trati v Bystřici nad Perštejnem byla negativní.
 • V neděli 29. 11. večer proběhne schůzka zástupců TSM (vedoucí trenéři) a komise talentované mládeže. Schůzka bude on-line a budou projednány plány přípravy TSM, organizační a ekonomické záležitosti na rok 2021.
 • Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhne celý metodický seminář on-line. Seminář je na programu ve dnech 28. a 29. 11. Sobotní program zůstane zachován, nyní se chystá úprava nedělního programu. Vše najdete v IS ORIS. A díky tomu bude zvýšen i počet účastníků, kteří se semináře mohou zúčastnit.
 • Zkrácená domácí o-sezóna 2020 skončila. Zde je rekapitulace medailové úspěšnosti jednotlivců a klubů na letošních českých šampionátech v orientačním běhu.
 • Na webu reprezentace je plán akcí naší o-repre na rok 2021. Zajímavé čtení.
 • Byly zveřejněn Ranking na konci roku 2020. Byly započteny výsledky všech závodů z roku 2019 a závody z roku 2020 konaných po 27. 8. 2020, přičemž se nepočítaly výsledky vícedenních závodů v roce 2020. Každému závodníkovi bylo počítáno 8 nejlepších výsledků za posledních 24 měsíců.
  V ženách je s velkým náskokem první Denisa Kosová, za ní na dalších místech jsou Vendula Horčičková a Adéla Indráková (4. Anna Štičková, 5. Tereza Janošíková, 6. Zdenka Kozáková, 7. Tereza Čechová, 8. Petra Landovská, 9. Eva Kabáthová, 10. Barbora Vyhnálková). V mužích vystřídal v čele Miloše Nykodýma Vojtěch Král, za druhým Nykodýmem je třetí Marek Minář (4. Pavel Kubát, 5. Tomáš Kubelka, 6. Daniel Vandas, 7. Jakub Glonek, 8. Tomáš Křivda, 9. Vojtěch Sýkora, 10. Daniel Hájek).
  Kompletní výsledky Rankingu najdete na webu sekce OB.
 • Kdo bude nejlepším orientačním běžcem roku 2020? O tom rozhodne tradiční Anketa, která právě probíhá. Vzhledem k tomu, že se letos neuskutečnil žádný mezinárodní závod, tak rozhodujícím kritériem v Anketě jsou výsledky letošních pěti mistrovství ČR (sprint, klasická a krátká trať, štafety a sprintové štafety). V posledních letech byly výsledky Ankety slavnostně vyhlášeny na O-gala. To se ze známých důvodů letos určitě neuskuteční. vedení sekce bude operativně hledat způsob, jak nejlepší o-běžce roku ocenit a výsledky Ankety vyhlásit. Pro určení pořadí v Anketě (jak v hlavní části, tak i v anketě o nejlepšího juniora a dorostence roku) byla oslovena skupina expertů. Experti dostali nominaci sestavenou na základě letošních výsledků, z které určili pořadí maximálně pěti nejlepších orientačních běžců v kategorii dospělých, tři nejlepší juniory a vybrali i nejlepšího dorostence.
  Více najdete v článku v IS ORIS.
 • Realizační tým české o-reprezentace (trenéři Jan Šedivý, Jan Procházka, Jaroslav Kačmarčík a Daniel Hájek) zveřejnil složení české reprezentace na rok 2021.
  V E týmu jsou 4 ženy (Vendula Horčičková, Tereza Janošíková, Jana Knapová a Denisa Kosová) a tři muži (Vojtěch Král, Tomáš Křivda a Miloš Nykodým). A právě na závodníky zařazené v tomto týmu by se měla reprezentace. Jsou na něj kladeny nejvyšší nároky, jak z pohledu výsledků, tak z pohledu přístupu. Na druhou stranu je pro členy elitního týmu připraveno na zajímavé finanční ohodnocení.
  A tým (tým opor) jsou závodníci, na které by mělo být spolehnutí a očekáváme od nich stabilitu, výsledkový růst a zodpovědný přístup. V týmu jsou Adélka Indráková, Lenka Mechlová a Anna Štičková, resp. Jakub Glonek, Jonáš Hubáček, Pavel Kubát, Tomáš Kubelka, Marek Minář, Vojtěch Sýkora a Daniel Vandas.
  Tým nadějí je ale momentálně hodně široký, bude se o něj starat Daniel Hájek (ukončil repre kariéru). Hlavním zaměřením nadějí by pak měl být systematický přístup k tréninku s cílem růst a dostat se na úroveň "opor". A kdo je v tomto týmu? Tereza Čechová, Barbora Chaloupská, Klára Nechanická, Jana Peterová, Eliška Sieglová a Barbora Vyhnálková, Otakar Hirš, Ondřej Hlaváč, Vít Horčička a Martin Roudný.
  Další skupinou jsou sledovaní závodníci (Kateřina Grycová, Tereza Novotná, Martina Opálková, Nikola Thýnová a Jan Rusin), v nichž vidí realizační tým potenciál být v budoucnosti platnými členy RD. V případě zájmu a volné kapacity mají tito závodníci možnost zúčastnit se přípravných akcí družstva.
  Více na webu reprezentace.
 • Na sobotu 12. prosince jsou svolána do Prahy dvě o-jednání.
  Vedení sekce OB svolalo na dopoledne Shromáždění sekce OB s účastí 40 delegátů, které vyšlou jednotlivé oblasti sekce OB. Letos je Shromáždění sekce OB volební, proto byli vyzváni členi ČSOS o předložení návrhů na kandidáty do vedení sekce OB do 27. 11. 2020 na sekretariát ČSOS. Více je ve Sdělení sekce OB 18/2020.
  Na odpoledne svolalo předsednictvo ČSOS v souladu se Stanovami ČSOS Valnou hromadu ČSOS. Delegáti budou z krajských svazů a sekcí. Tato valná hromada bude také volební. Také zde je termín předkládání návrhů na kandidáty do 27. 11. 2020. Více najdete v článku zde.
  V případě, že nebude možnost z důvodu vládního omezení uskutečnit tato jednání dne 12. 12. 2020 v Praze, budou přesunuta na nejbližší možný termín po ukončení omezení. Tento případný posun termínu bude zveřejněn nejpozději dne 28. 11. 2020.

VÝCHODNÍ ČECHY
 • NEW! Tradiční Klokan kros se letos z důvodů vyhlášených zákazů neuskuteční.
 • NEW! Na kluby Vč. oblasti odešel e-mail týkající se přípravy závodů Vč. poháru v roce 2021.
 • Do IS ORIS byly zadány získané licence z letošního Východočeského poháru.
 • Vzhledem k tomu, že už se letos z důvodu epidemiologické situace neuskuteční žádný závod oblastních soutěží, byly zveřejněny konečné výsledky Mistrovství Vč. oblasti družstev . V žactvo vyhrál jasně PHK, druhý skončil SJC těsně před LPU, v dorostu je pořadá LPU, PHK a SHK, v dospělých PHK, LPU a SHK a ve veteránech LPU, PHK a SHK. Konečné výsledky najdete zde.

PARDUBICE
 • NEW! Info pro členy klubu: Od 23. 11. budou probíhat venkovní tréninky žactva a dorostu v malých skupinách (budou dodržena všechna omezení). Místa a časy pro jednotlivé skupiny jeou v IS LPU.
 • NEW! V IS LPU najdete řadu mapových tréninků v okolí Pardubic. Využijte je k individuální přípravě.
 • V neděli večer jednal výbor LPU. Zápis najdete v IS LPU.
 • Do TSM na rok 2021 byli zařazeni – A: Filip Haas, Šimon Mareček, B: Tereza Fejfarová, Daniel Štichhauer, Ondřej Pipek, Ondřej Macek a Marek Mrškoč.
 • Letošní jedenácté číslo Jantaru je velmi útlé. Kvůli vládním opatřením při koronavirové krizi je utlumena veškerá sportovní činnost, takže ani v našem klubu se už přes měsíc dějí pouze individuální tréninky... Přesto Jantar vyšel. Rekapituluje výsledky ukončených oblastních soutěží (Východočeský pohár a Mistrovství oblasti družstev), přináší obvyklé rubriky a hodně shrnujícího je i ve střípcích. Obsah čísla najdete zde. A na obálce je Lída Fukátková s obrovskou mapou.
 • Jak jsou na tom závodníci LPU v Rankingu na konci roku 2020? V mužích je v první desítce Tomáš Kubelka, který je na pátém místě. Ve druhé desítce (na 17. místě je Radek Nožka), ve třetí desítce máme další dva závodníky (24. Matěj Kamenický, 27. David Procházka), do čtvrté desítky se probojoval Martin Roudný (33. místo), v páté desítce jsou Jonáš Fencl (41.) a Petr Zvěřina (47.), celkových 12 závodníků LPU v TOP10 doplňuje pětice Honza Rusin (67.), Lukáš Hovorka (74.), Tomáš Udržal (88.), Honza Grundmann (93.) a Ondřej Volák (95.). V ženách máme dvojnásobné zastoupení ve druhé desítce (16. Martina Zvěřinová, 20. Iveta Šístková), ve třetí desítce je Petra Hančová (29.), ve čtvrté desítce jsou Lenka Knapová (34.) a Terka Nováková (39.), na počátku páté desítky je Marta Fenclová (41.), v první desítce je ještě dalších pět závodnic (55. Jana Peterová, 56. Pavla Udržalová, 58. Klára Procházková, 66. Klára Žaloudková, 69. Anna Kopecká). Jana Knapová má po mateřské dovolené započteny jen tři závody (tři M ČR), to jí stačí na 179. místo.
 • V české o-reprezentaci na rok 2021 na pardubický orienťák poměrně velké zastoupení. V elitním týmu je Jana Knapová, v A týmu patří místo Tomáš Kubelkovi, v družstvu nadějí jsou zařazení Jana Peterová a Martin Roudný a mezi sledovanými je Jan Rusin.

SVĚT
 • NEW! Lyžařský orientační běh byl schválen jako povinný sport ve všech zimních hrách FISU World University (aktuálně má na této akci status povinných pouze 8 sportů).
 • NEW! Další český trenér u rakouské reprezentace, tentokráte v LOB. Miroslav Rygl byl vybrán za trenéra rakouské reprezentace v lyžařském OB. Více zde.
 • Byly zrušeny Světové veteránské hry 2021 v japonském Kansai, jejichž součástí mělo být i veteránské MS v orientačním běhu (zatím odloženo na 13. - 29. května 2022). IOF oslovila organizátory dalších MS veteránů (Itálie v roce 2022 a Slovensko v roce 2023), ale ani jeden z nich není schopen a ochoten světový šampionát na rok 2021 přesunout. Vypadá to, že veteráni budou v roce 2021 bez svého světového mistrovství.
  Zrušeno bylo i veteránské MS v lyžařském OB, které se mělo konat ve Finsku v březnu 2021. Covid stále řádí....
 • IOF naplánovala termíny pro dorost a juniory na rok 2021:
  - Odložené ME dorostu a juniorů z roku 2020 v Maďarsku je naplánováno na 24. – 26. 4. 2021 (mohou startovat stejní účastníci, kteří mohli běžet v roce 2020 - ročník 2000 v kategorii M/W20, ročník 2002 v M/W18, atd.).
  - Řádné ME dorostu 2021 v Litvě je odloženo na 19. – 22. 8 2021 (důvodem je, aby nebyly závody tak blízko sebe...).
  - Junior European Cup bude v Belgii v termínu 2. – 5. 4. 2021 (to jsou velikonoce) pro kategorie M/W20 a M/W18.
  - MS juniorů v orientačním běhu v Turecku proběhne v termínu 11. – 16. 7. 2021.