ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2017:
ČPŠ 18. 3. PHK
MČR NOB 8. 4. SJI
ČPŠ 9. 4. SJI
ŽBM KLT 22. 4. TZL
ČPŠ 23. 4. TZL
MČR SPŠT 6. 5. ZBM
MČR SP 7. 5. ZBM
ČP KLT 13. 5. SSU
ŽBČ KLT 13. 5. VLI
ČP KT 14. 5. SSU
ŽBČ KT 14. 5. VLI
ČPŠ 20. 5. ASU
ČP SP 20. 5. ASU
ČPŠ 21. 5. ASU
ČP KT 3. 6. VSP
ŽBM KLT 3. 6. VRB
ČP KLT 4. 6. KAM
ŽBM KT 4. 6. VRB
MČR KT 10.-11. 6. OSN+JHB
ŽBČ KLT 17. 6. LPU
ŽBM KLT 17. 6. MOV
ŽBČ KT 18. 6. LPU
ŽBM KT 18. 6. MOV
ČP KLT 9. 9. AOP
ŽBČ KLT 9. 9. OPI+VCB
ČP KT 10. 9. AOP
ŽBČ KT 10. 9. OPI+VCB
ČPŠ 16. 9. SHK
ČP SP 16. 9. SJC
ČPŠ 17. 9. SJC
MČR KLT 23.-24. 9. CHA
MČR ŠT 7. 10. KSU
MČR KLB 8. 10. KSU

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Český pohár štafet (C)

Datum: 18. 3. 2017
Centrum: Újezd u Přelouče
Pořadatel: PHK
Stránky závodu: http://jp2017.ok99.cz/
Stránka v ORISu: odkaz
Kreslení postupů: ---
Další informace: Trať: Štafety
Mapa: Tátrum, Flajšar

Hodnocení závodu už bylo uzavřeno.

 
Celková vážená známka: 2.32
Závod hodnotilo: 21 lidí

ATERÉN (váha 0,00)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>- Příjemné překvapení: rozsáhlé hustníkové pasáže zpestřily prostor.
- Podle mě mají "placaté" štafety mít svůj prostor v kalendáři.  (2 - Hošek R., DOB)
=>Standardní jarňopohárovský terén. Překvapil těžšími hustníkovými pasážemi, které udělaly závod zajímavým.  (2 - Wolf D., TUR)
=>naprosto odpovídající ČPŠ-C, rychlé pasáže kombinované se zajímavější zeleninou  (2 - Cahel M., LCE)
=>Na Jarní pohár úplně dostačující.  (2 - Flašar J., PGP)
=>Pěkný, rychlý terén. Oblasti s hustníkama nutily závodníky měnit tempo a dávat si pozor na dohledávkách.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>---  (2 - Krejčíková M., TZL)
=>---  (0 - Richtr A., VPM)
=>Pro štafetový závod příliš přehledný.  (2 - Novotný D., TJN)
=>Terén na jarní závody adekvátní.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Procházka J., PGP)
=>- na Jarní pohár lepší standard  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>Terén (některé části) byl lehce nad poměry, zvláště vezmeme-li v potaz fakt, že se jednalo o ČPŠ-c.  (2 - Procházka J., PGP)
=>Klasický na štafety, rozhodně zajímavější byl za silnicí, škoda, že ho pořadatel nevyužil i pro další kategorie.  (2 - Drábek J., ZBM)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>---  (0 - Fátor J., DOB)

BDODRŽENÍ DOKUMENTŮ A PRAVIDEL (váha 0,15)
Průměrná známka:2.67
Poznámky:
=>Mírné překročení směrných časů kategorií ČPŠ.  (2 - Wolf D., TUR)
=>Výrazně překročen směrný čas u D18  (3 - Klimpl P., LPU)
=>- nedodržené směrné časy u kategorií D14, D18, H14 a téměř i H21  (3 - Sysel O., PGP)
=>---  (0 - Kolovský F., LPM)

CHODNOCENÍ STAVBY TRATÍ, MAPY, SHROMAŽDIŠTĚ A ORGANIZACE ZÁVODU
Stavba tratí: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.08
Poznámky:
=>= H21 potěšily, sice mírně dlouhý, ale OK.
- Chválím za pokus o protisměrnou farstu u D18, K5-6, (snad i u jiných kat., nevím, nejsou mapy na webu), ale tady podle mě na naprosto nevhodném místě, v (nejednoznačně mapovatelných) difuzních porostech protiběh výrazně usnadňoval dohledání kontroly + odběh o cca 150 stupňů by HR neměl pustit !
- 90% trati D21 kopírovalo (!) H21, půlka H18 kopírovala zbývající část H21, i D18 využívalo kompletní pasáže. Mohlo vést k naprosto zásadnímu ovlivnění závodu zejména v D21, H18! Souhlasím s okopírováním koncepce, ne celé trati. Copak není stavba tratí kreativní záležitost? (Hlavní důvod snížené známky.)
- Ne úplně vhodně zvolený náběh do hustníkové pasáže: 300m severně od K2 na H21, tj. první kontakt závodníků s mapováním hustníků, je výrazný průsek kreslený jako žlutě zvýrazněné tečkované rozhraní. Hlavní balík H21 byl zmaten jako lesní včely, přitom šlo o pasáž náročnosti H12.  (3 - Hošek R., DOB)
=>Tratě byly hodně dlouhé, ale zajímavé farstování v hustnících je udělalo pestré. Některé farsty byly trochu nevyrovnané, což závod velmi záhy roztrhalo, ale nebylo to na škodu.  (2 - Wolf D., TUR)
=>---  (2 - Cahel M., LCE)
=>Nápadité, ale možná ne úplně férové farstování. A mohlo to být tedy maličko kratší.  (2 - Flašar J., PGP)
=>Měřítko 1:15000 nutilo stavitele víc rozfarstovat tratě, což se zvláště v JZ hustníkové pasáži projevilo rozdílností v času oběhnutí jednotlivých farst.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>---  (2 - Krejčíková M., TZL)
=>V tomto terénu se asi nic moc jiného vymyslet nedalo.
Ale kresba tratí by neměla zakrývat důležité objekty v mapě (skrytá melioračka přímo na postupu na kontrolu 62!). I když je pravda, že při štafetách v OCADu je to dost obtížné uhlídat.  (2 - Richtr A., VPM)
=>Celkem pěkně vedená trať. Bohužel terén nedovolil větší překvapení. Téměř vše se chodilo rovně bez voleb postupů.  (2 - Novotný D., TJN)
=>Snaha vytáhnout z terénu to nejlepší. Zbytečně dlouhé tratě u všech kategorií (hlavně u dorostu si je třeba uvědomit, že to běhají i mladší dorostenci).  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (0 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Procházka J., PGP)
=>- pro middlové pasáže v hustníku nebylo příliš vhodné měřítko 1:15000  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>Stavba trati odpovídala typu terénu (střídání mapových úseků a dlouhých přeběhů). Na 10 kilometrech se ale nakonec pocit jednotvárnosti dostavil.  (2 - Procházka J., PGP)
=>Škoda více nevyužití zajímavější části za silnicí.  (3 - Drábek J., ZBM)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>---  (0 - Fátor J., DOB)

Mapa: (váha 0,20)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Hodnoceno jen podle omaps.worldofo.com
Mapa na závod dobrá, nesplnila by díky místy malé generalizaci požadavky pro závod IOF.  (2 - Borovička M., FSP)
=>Kvalitativně bez problémů. Horší bylo použití měřítka 1:15000, na které se špatně čtou detaily...  (2 - Zbranek R., ASU)
=>- kvalitní, klasifikace hustníků byla místy přehnaná - bylo to průběžnější (např. okolí k42)  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>---  (2 - Mikel D., TZL)
=>---  (0 - Fátor J., DOB)

Shromaždiště: (váha 0,10)
Průměrná známka:1.83
Poznámky:
=>= Celkově pěkný koncept arény, snad jen start prvních úseků si mohl odpustit trestné kolečko v nevhodně úzkém koridoru (zeptejte se Víti Khýna).
- Rozhlas neslyšitelný na startovní čáře, což je při startu prvních úseků rozhlasem poměrně nešťastné.
- Poměrně drahý catering.  (2 - Hošek R., DOB)
=>Velmi vhodné shromaždiště s dobrým zázemím na první jarní závody.  (2 - Wolf D., TUR)
=>pěkné  (1 - Cahel M., LCE)
=>---  (2 - Flašar J., PGP)
=>Pěkné, divácky atraktivní shromáždiště. Obsahovalo dostatečné zázemí.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>---  (2 - Krejčíková M., TZL)
=>Přiměřené velikosti závodu, přehledné. Zastřešený prostor u bufetu byl příjemný bonus.  (1 - Richtr A., VPM)
=>Shromaždiště hezky a přehledně uspořádané včetně ozvučení.
Výběr jídla v občerstvení dostatečný.  (2 - Novotný D., TJN)
=>---  (0 - Klimpl P., LPU)
=>---  (0 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Procházka J., PGP)
=>---  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>Pořadatel naštěstí nepodlehl dojmu, že na menších štafetách nepotřebuje moc záchodů. TOIek tak bylo dost. Vzhledem k větru bylo i štěstí, že centrum nebylo o kousek vedle.
Start prvních úseků pak byl opět nesmyslně vymyšlen. Možná může být divácky velmi atraktivní dívat se, jak se někdo v zatáčce rozseká, ale jinak bychom se tomu měli vyhýbat.  (1 - Procházka J., PGP)
=>Hezké, přehledné.  (2 - Drábek J., ZBM)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>- Z pohledu diváka mi chvíli trvalo, než jsem se zorientoval, kde co je a kudy závodníci probíhají.
- Příliš mnoho pořadatelem nechráněných přechodů přes doběhový koridor. Až jsem se divil, že nedošlo ke kolizi mezi závodníky a diváky.
+ Dobře fungující bufet.  (2 - Fátor J., DOB)

Organizace závodu: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.75
Poznámky:
=>- tragédie na vyčítání
- posun vyhlášení výsledků na druhý den na oblastní závod
- neznačený příjezd: opravdu už je to přežitek rozvěsit šipky na příjezdové trase? Možná ano, ale pokud do pokynů píšu, že nechci, aby závodníci používali nejkratší příjezdovou cestu, tak by značeno mělo být.
- nevyřezaná kolečka kontrol překrývající detaily!! (píšu to sem jako "vše ostatní", když jsem nám zakázal hodnotit mapu)
+ vhodně rozdělené informace na webu a jednotný vizuál
Celkově to dává spíš horší trojku.  (3 - Hošek R., DOB)
=>Bohužel se pořadatelům nevyhnuly problémy s vyčítáním a následné dlouhé sestavování výsledků. Závodníci nedostali mezičasy. Jinak organizace bezproblémová.  (3 - Wolf D., TUR)
=>problémy s vyčítáním, jinak vše v pořádku  (3 - Cahel M., LCE)
=>Výsledky druhý den ráno nikdy nikoho nepotěší.  (3 - Flašar J., PGP)
=>Negativně hodnotím kombinaci kraťoučkého pytlíku a nezveřejnění on-line mezičasů z lesa.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>---  (2 - Krejčíková M., TZL)
=>Na závody jezdíme kvůli výsledkům a ty včas nebyly. Ještě, že to nejdůležitější stihl Béďa odhlásit.  (3 - Richtr A., VPM)
=>Bylo mrzuté, že byli problémy z vyčítáním. Takto zkušenému pořadateli by se to stávat nemělo. Bez průběžných výsledků závod ztratil na napětí.  (3 - Novotný D., TJN)
=>Tradičně dobrá. Až na problémy s vyčítáním čipů. Ale i tento problém byl zvládnut nakonec dobře (byť se nedávaly mezičasy - škoda, že nebyly aspoň dodatečně dány v souboru na web závodu).  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (0 - Sysel O., PGP)
=>Problém s vyčítáním čipů  (3 - Procházka J., PGP)
=>- velké problémy s vyčítáním  (3 - Zimmermann J., ZBM)
=>Selhání vyčítání nabylo takového rozsahu, že jsem uvažoval i o výraznějším zhoršení známky než o jeden stupeň.  (3 - Procházka J., PGP)
=>Nefungující vyčítání a z toho problémy.  (3 - Drábek J., ZBM)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>---  (0 - Fátor J., DOB)

DHODNOCENÍ Z ŘAD ORIENŤÁCKÉHO LIDU
V lese: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Slezák Z., LCE)
=>Na štafety dobrý terén a i hezká stavba.  (2 - Navrátil Š., PGP)
=>---  (2 - Hlavová H., ZBM)
=>Jen škoda, že v neděli pak třeba H21E měla až příliš postupů podobných jako den předtím H21.  (2 - Mikel D., TZL)

Mimo les: (váha 0,15)
Průměrná známka:3.00
Poznámky:
=>---  (0 - Slezák Z., LCE)
=>Škoda toho vyčítání.  (3 - Navrátil Š., PGP)
=>tragické vyčítání  (3 - Hlavová H., ZBM)
=>Docela chaotický start 1. úseků H21 (vpuštěni ani ne minutu před startem) a špatné ozvučení shromaždiště, v největším krytém prostoru u bufetu nebylo nic slyšet.  (2 - Mikel D., TZL)

Diskuze k závodu je pro přihlášené hodnotitele.

nahoru
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz