Pokyny ke stažení: pdf, doc

Pokyny a informace

CENA VÝCHODNÍCH ČECH
V ORIENTAČNÍM BĚHU 2008
Cena Hovorka Catering

Opět uplynul rok a jsou tady tradiční závody v orientačním běhu CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2008, které pro Vás tentokrát pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Letošní ročník je již 23. v pořadí.
Letos jsme měli s přípravou velké problémy. Původně jsme pro Vás vybrali terény v okolí Seče. Bohužel naše skoro roční přípravné práce zhatil uragán, který se prohnal 25. června nad Železnými horami a zničil spoustu lesů. Orgány státní správy vyhlásily do 2/3 lesů zákaz vstupu, do zbývajících prostorů nás nepustila lesní správa Lesů ČR z důvodu nebezpečí úrazu.
Pořadatelé stáli před otázkou, zda CVČ 2008 úplně zrušit nebo přemístit jinam. Rozhodnutí jim ulehčila nezištná pomoc OK 99 Hradec Králové, který nabídl k využití letos zmapované mapy v těsné blízkosti Hradce Králové. Následovalo bleskové projednání s majiteli lesů a s provozovateli centra a dalších potřebných ploch. 3-denní závody jsou tedy v náhradním prostoru s centrem v Autocampu Stříbrný rybník.
Na přípravu závodů jsme měli velmi málo času, proto Vás prosíme o shovívavost při případných nedostatcích. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění: Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí:
E1 – Jan Herman, Petr Fukátko
E2 – Jan Fukátko, Jaroslav Vávra
E3 – David Procházka, Jan Klapal

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Autokemp Stříbrný rybník (prezentace, kemp, stravování, startovní a výsledkové listiny, E1, E2, informační kancelář, vyhlášení vítězů E1, E2)
Informační kancelář, prezentace: čtvrtek 28. 8. 18–20 hod. Autokemp Stříbrný rybník, chata č. 7
pátek 29. 8. 10–19,30 hod. Autokemp Stříbrný rybník, chata č. 7
sobota 30. 8. 8–19,30 hod. Autokemp Stříbrný rybník, chata č. 7
neděle 31. 8. 8,30–13,30 hod. Biřička
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Veškeré ubytování (chatky, kemp) vyřizujte s recepcí kempu. Ze strany kempu budou probíhat kontroly, zda všichni ubytovaní v kempu mají uhrazené příslušné poplatky. Asi by se mu nelíbilo, kdyby v kempu spal někdo zadarmo. Neudělejte o-běžcům ostudu!
Parkování: Pro ubytované v kempu za 50 Kč/den, je možno parkovat u chatky či stanu.
Pro neubytované v kempu je také možné parkovat při E1 a E2 v kempu za stejný poplatek, popř. využít zdarma velké parkoviště cca 400 m od vjezdu do kempu.
Na E3 parkování na parkovišti nad rybníkem Biřička (parkovné 20 Kč). V případě zaplnění parkoviště parkujte v ulicích města při dodržení dopravních předpisů.
Stravování: V restauraci a ve stáncích autokempu Stříbrný rybník (E1 a E2). V restauraci na pláži rybníku Biřička (E3).
WC: Ve stálých zařízeních autokempu Stříbrný rybník (E1 a E2), na mobilních záchodech TOI-TOI (E3). WC nejsou na žádném startu.
Mytí: V zařízeních autokempu Stříbrný rybník (E1 a E2), v rybníku Biřička (E3).
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie) a P (příchozí): Startovní čas si účastníci této kategorie volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 100! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací kontroly.
H10N, D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Terén: Rovinatý terén plný různých vegetačních detailů, hustá síť komunikací a vodotečí. Vzhledem k naprosto rovinatému terénu není uváděno v popisech kontrol převýšení.
V lese je v určitých částech sezónní vegetace, která z mapy není úplně vidět (nejsou to ostružiny, ale ve většině případů značně vzrostlá tráva).
Mapy: Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play.
Mapy nejsou v mapníku, vydávají se minutu před startem. V této minutě budou k dispozici mapníky (na míru map dané etapy), které je možno použít.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Popisy kontrol: Piktogramy, odběr samoobsluhou na shromaždišti jednotlivých etap.
Protesty: Protesty je možné podávat s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury: Eva Horčičková, Jaroslav Kupka, Robert Müller
Časový limit: 90 minut v E1, 150 minut v E2 a 120 minut v E3 pro všechny kategorie.
Doprava na E3: Pořadatelé nezajišťují. Autokemp Stříbrný rybník i Biřička jsou v dosahu městské hromadné dopravy a dá se za půlhodiny s jedním přestupem přejet.
Školka: Bude otevřena vždy v prostoru cíle. Pro děti zde bude k dispozici stan pro případ špatného počasí. Zájemci se mohou přihlásit přímo ve školce. Vedoucí Zuzka Lulayová.
První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována v prostoru cíle jednotlivých etap.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů E1 a E2 bude v pátek a v sobotu v centru vždy v 19 hodin. Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 13:00 hod.). Oceněno bude 6 nejlepších závodníků v kategoriích HD10C, HD12A, HD14A, v ostatních kategoriích nejlepší tři.
Upozornění: Nevstupujte prosím na soukromé pozemky.
Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní riziko.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Prodej sportovních věcí: Kazboš – prodej o-věcí po všechny 3 dny
Gigasport – prodejní prezentace Gigasport a Odlo (sobota od 10 do 19 hod.)
Newline – prodej sportovních věcí pátek a neděle

