OK Lokomotiva Pardubice Český svaz orientačních sportů
OK Lokomotiva Pardubice | ČSOS | Město Pardubice | Obec Újezd u Chocně | ČPŠ v sobotu (CHT)

Pokyny pro účastníky

1. kolo Sprint cupu 2011
O pohár ČSOB Pojišťovny a pardubického půlkoně
Pardubice 21. 5. 2011

Vítáme Vás na závodu ve sprintu, který pro Vás připravil OK Lokomotiva Pardubice v centru Pardubic. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů na tratích tohoto závodu.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Pardubice, Výstavní a společenské centrum Ideon (Loc: 50°2'4.606"N, 15°46'55.044"E)
Prezentace: Od 9:00 do 10:30 hod. při závodě Českého poháru štafet ve Zdislavi (CHT).
Od 15:30 do 16:00 hod. v závodní kanceláři – výstavní centrum Ideon.
Na prezentaci není již možnost dohlášek do podkategorií E a A, pořadatel bere dohlášky pouze v omezeném počtu (vakanti) do podkategorií C.
Na prezentaci hlaste případnou změnu čísla SI čipu.
Program: 9:00 – 10:30 prezentace (Zdislav, Luže)
15:30 – 16:00 prezentace (Ideon)
16:30 start 000
17:30 – 18:15 start Dne orientace v přírodě (závod pro veřejnost)
19:00 uzávěrka cíle
19:00 vyhlášení vítězů
Parkování: Na níže uvedených parkovištích ve městě. Parkování není pořadateli organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.
Auta: Doporučujeme parkovat v Parkovacím domě na ulici Karla IV. (Loc: 50°2'10.276"N, 15°46'44.755"E), další možnosti jsou pak na Tyršově nábřeží, na Vrchlického nábřeží a v ulici Na třísle (viz plánek parkování na webu závodu).
Autobusy: Doporučuje parkovat na parkovišti před Ideonem.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 600 metrů
Centrum – start 900 metrů (modrobílé fáborky)
Centrum – start Dne orientace 500 metrů (zelenobílé fáborky)
Centrum – cíl 0 metrů
Mapa: Ideon, 1:4000, E = 2 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Petr Hranička, mapový klíč ISSOM 2007, tisk Silueta Pardubice. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy se odevzdávají v cíli do 18:10 hod.
Zvláštní mapové značky: černý křížek – drobné dřevěné prolézačky, technické objekty, drobná umělecká díla.
Terén: Městská zástavba po levém i pravém břehu Chrudimky, parky.
Běžecký podklad – částečně asfalt/beton, částečně kamenitá dlažba, v parcích hlinité cesty či dlažba, popř. tráva.
Upozornění: Závodí se v prostoru, kde je poměrně značná frekvence chodců, dbejte jejich i vlastní bezpečnosti. Závod probíhá za běžného dopravního provozu (byť minimálního), dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běžet v botech s hřeby; vzhledem k charakteru podložky je doporučena atletická běžecká obuv.
Popisy kontrol: Na předstartu.
Ražení Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Startovní čísla: Startovní čísla mají závodníci kategorií D21E, H21E, D16A, H16A, D18A, H18A, D20A a H20A. Výdej samoobsluhou v centru!!!!!
Start: 00 = 16:30.
Vzdálenost na start 900 m (modrobílé fáborky). Při cestě na start se přechází frekventovaná ulice – dodržujte dopravní předpisy (přechod pro chodce).
Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 160 m (druhý koridor má délku 110 m). V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 80 m.
Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Povinné úseky jsou vyznačeny koridory.
Zakázané prostory: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova.
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast a 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!
Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje firma RACOM. V prostoru závodu jsou umístěny 2 radiokontroly, ze kterých budou podávány informace o průběhu závodu.
Předpokládané časy vítězů: Ve všech kategoriích 12 – 15 min.
Časový limit: 35 minut
Občerstvení: V cíli.
WC: V centru a na startu (WC vždy v budově).
Mytí: V centru.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru, výsledky možno sledovat i na webu firmy Racom. Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/cp11.
Upozornění: Pořadatelé neručí za odložené věci.
Vyhlášení výsledků: V 19:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 6. místě v D21E a H21E, 1. – 3. místo D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A, D12C, D14C, H12C, H14C, vítězové D21A, H21A, D35C, D45C, D55C, H35C, H45C, H55C
Stravování: V centru bufet se základním sortimentem. V restauracích v Pardubicích.
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech.
Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury: Skyvová Kristýna, Kořínek Jindřich, Prášil Marek
Funkcionáři: ředitel závodu Petr Klimpl
hlavní rozhodčí Václav Farář
stavitel tratí Adam Zitka

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři a partneři pořadatele: Statutární město Pardubice; městský obvod I; PVV s.r.o. Pardubice; SATUM CZECH s.r.o.; JKD-SPED s.r.o.; Racom a.s. Nové Město na Moravě; Železářství KUTIL s.r.o.; Pardubická krajská nemocnice; Geovap s.r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o., AITCOM s.r.o.
Mediální partner: Český rozhlas Pardubice
Partneři Českého svazu orientačních sportů: HI-TEC, Lesy ČR, Mercuri, T-mapy, PLANstudio, Žaket, H.S.H, TOI TOI, Equica, Trimtex, Vavrys

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům za pomoc při organizování tohoto závodu.


PLÁNEK PARKOVÁNÍ

PLÁNEK CENTRA


Pokyny ke stažení
pdf, doc