ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2018:
ČPŠ 24. 3. PHK
MČR NOB 14. 4. STH
ČP SP 15. 4. SJC
ŽBM KLT 21. 4. LCE
ČPŠ 22. 4. LCE
ŽA KT 5. 5. PGP
ŽBČ-V KLT 5. 5. PHK
ŽBM KLT 5. 5. OOL
ŽA KLT 6. 5. PGP
ŽBČ-V KT 6. 5. PHK
ŽBM KT 6. 5. OOL
MČR SP 19. 5. VTA
ČP KT 20. 5. VTA
ČPŠ 26. 5. LPM
ČP SP 26. 5. VPM
ČPŠ 27. 5. LPM
ČP KT 9. 6. ASU
ŽBČ-Z KLT 9. 6. KRL
ŽBČ-V KLT 9. 6. SJH
ČP KLT 10. 6. ASU
ŽBČ-Z KT 10. 6. KRL
ŽBČ-V KT 10. 6. SJH
MČR KT 23.-24.6. TBM
ČP KT 8. 9. BOR
ŽBČ-V KLT 8. 9. SJI+RUZ
ŽBM KLT 8. 9. AOP
ČP KLT 9. 9. BOR
ŽBČ-V KT 9. 9. SJI+RUZ
ŽBM KT 9. 9. AOP
MČR KLT 15.-16.9. JPV+KON
MČR SPŠT 28. 9. TZL
ČPŠ 29. 9. TZL
ČPŠ 30. 9. TZL
MČR ŠT 13. 10. EKP+PVD
MČR KLB 14. 10. EKP+PVD

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Český pohár, WRE, žebříček A - krátká trať

Datum: 20. 5. 2018
Centrum: Tábor - Horky
Pořadatel: VTA
Stránky závodu: http://middle2018.vebr-sport.cz/
Stránka v ORISu: odkaz
Kreslení postupů: odkaz
Další informace: Trať: Krátká trať
Mapa: Pintovka 2018

Hodnocení závodu už bylo uzavřeno.

 
Celková vážená známka: 2.13
Závod hodnotilo: 18 lidí

ATERÉN (váha 0,10)
Průměrná známka:2.55
Poznámky:
=>Odporný a neregulérní terén, chápu, že bylo třeba něco přihodit i na neděli, ale tahat sem pohár elity a WRE?  (4 - Procházka J., PGP)
=>Takový ostrůvek Moravy v jižních Čechách :D Já osobně znám v širším okolí Tábora určitě hezčí les. Ale chápu, že pro další využití je lepší mít mapu hned u města. Jo a argument, že kopřivy jako na potvoru vyrostly za posledních 14 dní je trošku úsměvný :D  (3 - Flašar J., PGP)
=>celkem dost zarostlý, nejprudší část svahu k Lužnici možná ne moc vhodná pro OB  (3 - Janata M., DKP)
=>Terén nic moc, ale i v takovém běhat musíme.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Terén by byl v pořádku, kdyby nevyrostlo tolik vegetace  (3 - Fiala J., BBM)
=>Terén nebyl pro závod na krátké trati nevhodný. Nemohl jsem se ale ubránit dojmu, že si chtěl pořadatel udělat tréninkovou mapu co nejblíže městu. Ve vzdálenosti do 20 km od Tábora je totiž množství mnohem zajímavějších a hezčích terénů na krátkou trať.  (2 - Zelinka J., MBM)
=>Na áčkový middle byl terén spíše jednodušší, ale rozhodně nebyl špatný a chápu podřízení prostoru sobotního MČR. Bohužel před závody hodně zarostl a stal se tak neregulérním, proto strhávám stupeň. Vždy je dobré tratě a terén otestovat rok před konáním závodu ve stejné době. I tak možná stačilo před závodem s pár lidmi prosekat klacky a párkrát proběhnout pěšinky k rozběhovým kontrolám, na začátku startující závodníci by jistě dobíhali s lepším pocitem.  (3 - Wolf D., TUR)
=>Prošlapané cesty u startu pro později startující bylo dost ulehčení. Svah nad řekou už byl na hraně.  (3 - Drábek J., ZBM)
=>Pěkný a zajímavý terén.  (2 - Chromý A., TBM)
=>Škoda, že u nás nelze pro middle prakticky použít měřítko 1:7500 (případně pro veterány zvětšeno na 1:5000) jak to bylo například ne některých závodech WRE ve Švýcarsku nebo v Itálii... Pak by se stavitel tratí mohl víc "vyřádit" v JZ části terénu, kde byly perfektně zmapovány vrstevnicové tvary a mohlo pak být méně "horolezeckých", orientačně nenáročných částí ve strmých svazích.  (2 - Koč Z., MKP)
=>Zelený humus hned za městem. Tady se mělo běžet tak o měsíc dřív. Neregulerní pro první závodníky.  (3 - Ondráček R., EKP)
=>Až na kopřivy za startem ok.  (2 - Pospíšil O., DKP)
=>Závod byl bohužel trochu nevyrovnaný vzhledem k vyrostlému podrostu (chápu, že to pořadatel nemohl tušit), ale pozdější startující již měli "pěšinky".  (2 - Pospíšilová M., DKP)

BDODRŽENÍ DOKUMENTŮ A PRAVIDEL (váha 0,15)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Klimpl P., LPU)
=>U některých veteránských kategorií příliš krátké směrné časy 22-26 minut.  (2 - Fiala J., BBM)
=>---  (2 - Wolf D., TUR)

CHODNOCENÍ STAVBY TRATÍ, MAPY, SHROMAŽDIŠTĚ A ORGANIZACE ZÁVODU
Stavba tratí: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.18
Poznámky:
=>Závod se mi absolutně nelíbil, ale když jsem se podíval na koncepci tratě, tak v ní problém určitě nebyl. Stavitel tedy přidal v případě H21A k neregulérnímu terénu ještě neregulérní první kontrolu (jeden z mnoha „vývratu“ v podrostlé oblasti), ale jinak tratě měnily rytmus a spád jak měly.
Zhoršenoá známka tedy nejde za stavitelem.  (3 - Procházka J., PGP)
=>Ok.  (2 - Flašar J., PGP)
=>kontroly dost často příliš blízko u sebe, degradující tak případnou obtížnost postupu a potřebu plánu k nalezení kontroly  (3 - Janata M., DKP)
=>Stavitel si mohl odpustit úvodní partie (podrost, kopřivy, zarostlá paseka plná drátů); daleko více mohl být využit pěkný terén nad cílem, kde byl závěrečný pytlík.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Terén byl jaký byl, s ohledem na něj byly tratě pěkné.  (2 - Fiala J., BBM)
=>Stavitel vytěžil maximum z nabízeného prostoru. Tratě byly zajímavé a střídaly se na nich dosti odlišné pasáže, což nutilo závodníky k neustálému soustředění.  (2 - Zelinka J., MBM)
=>Když odhlédnu od směrných časů a zarostlého terénu, tak tratě vytěžily ze slabšího terénu opravdu hodně. Nabízely přesně to, co middle nabízet má - změna tempa, těžší dohledávky, kratší a střední volby postupů, měly hlavu a patu. Tratě veteránů byly jednodušší a možná některé až dost krátké, ale je asi dobře, že byly stavěny s citem a nešly do prudkého svahu.  (2 - Wolf D., TUR)
=>---  (2 - Drábek J., ZBM)
=>Pěkné tratě se zajímavými volbami middlového typu.  (2 - Chromý A., TBM)
=>Nevyužíta zůstala nejjižnější část mapy, kde bylo také pár pěkných vrstevnicových tvarů. Stavitel se měl vyhnout zarostlým partiím, nebo se s autory mapy domluvit na sezonní překvalifikaci porostů. A v krajním případě (pokud by nebylo jiné řašení) se vypravit do lesa s křovinořezem a nějaký průchod největším bušem prořezat (a taky to pak jako pěšinu nechat dát do mapy !!!). Pro dřív startující to bylo naprosto neregulérní. A ani v prudkém svahu nad Lužnicí nemuseli později startující prakticky mapovat, stačilo držet se pěšin a kontrolovat kody.  (4 - Koč Z., MKP)
=>---  (2 - Ondráček R., EKP)
=>H21A byla trochu zvláštní. Delší postupy, málo kontrol, některé postupy čistě fyzické (20 vrstevnic od Lužnice). K62 trochu nevhodná, vývratů bylo v kopřivách schováno o hodně víc než je v mapě.  (2 - Pospíšil O., DKP)
=>Stavitel využil střídání typu terénů - skály a svah, hustníky, rýhy apod.  (2 - Pospíšilová M., DKP)