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 29. 8. 2008 – krátká trať

Shromaždiště: Autokemp Stříbrný rybník
Vzdálenosti: Shromaždiště – start 1,1 km (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)
Mapa: Stříbrňák CVČ E1, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2008, rozměr 297x210 mm.
Vyčítaní čipů: V chatce č. 7, 200 m od cíle.
WC: Na shromaždišti, na startu nejsou.

E2 – SOBOTA 30. 8. 2008 – klasická trať

Shromaždiště: Autokemp Stříbrný rybník
Vzdálenosti: Shromaždiště – start 1,1 km (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Stříbrňák CVČ E2, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2008, rozměr 317x230 mm.
Vyčítaní čipů: V chatce č. 7, 200 m od cíle.
WC: Na shromaždišti, na startu nejsou.

E3 – NEDĚLE 31. 8. 2008 – zkrácená trať

Shromaždiště: Pláž rybníku Biřička, Nový Hradec Králové
Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště 300 m
Shromaždiště – start 0,6 km (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Biřička CVČ E3, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2008, rozměr 418x267 mm.
Vyčítaní čipů: V cíli.
WC: Na shromaždišti, na startu nejsou.

TRATĚ (délka, počet kontrol)

E1 E2 E3
Kat. km k km k km k
D10C 1,8 6 2,3 7 2,0 6
D10N 2,0 6 2,0 7 2,0 6
D12A 2,5 8 3,4 9 2,6 6
D12B 2,5 9 2,9 9 2,5 7
D14A 3,5 14 4,5 11 3,4 8
D14B 2,5 8 3,9 10 2,7 6
D16B 4,6 19 5,8 19 4,2 12
D18B 4,9 17 6,6 21 4,9 10
D21A 6,6 25 7,1 21 8,0 24
D21B 5,9 23 6,2 18 5,8 16
D21C 4,6 17 5,5 17 4,6 15
D35B 4,5 21 6,0 18 5,7 12
D35C 3,3 15 4,8 18 4,3 13
D45B 3,8 14 4,5 15 3,8 11
D45C 3,1 13 4,0 13 3,0 11
D55B 2,6 12 3,7 14 3,0 11
D65B 2,6 12 3,0 13 2,7 9
H10C 1,9 6 2,5 8 2,2 7
H10N 2,0 5 2,0 7 2,0 6
H12A 3,0 11 4,0 12 3,1 7
H12B 3,0 9 3,3 10 2,7 6
H14A 4,0 14 5,7 12 4,1 11
H14B 3,0 11 5,0 13 3,5 8
H16B 6,2 20 8,0 22 5,7 12
H18B 6,2 22 9,5 24 7,2 20
H21A 7,5 29 12,0 29 10,2 29
H21B 6,7 24 9,8 23 8,6 24
H21C 6,0 23 7,3 20 6,5 16
H35B 6,5 26 9,2 24 8,2 24
H35C 4,6 16 6,7 19 6,2 15
H45B 4,6 18 7,3 20 7,5 20
H45C 3,3 14 5,8 18 5,8 16
H55B 3,4 12 6,1 18 4,4 14
H55C 3,0 13 5,4 17 3,4 14
H65B 3,0 13 4,0 14 3,1 11
HDR 2,0 5 2,0 7 2,0 6
P 3,0 9 3,5 9 3,1 7

Doprovodný program (sobota 13 – 18 hod.)

Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního běhu AR20 (http://www.ar20.cz) a pořadatelé CVČ 2008 za podpory Královéhradeckého kraje připravili po doběhu druhé etapy šest doprovodných disciplín:
  1. Nejrychlejší ražení – závod v jednoduchém mikrosprintu o nejrychlejší oražení kontrol pomocí čipu.
  2. Na kole v lese – vyjížďka na kole s mapou i s kontrolami po cestách a s plněním jednoduchých úkolů.
  3. Mapujeme v lese – procházka s mapou i s jednoduchými kontrolami po cestě a s plněním lehkých úkolů.
  4. Hledání pokladu – praktická výuka geocachingu s cílem odlovení co největšího počtu keší a sběru indícií s odměnou v cíli. Pro zájemce bude možné podle kapacity zapůjčit GPS lokalizátor, nebo využít podrobné mapové podklady pro nalezení jednotlivých keší. Na akci budou oficielně zvřejněny indície nové cache pro geocaching.
  5. Naměř, zaměř, odhadni – soutěž v co nejpřesnějším odhadu vzdálenosti, azimutu a také výšky. Výuka práce s buzolou, práce s mapou a test praktických dovedností.
  6. O-sprint – krátký závod v areálu kempu (čas vítěze 7-8 minut).
Hlavní cena pro nejvšestrannějšího závodníka v dětské, mládežnické i dospělácké kategorii je Cykloturistický průvodce od firmy Smartmaps. Pro nejlepší tři účastníky ve všech jednotlivých kategoriích i disciplínách budou rovněž připraveny i další drobné ceny.

Jízdní řád MHD na E3

Stříbrný rybník 7:04 17
Obchodní dům TESCO 7:29 7:29 1
Nový Hradec Králové 7:46
Stříbrný rybník 7:51 11
Magistrát města 8:01 8:13 2
Nový Hradec Králové 8:27
Stříbrný rybník 8:04 17
Obchodní dům TESCO 8:29 8:29 1
Nový Hradec Králové 8:46
Stříbrný rybník 8:51 11
Magistrát města 9:01 9:13 2
Nový Hradec Králové 9:27
Stříbrný rybník 9:04 17
Obchodní dům TESCO 9:29 9:29 1
Nový Hradec Králové 9:46

Pořadatelé děkují majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů. Velké poděkování patří OK 99 Hradec Králové za nezištnou pomoc při zajištění náhradní varianty letošního ročníku Ceny východních Čech.

Pokyny ke stažení: pdf, doc

Cena východních Čech 2008 - logo
HOME | LPU | BÉĎA | ČSOB | STŘÍBRNÝ RYBNÍK
CZECH ENGLISH

Novinky

Rozpis

Ubytování

Platby

Pokyny

Parametry tratí

Startovní listiny

Výsledky
   - E1
   - E2
   - E3
   - Celkové

Fotoalbum

Kontakt

Hovorka catering

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Geovap

Aitcom

Český rozhlas Pardubice