JANOV
25.-27.8.
2006
                    

Rozpis

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum: 25. – 27. 8. 2006
Centrum: Janov, sportovní areál (prezentace, camp, E1 a E3, občerstvení, výsledky)
Program závodu:
E1:25. 8. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2:26. 8. 000 = 9:30 hod. 12 km od centra klasická trať intervalový start
E3:27. 8. 000 = 9:00 hod. centrum krátká trať handicapový start
Prezentace:
čtvrtek 24. 8. 2006 od 18:00 do 20:00 hod.
pátek 25. 8. 2006 od 10:00 hod. do 14:00 hod.
Kategorie:
HDR
D10 N,C; D12 A,B; D14 A,B; D16 B; D18 B; D21 A,B,C; D35 B,C; D45 B,C; D55 B; D65 B
H10 N,C; H12 A,B; H14 A,B; H16 B; H18 B; H21 A,B,C; H35 B,C; H45 B,C; H55 B; H65 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 31. 7. 2006.
Funkcionáři:
Ředitel:Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí:Ladislava Víchová
Stavba tratí:E1: Petr Fridrich, Zdeněk Duch
E2: Dušan Stránský, Štěpán Držka
E3: Jan Hovorka, Jan Kárník
Mapy: 1:10000 resp. 1:15000 (E = 5m), mapový klíč ISOM, stav 2005 – 2006; mapa bude pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Terén: Převážně dobře průběžný les s dobrou viditelností. Mírný západní svah rozdělený údolími s prudkými svahy (až 50 výškových metrů) s převážně listnatým porostem, ploché hřbety s jehličnatým porostem a pro delší kategorie prudké svahy ve východní části prostoru, místy se zhoršenou průchodností (mladý listnatý porost, klacky). V mnoha oblastech jemně členitý povrch - kupky, prohlubně. Hustá síť komunikací všech typů.
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 20 Kč/den. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 750 Kč.
Přihlášky: Na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška je platná až po přijetí reply).
Vklady:
Přihlášky doručené do:30. 6. 200631. 7. 2006později
do D,H 14, HDR, D,H 65200 Kč250 Kč300 Kč
ostatní300 Kč350 Kč450 Kč
Vklad a poplatek za ubytování a dopravu zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u e-Banky Pardubice, číslo účtu 1069724001/2400, VS 27 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Potvrzení o zaplacení vkladů a noclehů bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: Vlastní stany: Provizorní kemp v prostoru centra, cena za osobu a pobyt 120 Kč.
Postele: Internát v Litomyšli, cena 150 Kč/osoba/noc.
Tělocvična: Litomyšl, cena 120 Kč za osobu a pobyt.
Ubytování je možné pouze od 24. 8. do 27. 8. 2006.
V Litomyšli (6 km) je velká kapacita dalších kvalitních ubytovacích možností.
Doprava: Pořadatel zajistí na základě objednávky v přihlášce dopravu na E2 za 25 Kč.
Parkování: Pořadatel zajišťuje parkoviště v centru závodu a v místě shromaždiště E2 za celkový poplatek 50 Kč/auto (platí se při příjezdu).
Ostatní: V centru i v místech etap bude zajištěno občerstvení.
Pro malé děti bude zajištěna školka.
V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou vkladů 30 Kč na výše uvedené číslo účtu.
Informace: Internetové stránky http://lpu.cz/cvc06, nebo na e-mailu lpu@vco-ob.cz, nebo na telefonních číslech 602619991 (Klimpl)
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Petr Klimpl, ředitel závodu Ladislava Víchová, hlavní rozhodčí