Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 7. prosince 2013 proběhlo v Praze na Strahově Shromáždění sekce OB. Můžete si přečíst moje stručné neoficiální poznámky.
- na začátku přítomno 27 z 30 delegátů, později 28
- schálena mandátová komise, jednací řád, pracovní předsednictvo, program, návrhová komise

- zpráva o činnosti sekce OB (Klimpl):
- zvyšuje se počet registrovaných členů - 7980
- 198 klubů, 203 záv. jednotlivců, 13 štafet, 200 map
- světové závody: MS: 5. štaf. žen, 10. Procházka; MSJ: 3 medaile (2 zlata ze štafet)
- částečně obsazeny komise sekce OB
- splněny podmínky pro úspěšnou reprezentaci
- proběhlo školení R2, seminář trenérů a rozhodčích
- zajištěn kvalitní průběh soutěží, vysoká úroveň závodů
- pomoc lokálnímu pořadateli s pořádáním MSJ
- proběhl Přebor škol
- vznikly nové výukové mapy, areály pevných kontrol
- nedaří se vypisovat Dny orientace v přírodě
- realizoval se informační systém ORIS, připravují se webové stránky sekce OB i svazu
- pokračovala spolupráce s Českou televizí
- informace uvnitř svazu fungují, informace vně horší (zprávy z velkých závodů jdou do ČTK, celostátní tisk málo přebírá, práce s regionálním tiskem lepší)
- stabilizovala se komise reprezentace, nyní po Honzovi Potštejským přebírá juniory Pavel Košárek
- do soutěžní komise nominovaly své zástupce oblasti
- velmi dobré výsledky komise rozvoje OB
- pozitiva: příliv členů (+1000 za posledních 5 let), přes 200 závodů, dobrá úroveň závodů, dlouhodobě velmi dobré výsledky reprezentace, pořádají se školení a semináře, organizace MSJ 2013, velmi dobrá vnitřní informovanost, spolupráce s ČT, žádné aféry
- negativa: nejsme příliš vidět v celostátních sdělovacích prostředcích, v dorostu se moc netrénuje (nejsou trenéři), do bafuňářských funkcí se nehrnou mladí, špatná reklama ve spojení s alkoholem (pivní štafety), nedůstojný přístup k vyhlášení (vlajky zakrývající banner sponzorů, nedůstojné chování, nesouvisející oblečení a předměty, alkohol, zdlouhavé vyhlášování nehlavních kategorií (na hlavní už diváci nezůstanou) atd.)

- zpráva komise reprezentace (Zuzánek):
- pozměněné složení komise, změny ve složení realizačních týmů, spolupráce s SCM, řeší se kodex reprezentanta

- zpráva komise rozvoje OB (Skyvová, v zast. Klimpl):
- dobrá úroveň Přeboru škol (11 krajských kol), návrh na příspěvek pořadatelům krajských kol 5000 Kč od ČSOS, celostátním 10000 Kč, spojení s výukovými mapami (příspěvek svazu, pomínka uspořádání 2 akcí pro veřejnost)
- výukové mapy pokračují, peníze jsou, zájemců by mohlo být více
- areály pevných kontrol - celkem 26, tisk spolu s programem výukových map, musí se vyřešit spojení s mapovým serverem
- Dny orientace v přírodě - přes 40 v roce 2013, vyzývat pořadatele mnohem více, chystat spojení s programy Sportuj s námi a Česko sportuje
- v roce 2013 nebylo školení instruktor školního OB, v roce 2014 asi 2 školení

- zpráva komise talentované mládeže (Aleš):
- mírně pozměněné složení, vytvořeny nominační kritéria na MED, vnitřní diskuze k trénování dorostu, nově domlouvaná spolupráce s Nadací OB, činnost SCM a SCD

- zpráva metodické komise (Fátor):
- nové složení, do komise se hledají trenéři!
- dobrý ohlas na listopadový seminář trenérů, rozhodčích a stavitelů tratí
- příští týden první část školení trenérů 2. třídy a současně školení trenérů 3. třídy
- chystá se publikace o trénování juniorského družstva (Potštejnský), snad metodický dopis ke klasice, příručka mapové rady

- zpráva soutěžní komise (Klimpl):
- nominace oblastí, spolupráce s oblastmi (kalendář)
- hodně mailové komunikace operativně k aktuálním věcem
- poděkování pořadatelům za dobrou úroveň, systém hodnocení
- přínos systému ORIS (chystá se: zapracování seznamu trenérů a rozhodčích kvůli MŠMT, počítání rankingu, organizace (přehlednost) neregistrovaných, finanční doklady, nápověda atd.)
- soutěže 2014: kalendář, do 10. 12. nahlásit podrobnosti k závodům, spojení Sprint cupu a Českého poháru, zavedení M ČR sprintových štafet, mírné změny vkladů (u veteránů)
- výběrové řízení 2015 - 1. kolo proběhlo (nebyl zájem o M ČR NOB), vypsáno 2. kolo
- práce skupiny rozhodčích

- schválení delegátů na odpolední VH ČSOS

- schválen klíč k určení počtu delegátů příštího shromáždění - stejné jako dosud

- úkoly sekce OB na rok 2014 (Klimpl):
- zajistit dobrý průběh soutěží, podpora reprezentace, metodická činnost (školení, semináře, aspoň 1 metodický materiál), pomoc lokálnímu pořadateli s pořádáním AMS 2014, nové stránky sekce OB, úpravy ORIS, medializace, pokračování projektů rozvoje OB, aspoň 1 TV přímý přenos, zajistit důstojnou formu vyhlášení na celostátních závodech

- diskuze:
- vysvětlení kritérií účasti na M ČR sprintových štafet
- lékařské prohlídky - vypadá to, že zatím nejsou povinné, sekretariát bude dál sledovat (předpisy MZd)
- pochvala prosazování našeho sportu na program Olympiád dětí a mládeže (v roce 2013 OB na letní, 2014 LOB na zimní, 2015 dodatečně OB zařazen letní v Plzeňském kraji)
- spolupráce s ČT - zažádáno o sprint ve Znojmě a sprintové štafety, dokumenty z MČR na KT, štafet a družstev, MS v Itálii atd. - uvidíme, co projde; spolupráce v rámci IOF při přenosech ze světových závodů
- partnerství s Lesy ČR
Adam Zitka - 7.12. 2013 11:43
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku