OK Lokomotiva Pardubice Český svaz orientačních sportů
OK Lokomotiva Pardubice | ČSOS | Město Pardubice | Obec Újezd u Chocně | ČPŠ v sobotu (CHT)

Pokyny pro účastníky

4. kolo HI-TEC Českého poháru štafet, 3. kolo České ligy klubů, veřejný závod
Újezd u Chocně 22. 5. 2011

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Louka v obci Újezd u Chocně (Loc: 50°1'32.222"N, 16°10'3.31"E)
Prezentace: Sobota 21. května 2011 od 9:00 do 10:30 hod. při závodě Českého poháru štafet ve Zdislavi (CHT). Neděle 22. května 2011 od 8:30 do 9:00 hod. v závodní kanceláři v centru závodu.
Soupisky: Vyplnit v přihláškovém systému OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nejpozději do soboty 21. 5. 2011 do 21:00 hod., písemně v sobotu 21. 5. 2011 do 18 hod. v závodní kanceláři Českého poháru ve sprintu. Jen výjimečně lze opravit soupisky v neděli na prezentaci do 9:00 hod.
Parkování: Autobusy (zdarma) před hasičskou zbrojnicí v obci. Auta (poplatek 20 Kč) na účelové komunikaci v obci. Dodržujte důsledně pokyny pořadatelů.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 500 metrů
Centrum – start, cíl, předávka 0 metrů
Mapa: Újezd, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Miroslav Nožička, mapový klíč ISOM 2000, tisk na laserové tiskárně OKI. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Terén: Rovinatý terén přecházející na jihovýchodě do kopcovitého terénu, dobře průběžný les s řadou porostových detailů a velkým množstvím komunikací. V části prostoru členitější terén bývalého pískového lomu. V části prostoru členitější terén s větším množstvím rýh. V některých částech lesa probíhá relativně intenzivní těžba dřeva (poslední aktualizace mapy 15. 4. 2011).
Závodní oblast: Všechny lesní prostory a jiné označené plochy kolem centra závodu a kolem cesty z parkoviště jsou zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí divácké a sběrné kontroly je nepřístupné.
Ražení Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Startovní čísla: Štafety použijí stejná startovní čísla jako na sobotním závodě, který pořádá CHT. Případný výdej startovních čísel pro štafety, které v sobotu neběžely, v neděli do 9 hod. na prezentaci.
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 280 m.
Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
Start 000: 10:00 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí: Viz samostatná tabulka.
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Občerstvení: V cíli.
WC: TOI-TOI v centru závodu.
Mytí: V centru závodu v umyvadlech.
Vyhlášení vítězů: V 13:15 hod., budou vyhlášeny první tři štafety ve všech kategoriích.
Jury: Michal Jedlička, Marek Prášil, Milan Novotný
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Funkcionáři: ředitel závodu Karel Haas
hlavní rozhodčí Petr Klimpl
stavitel tratí Karel Haas
Časový limit: 200 minut
Uzavření cíle: Ve 14:45 hodin.
Tratě:
Kat.Délka (km)Převýšení (m)Počet kontrolDivácká
=> Cíl (min.)
StartSměrný čas
1.2.3.1.2.3.1.2.3.
DH123,53,53,52525251414141 – 41080 min.
D143,63,63,65555551313132 – 41080 min.
D184,84,84,81101101101717172 – 420105 min.
D216,06,06,01401401402222223 – 515120 min.
D1054,73,64,7100751001815183 – 50120 min.
D1354,42,94,4105651052215221 – 425105 min.
H144,54,54,51101101101919193 – 5090 min.
H186,66,66,61501501502020202 – 40120 min.
H218,68,68,61801801802828283 – 505135 min.
H1057,05,47,01801051802417241 – 405120 min.
H1356,84,66,81201001202217223 – 50105 min.
H1655,03,85,0100901002116213 – 515105 min.
H1805,03,85,0100901002116213 – 525105 min.
MIX5,03,85,0100901002116213 – 51090 min.

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři a partneři pořadatele: Obec Újezd u Chocně, Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Chocně, SATUM CZECH s.r.o.; JKD-SPED s.r.o.; Racom a.s. Nové Město na Moravě; Železářství KUTIL s.r.o.; Geovap s.r.o. Pardubice; AITCOM s.r.o.
Partneři Českého svazu orientačních sportů: HI-TEC, Lesy ČR, Mercuri, T-mapy, PLANstudio, Žaket, H.S.H, TOI TOI, Equica, Trimtex, Vavrys

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům za pomoc při organizování tohoto závodu. Zvláštní poděkování patří obyvatelům obce Újezd u Chocně a Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Chocně za pomoc při pořádání tohoto závodu.


PLÁNEK CENTRA


Pokyny ke stažení
pdf, doc