Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 6. prosince 2014 proběhlo v Praze na Strahově Shromáždění sekce OB. Můžete si přečíst moje stručné neoficiální poznámky (omlouvám se za případné nepřesnosti).
- na začátku přítomno 25 z 30 delegátů, později 26
- schválena mandátová komise, jednací řád, volební řád, program, pracovní předsednictvo, návrhová komise, volební komise
- po zprávách předsedů komisí bude 5 minut přestávka - do té doby možno podávat návrhy na kandidáty doplňovacích voleb do předsednictva sekce OB

- zpráva o činnosti sekce OB (Klimpl):
- 197 klubů, 8652 reg. závodníků (roste, nárůst o 700 závodníků oproti 2013), zvyšuje se počet dětí
- 11 oblastí, 188 oficiálních závodů jednotlivců, 14 závodů štafet, další desítky náborových akcí
- téměř 180 nových map
- výsledky: MS 2014 - 5 míst v pvní desítce, stále velmi dobré výsledky, generační výměna u žen, ME - 2. místo štafety mužů a daších 5 umístění v první desítce, MSJ - 2 medaile, MED - úspěchy jednotlivců, štafet, 2. místo v Poháru národů
- nejlepší o-běžec 2014: Jan Procházka
- z předsednictva sekce OB odstoupil David Aleš k 1. 7. 2014, poděkování členům předsednictva sekce za práci
- nesplněno: hledat pro činnost nové sekce nové schopné lidi na všech úrovních
- splněno: vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS, ME, AMS, MSJ, úspěšnou činnost dorosteneckého výběru
- splněno: připravit školení trenérů 2. třídy, seminář trenérů a rozhodčích - poděkování pořadatelům!
- nesplněno: vydat aspoň 1 metodický materiál
- splněno: zajistit kvalitní průběh soutěží, udržet vysokou technickou úroveň, pomoc lokálnímu pořadateli AMS, spolupráce s AŠSK na Přeboru škol
- plněno: dopracovat ORIS, připravovat webové stránky sekce OB
- splněno: aspoň 1 přenos z OB v ČT
- částečně splněno: zajistit informovanost dovnitř i vně svazu
- splněno: zajistit důstojnou formu vyhlašování vítězů na celostátních závodech
- komise reprezentace: stabilní činnost komise, dobrá spolupráce s trenéry RD a RDJ
- komise talentované mládeže: do rezignace v 6/2014 vedl David Aleš, nyní vede Libor Slezák; dobrá spolupráce se SCM, výběrem dorostu, Nadací OB atd.; celosvazový systém práce s talentovanou mládeží - jsou peníze na dlouhodobou práci s talentovanými dorostenci (ústřední trenér mládeže), Akademie orientačního běhu (pravidelná soustředění s dostatkem trenérů), vytvoření tréninkových středisek mládeže, ústřední trenér mládeže - 4 kandidáti, výběrová komise doporučí předsednictvu ČSOS kandidáta
- metodická komise: Jan Fátor rezignoval, poděkování za práci, hledá se nový předseda a složení komise
- soutěžní komise a komise rozvoje OB - podrobně později
- shrnutí: roste počet členů (za 5 let +1500 závodníků), každý si najde své vyžití (pečovat o oblastní závody), dobře řízené soutěže, dobrá úroveň závodů, dobré výsledky reprezentace, probíhají školení a semináře, dobrá organizace AMS 14 v Olomouci, dobrá vnitřní informovanost, do bafuňářských funkcí se nehrnou mladí, nejsme vidět v celostátních sdělovacích prostředcích, nemáme velké zastoupení v orgánech IOF, problémy s majiteli lesů i orgány stání správy; pozitiva převažují, ale zabývat se negativy

- zpráva komise reprezentace (Zuzánek):
- dobrá práce dospělé a juniorské reprezentace, kromě výše zmíněných úspěchů vyzdvihl úspěchy na AMS
- příprava složení reprezentace pro další rok, plán akcí

- zpráva komise rozvoje OB (Skyvová):
- v rozvoji OB došlo v posledních letech k posunu, komise k tomu přispívá projekty areálů pevných kontrol, přebory škol, výukové mapy, Dny orientace v přírodě
- metodická podpora trenérů

- zpráva soutěžní komise (Klimpl):
- poděkování členům a spolupracovníkům za práci
- dobrá úroveň závodů
- průběh hodnocení kvality závodů
- přínos systému ORIS
- připravuje se program na pořádání závodů (skupina pod vedením Lukáše Königa), za rok by měl být připraven
- příprava soutěží 2015 - definitivní kalendář, neudělování medailí cizincům na MČR, kategorie H80, mírná úprava startovních intervalů Veteraniády ČR na klasické trati, úprava pravidel o ražení SPORTidentem, připravují se Soutěžní řád a Prováděcí předpisy k SŘ
- proběhlo 1. kolo výběrového řízení na závody 2016, probíhá 1a. (závody nepřidělené v 1. kole) a 2. kolo

- komise talentované mládeže (Slezák):
- rozšíření komise, koncepce práce s mládeží, výběr dorostu - 4 přípravné akce vč. zahraniční, MED: 2. místo v Poháru dorostu za Finskem, dobrá atmosféra uvnitř týmu
- složení a plán práce výběru dorostu 2015 - viz web výběru dorostu

- metodická komise:
- není zpráva, bylo řečeno ve zprávě o činnosti sekce OB a komise rozvoje OB

- přestávka na podávání kandidátů na člena předsednictva sekce OB

- na tabuli se objevilo jediné jméno - Daniel Wolf TUR9100 - zvolen jednoznačně v 1. kole (1 delegát se zdržel)

- schválení delegátů za sekci OB na odpolední Valnou hromadu ČSOS

- Klimpl: úkoly sekce OB 2015 (součást usnesení)

- diskuze:
- Netuka: zásluhou Honzy Picka webový systém pro výběrová řízení na pořádání závodů - poděkování
- Vystavěl: poděkování za poděkování za AMS
- Matějů: poděkování za poděkování za spolupráci s ČT - 2014 úspěšný (2 odložené přenosy - sprint ve Znojmě, sprintové štafety ve Smiřicích, dokumenty, nalezení schopného redaktora, garantem v ČT je Kubásek), 2015 - v plánu 2 přenosy, uvidíme, co projde; další prezentace OB: ČT - Planeta Yo, Nova - Magazín víkend - Jan Procházka; stížnost na malou pozornost sekce OB na Letní olympiádu dětí a mládeže 2015 - přidat do úkolů sekce v usnesení
- Beránek: výběrové řízení na honitby, pořadatelé závodů zatlačeni do jednání s myslivci - problémy na jaře i na podzim - výzva k řešení na úrovni svazu
- Zuzánek: téma proč není zájem o pořádání MČR ve sprintu a sprintových štafet

- schváleno usnesení, vč. stejného klíče pro určení delegátů na příští Shromáždění sekce OB jako letos
Adam Zitka - 6.12. 2014 12:34
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku