Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 6. prosince 2014 odpoledne proběhla Valná hromada Českého svazu orientačních sportů. Můžete si přečíst moje stručné neoficiální poznámky (omlouvám se za případné nepřesnosti).
- schválen jednací řád, volební řád, program, mandátová komise, volební komise, návrhová komise, pracovní předsednictvo
- přítomno 40 z 42 delegátů
- termín pro podávání návrhů kandidátů do předsednictva ČSOS (1 volený člen) - do 14:00

- zpráva o činnosti ČSOS od poslední VH (Kamenický):
- leden 14: jediný závod LOB - Zimní olympiáda dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě - podařila se zajistit maximální možná účast, dobrý přínos
- únor: MED v OB, bez výraznějších úspěchů
- březen: ME v LOB - výborný výsledek Hančíkové - zlato ve sprintu
- duben: ME v OB, POR - stříbro štafety mužů
- květen: SP v MTBO - výborné výsledky Hradila
- červen: MED v OB Makedonie - 3 zlata, problémy s myslivci (o-dranec)
- červenec: MS v OB - především výsledky Procházky, Nykodýma, štafety mužů
- srpen: AMS v OB v Olomouci - poděkování pořadatelům, především Vystavělovi a Smičkovi, pěkné výsledky jednotlivců i štafet; MS a MSJ v MTBO - hodně medailí
- září: největší mediální pozornost svazu kvůli sršňům, sprintové štafety
- říjen: MČR štafet a družstev
- listopad: Veteránské MS v Brazílii, spuštěn nový web svazu - vychytávají se chyby a nedokonalosti - pochvala Michalu Jiráskovi
- prosinec: vyhlášení nejlepších sportovců ČSOS - vysoká úroveň; gratulace Petru Klimplovi ke kulatým narozeninám
- celoroční činnost svazu: oblastní a republikové soutěže OB a MTBO, finanční situace je obecně dobrá, dobrá spolupráce s ČT (svaz přispívá, ale jde o dobře investované peníze), mapová rada - dohoda s ČÚZK o výměně mapových dat, příprava programu na pořádání závodů, jednání s Lesy ČR, MŽP, začlenění v ČUS a ČOV
- práce s mládeží: ustavení TSM od 2015, výběrové řízení na ústředního trenéra mládeže - aktivizování trenérské základny
- rok 2015: MS v MTBO (v sprnu v Liberci), úprava stanov (svaz i kluby)
- přehled medailí 2014

- zpráva o plnění rozpočtu 2014 (Šubrt):
- v roce 2013 navržen vyrovnaný rozpočet 2014 ve výši 12 milionů, na konci dubna navýšení rozpočtu na 16 mil. díky znalosti přesných příspěvků ze strany MŠMT, od června příspěvky od ČOV (z loterií, na mládež, nejsou vázány jen na daný rok), stále chybí část příspěvku z programu V., finanční situace dobrá, reálný předpoklad, že hospodaření bude přebytkové

- zpráva revizní skupiny ČSOS (Hranička):
- proběhla kontrola v listopadu 2014 (zasílání, vyúčtování dotací na talenty (kluby), kraje a oblasti, odvody z pořádání, evidence majetku atd.); zjištěné drobnosti: přesné vyplňování příslušných kolonek vyúčtování, vyúčtování poskytnutých záloh; celkově spokojenost s prací svazu

- informace a závěry ze shromáždění sekcí:
- OB (Klimpl): personální problémy (člen předsednictva doplněn, hledá se předseda metodické komise), připravují se soutěže 2015, probíhá výběrové řízení pořadatelů 2016, reprezentační týmy mají své složení a plán na rok 2015
- LOB (Škoda): loňská sezóna sněhově špatná, díky zimní olympiádě (ZODM) zájem o LOB, žádný jiný závod neproběhl; světové výsledky Hany Hančíkové, dorost a junioři bez výraznějších úspěchů; příští ZODM bohužel bez LOBu, letošní kurs lyžování - mělo by přijet 50 dětí
- MTBO (Pospíšek): 715 závodníků, 68 klubů, 18 závodů + štafety a družstva, proběhl seminář pořadatelů a rozhodčích, probíhá Pražská MTBO liga a Brněnský MTBO pohár; reprezentace - medaile MS i MSJ, nejlepší MTBO jezdec Jiří Hradil; připravuje se MS v MTBO 2015 v Liberci; zastoupení v IOF v MTBO komisi i komisi závodníků MTBO; málo sponzorů; dobrá spolupráce s ČT; zvoleno předsednictvo sekce ve stejném složení jako dříve; kalendář 2015 připraven; doporučeno pokračování kategorií MW10 a vypisování MW12; připravit manuál pro rozhodčí a stavitele tratí, seminář pořadatelů; doporučení pořádat náborové závody MTBO po oblastních závodech v OB; poděkování sekretariátu ČSOS, pořadatelům, trenérům, předsednictvu sekce; spolupráce sekcí - snaha o začlenění MTBO osvěty do akcí budoucí Akademie OB

- informace o přípravách MS v MTBO 2015 (Pospíšek):
- Liberec, 14. - 23. 8. 2015, ČSOS a Slavia Orienteering Liberec, middle a sprint přímým přenosem v ČT, využití prostor Sportcentra Liberec
- arény se plánují, mapy připraveny, probíhají revize, jednání se sponzory, rozpočet cca 5,8 mil., proběhla kontrola IOF Event Advisera (změna prostoru sprintu), návštěva MS 2014, vydán Bulletin 2, probíhají jednání s Libereckým krajem, městem Liberec a ČOV, navrženy koncepty tratí, konzultace tratí sprintu s televizí
- respektování embargovaných prostorů! (mezinárodní pravidla MTBO) - bude vydán pokyn ČSOS

- diskuze:
- Zuzánek: respektování embargovaných prostorů MS MTBO
- Forst: Trail-O - úspěch na MS, závody v ČR (Evropský pohár letos i příští rok)
- Škoda: využívání závodů v LOB dětmi z jiných disciplín (pro kluby, SCM atd.)

- přestávka 5 minut před doplňovacími volbami do předsednictva ČSOS (1 volený člen)

- volební komise (Langr): na člena předsednictva ČSOS 2 kandidáti - Libor Forst a Michal Jirásek, krátké představení kandidátů (Forst osobně, Jirásek Klimplem), přítomno 39 delegátů, proběhlo 1. kolo voleb (tajný způsob hlasování)

- návrh rozpočtu na rok 2015 (Šubrt): vyrovnaný rozpočet v rekordní výši 17 mil., v případě dramatického poklesu příjmů bude vyrovnáno zůstatkem z předchozích let, významná položka na rozvoj talentované mládeže

- výsledky 1. kola voleb: 1 neplatný hlas, oba kandidáti získali 19 hlasů - nikdo nebyl zvolen, následuje 2. kolo, postupují oba kandidáti, nyní přítomno 40 delegátů

- výsledky 2. kola voleb (tajný způsob hlasování): Forst 17 hlasů, Jirásek 23 hlasů - členem předsednictva ČSOS byl zvolen Michal Jirásek

- různé:
- Šubrt: IOF Eventor (informační systém) - kdo pořádá WRE, měl by používat
- Šubrt: zřejmě budou potřeba kontaktní údaje na členy svazu v ORISu kvůli případné namátkové kontrole MŠMT (údaje nebudou veřejné, budou jen pro případnou kontrolu vykazovaných počtů)
- Kamenický: není plošná povinnost lékařských prohlídek všech závodníků, jen doporučení
- Vystavěl: 13.-15. března 2015 v Brně bude školení nových IOF Event Adviserů pro OB

- schválen stejný klíč k určení delegátů na další VH

- schváleno usnesení
Adam Zitka - 6.12. 2014 15:23
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku