Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

Dne 18. 11. 2014 se v Pardubicích uskutečnila 8. valná hromada Pardubické krajské organizace České unie sportu. Na jednání se sešli zástupci krajských sportovních svazů a zástupci regionů (okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy).
Pár poznámek z jednání:
- za svazy přítomno 10 z 21 delegátů (= 21 sdružených sportů) a za okresy 17 z 21 delegátů
- plnění úkolů od předchozí VH: nebyla zpracována směrnice rozdělování financí mezi svazy (není co rozdělovat...), splněno vyvolání změny na postu manažera Servisního centra sportu Pk
- od předchozí VH měla krajská rada 6 schůzí, řeší se především krajské olympiády mládeže, vyhlášení nejlepších sportovců kraje, atletický čtyřboj, jednání Všesportovního kolegia, jednání s hejtmanem (příslib přidělení finančních prostředků na mládež při současném příspěvku i od Českého olympijského výboru), soudní spory s Východočeským tenisovým svazem, rozbíhá se spor o neplatnosti výpovědi manažeru SCS
- zpráva revizní komise - bez poznámek
- rozpočet 2013: schodek, ale dostatečná rezerva z předchozích let, 2014: úspornější rozpočet
- od příští VH se bude předkládat návrh rozpočtu na další rok
- krajská rada má za úkol zpracovat směrnici pro rozdělování financí
Adam Zitka - 20.11. 2014 21:17
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku