Základní informace

Datum: 24. 5. 2014
Druh závodu: Český pohár štafet, Česká liga klubů
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Ředitel závodu: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: Adam Zitka, R1
Hlavní kartograf: Tomáš Leštínský
Stavitel tratí: Jan Klapal, R2
Start 00: 10:30
Shromaždiště: Mikuleč
Prostor závodu: Mikuleč, Opatovec, Zádolka, Nový Rybník, Mendryka, Gajer
Datum přihlášek: 7. 5. 2014
Stránky závodu: http://lpu.cz/cp14
Popis terénu: Rovinatý, hustá síť komunikací (řada nevýrazných průseků), rozmanité porosty (hustníky, paseky), vodoteče, místy podmáčený terén.
Předchozí mapa: U Antoníčka (75)


Datum: 25. 5. 2014
Druh závodu: Český pohár štafet, Česká liga klubů
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Ředitel závodu: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl, R1
Hlavní kartograf: Tomáš Leštínský
Stavitel tratí: Petr Fencl, R2
Start 00: 10:00
Shromaždiště: Mikuleč
Prostor závodu: Mikuleč, Opatovec, Zádolka, Nový Rybník, Mendryka, Gajer
Datum přihlášek: 7. 5. 2014
Stránky závodu: http://lpu.cz/cp14
Popis terénu: V J části mírně zvlněný, v S části až kopcovitý, síť komunikací s výraznými údolními cestami, dobře průběžný les, porostové a terénní detaily (kupky).
Předchozí mapa: U Antoníčka (75), Janov (05)