Mapa: (váha 0,20)
Průměrná známka:2.25
Poznámky:
=>kvalita mapy plně odpovídala úrovni závodu. Překvapily mě pouze dvě věci
- použití semiopenů v oblasti jižně od startu. V terénu dané pasáže vypadaly mnohem zavřeněji než z mapy.
- stupeň generalizace některých oblastí. V okolí první kontroly na trati H21A byly podle mě vývraty tři a ne dva jako v mapě. Jeden z nich byl sice menší, ale to je za běhu velmi obtížně identifikovatelné. Stejně tak v okolí 16. kontroly na stajné trati tři tečky rozbitého povrchu představovaly v reálu podobné objekty jako prohlubeň na níž byla kontrola. Obecně zastávám názor, že pokud je v terénu N podobných objektů, tak jich v mapě musí být také N a všechny mapovány stejně.  (2 - Zelinka J., MBM)
=>Bez připomínek.  (2 - Chromý A., TBM)
=>---  (2 - Mikel D., TZL)
=>Neaktuální porosty, dvojité šrafy už byly leckde vzrostlý světlý hustník.  (3 - Ondráček R., EKP)

Mapa (Hodnotitelé): (váha 0,00)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Mapa byla v pořádku, ve vrstevnicových a kamenných detailech seděla pěkně. Akorát stavba někde zbytečně pokoušela detaily porostové.  (2 - Procházka J., PGP)
=>Ok.  (2 - Flašar J., PGP)
=>---  (2 - Janata M., DKP)
=>Bez problémů  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Bez zásadnějších připomínek, snad jen že všechny single traily měly být zmapovány, ačkoliv v pokynech bylo upozornění, že některé v mapě nejsou.  (2 - Fiala J., BBM)
=>---  (0 - Zelinka J., MBM)
=>Za běhu jsem s mapou neměl problém.  (2 - Wolf D., TUR)
=>---  (0 - Drábek J., ZBM)
=>Bez připomínek.  (2 - Chromý A., TBM)
=>Rozporuplné pocity: Výborně zmapované terénní tvary v JZ části terénu, podstatně slabší v porostech. Někde byla střední zelená (např. západně od kontroly 118, ale i jinde) naprosto bez problémů průběžná, zato žluté nebo žlutobílé plochy (někde jen s řidčím zeleným šrafováním, jinde dokonce bez šrafování) byly bez mačety neprůchodné. Odnesli to hlavně ti, kteří startovali během první půlhodiny. U tratí jsem se přiklonil ke 4 (stavitel mohl stylem stavby neprůchodné žluté plochy eliminovat), tak zde s přimhouřením obou očí nechám (díky těm výborným vrstevnicím v JZ části prostoru) 2. Zjevně nebyla od stavitele trati žádná zpětná vazba na mapaře.  (2 - Koč Z., MKP)
=>---  (0 - Ondráček R., EKP)
=>---  (2 - Pospíšil O., DKP)
=>---  (2 - Pospíšilová M., DKP)

Shromaždiště: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Dobré a funkční.  (2 - Procházka J., PGP)
=>Ok.  (2 - Flašar J., PGP)
=>---  (2 - Janata M., DKP)
=>Vše potřebné, zbytečný asi byl doběh z kopce a do kopce.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (2 - Fiala J., BBM)
=>nezaznamenal jsem žádné problémy  (2 - Zelinka J., MBM)
=>Pěkné, prostorné, přehlédné.  (2 - Wolf D., TUR)
=>Vše bylo blízko, krásná louka, neznačená cesta z busu.  (2 - Drábek J., ZBM)
=>Bez připomínek.  (2 - Chromý A., TBM)
=>Na rozdíl od lesa není vpodstatě co vytknout. Jenže závod netvoří kvalitní ozvučení a perfektně vykolíkovaný okruh cílového úseku, podstata orientačního běhu je v lese...  (2 - Koč Z., MKP)
=>---  (2 - Ondráček R., EKP)
=>Aljoša byl chvílemi slyšet až moc. 10ks toitoi není zrovna luxus.  (2 - Pospíšil O., DKP)
=>nedostatek toi toiek  (2 - Pospíšilová M., DKP)

Organizace závodu: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Při organizaci závodu samotného k žádným chybám nedošlo.  (2 - Procházka J., PGP)
=>Ok.  (2 - Flašar J., PGP)
=>---  (2 - Janata M., DKP)
=>Bez problémů.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (2 - Fiala J., BBM)
=>Oproti závodu na strintu jsem nezaznamenal žádné problémy. Pořadatelům zjevně pomohlo, že tentokrát nebylo nutné hlídat kontroly v terénu a na vše tak měli více lidí.  (2 - Zelinka J., MBM)
=>---  (2 - Wolf D., TUR)
=>Bez problémů. + Začalo se vyhlašovat hlavními kategorii, všichni tam byli.  (2 - Drábek J., ZBM)
=>Bez připomínek.  (2 - Chromý A., TBM)
=>Pro první přijíždějící neměli výběrčí na parkoviští potvrzení o zaplacení. Vyhlašování výsledků by pro dostatečnou důstojnost asi mělo mít jiné pořadí - pokud by hlavní kategorie byly vyhlašovány jako vyvrcholení až nakonec, tak by nedošlo po jejich vyhlášení k hromadnému úprku k autům a autobusům, a i vyhlášení ostatních kategorií by tak mělo důstojný průběh.  (3 - Koč Z., MKP)
=>---  (2 - Ondráček R., EKP)
=>---  (2 - Pospíšil O., DKP)
=>chybějící školka (podobně jako den předtím)  (2 - Pospíšilová M., DKP)

DHODNOCENÍ Z ŘAD ORIENŤÁCKÉHO LIDU
V lese: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Velmi milé překvapení! I v nepříliš pěkném lese se dá postavit atraktivní krátká trať. Stavitel vytěžil z terénu maximum, trefil směrné časy téměř přesně u drtivé většiny kategorií.  (1 - Ransdorf J., TAP)
=>Cekal jsem zajimavy middle v ne uplne libivem terenu, coz se potvrdilo a trate byly podle me postavene pekne. Moc nechapu proc uprostred nejakeho bilo/zluto/zeleneho svahu nebyl zmapovan ten singletrack, ale v pokynech o tom bylo a budu verit poradatelum, ze na volbu postupu to nemelo vliv. Jo a regulernost zavodu vzhledem k drive startujicim asi zustava k diskusi...  (2 - Navrátil Š., PGP)
=>---  (2 - Hlavová H., ZBM)
=>Škoda, že H21A se nepodívala trochu více do svahu nad řekou, ale i zbytek tratě se mi líbil, pěkný middle.  (2 - Mikel D., TZL)
=>Některé kontroly možná až zbytečně schované v malých smrcích (k9, H21E).  (2 - Kubát P., PHK)

Mimo les: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Málo TOI-TOIek, jinak vše OK.  (2 - Ransdorf J., TAP)
=>Vsechno v poradku.  (2 - Navrátil Š., PGP)
=>---  (2 - Hlavová H., ZBM)
=>Lehce podceněný počet TOI-TOI, ale jinak OK.  (2 - Mikel D., TZL)
=>---  (2 - Kubát P., PHK)

Diskuze k závodu je pro přihlášené hodnotitele.

nahoru
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz