OK Lokomotiva Pardubice Český svaz orientačních sportů
OK Lokomotiva Pardubice | ČSOS | Město Pardubice | Obec Újezd u Chocně | ČPŠ v sobotu (CHT)

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY
A PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ

1. závod Sprint cupu 2011
3. závod žebříčku A v orientačním běhu 2011 (sprint)
veřejný závod v orientačním běhu (sprint)

Rozpis

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, IČ 26606747, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum konání: Sobota 21. května 2011
Centrum závodu: Pardubice, Výstavní a společenské centrum Ideon (Loc: 50°2'4.606"N, 15°46'55.044"E)
Funkcionáři: ředitel: Petr Klimpl
hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
stavitel tratí: Adam Zitka, R1
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Kategorie: D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
D12C, D14C, D18C, D35C, D45C, D55C
H12C, H14C, H18C, H35C, H45C, H55C
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 bude provedeno k rozhodnému datu 30. 4. 2011.
Přihlášky: Přihláškový systém OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp (závodníci registrovaní v sekci OB), popř. na e-mail lpu@vco-ob.cz (neregistrovaní, případně zahraniční závodníci). Uzávěrka přihlášek je 6. května 2011, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady: D12C, D14C, H12C, H14C 80 Kč
ostatní 120 Kč
zapůjčení SI čipu 40 Kč
Vklady (případně i s vklady na závod Českého poháru štafet 22. 5. 2011) a poplatky za ubytování zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank 1069724001/5500, VS 5XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Prezentace: Sobota 21. května 2011 od 9:00 do 10:30 hod. při závodě Českého poháru štafet ve Zdislavi (CHT).
Sobota 21. května 2011 od 15:30 do 16:00 hod. v závodní kanceláři – výstavní centrum Ideon.
Mapa: Ideon, 1:4000, E = 2 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Petr Hranička, mapový klíč ISSOM 2007, rozměr A3, mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: Městská zástavba po levém i pravém břehu Chrudimky, parky. Předchozí mapy: Vinice (2003), Maťák (1987), Zámek (2004).
Start 00: 16:30 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 500 metrů
Centrum – start do 1000 metrů
Centrum – cíl 0 metrů
Ražení: Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Omezení běžeckého obutí: Zákaz použití bot s hřeby.
Informace: http://lpu.cz/cp11, Petr Klimpl – mobil 602619991, e-mail: klimpl.petr@seznam.cz
Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího (Václav Farář, 53012 Pardubice, Bartoňova 833).
Parkování: Na parkovištích ve městě. Parkování není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Doporučujeme parkovat v Parkovacím domě na ulici Karla IV. (Loc: 50°2'10.276"N, 15°46'44.755"E), další parkovací možnosti budou popsány na webových stránkách závodu.
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování na noc z 21. na 22. 5. 2011 pouze v tělocvičnách (vlastní vybavení – spacák, karimatka) v Pardubicích a nejbližším okolí za 60 Kč/osoba/noc. Ubytování objednejte o přihláškovém systému OB Haná.
Další ubytování pořadatel nezajišťuje, na webových stránkách závodu budou informace o možnostech dalšího vhodného ubytování.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- V centru nebude možno postavit klubové stany.
- Spolu s oficiálním závodem ve sprintu proběhne ve stejném prostoru propagační závod pro veřejnost v době mezi 17 a 18 hod.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB 21. ledna 2011

Petr Klimpl Václav Farář
ředitel závodu hlavní rozhodčí

Rozpis

4. závodu HI-TEC Českého poháru štafet 2011
4. závodu České ligy klubů 2011
veřejného závodu v orientačním běhu (štafety)

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, IČ 26606747, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum konání: Neděle 22. května 2011
Centrum závodu: Újezd u Chocně (Loc: 50°1'32.222"N, 16°10'3.31"E)
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Petr Klimpl, R1
stavitel tratí: Karel Haas, R2
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Kategorie: Tříčlenné štafety: D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
DH12, D14, H14, MIX
Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Přihlášky: Přihláškový systém OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp (závodníci registrovaní v sekci OB), popř. na e-mail lpu@vco-ob.cz (případní zahraniční závodníci). Uzávěrka přihlášek je 6. května 2011, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Soupisky: Vyplnění kluby v přihláškovém systému OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nejpozději do soboty 21. 5. 2011 do 21:00 hod. Jen výjimečně lze opravit soupisky v neděli na prezentaci do 9:00 hod.
Vklady: DH12, D14, H14 200 Kč
ostatní 480 Kč
zapůjčení SI čipu 40 Kč
Vklady (případně i s vklady na závod Sprint cupu 21. 5. 2011) zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank 1069724001/5500, VS 5XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Prezentace: Sobota 21. května 2011 od 9:00 do 10:30 hod. při závodě Českého poháru štafet ve Zdislavi (CHT).
Neděle 22. května 2011 od 8:30 do 9:00 hod. v závodní kanceláři v centru závodu.
Mapa: Újezd, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Miroslav Nožička, mapový klíč ISOM 2000, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: Rovinatý terén přecházející na jihovýchodě do kopcovitého terénu, dobře průběžný les s řadou porostových detailů. Předchozí mapa: Dívčí doly (1997).
Start 00: 10:00 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 500 metrů
Centrum – start 0 metrů
Centrum – cíl 0 metrů
Ražení: Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Informace: http://lpu.cz/cp11, Petr Klimpl – mobil 602619991, e-mail: klimpl.petr@seznam.cz
Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího (Petr Klimpl, Palackého 2547, 530 02 Pardubice).
Parkování: Bude organizováno pořadatelem. Poplatek za parkování osobního auta činí 20,-Kč, autobusy parkují zdarma.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- V centru bude možno postavit klubové stany.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB 21. ledna 2011

Karel Haas Petr Klimpl
ředitel závodu hlavní rozhodčí

Rozpisy ke stažení
pdf, doc