Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 10. 12. 2011 dopoledne se v Praze sešlo Shromáždění sekce orientačního běhu, odpoledne se konala Valná hromada Českého svazu orientačních sportů. Obě jednání byla poměrně poklidná, diskuze se zasekla jen výjimečně. Pokud vás zajímá, co se tak zhruba dělo, zde jsou mé stručné poznámky (nejde o úplný a přesný zápis).
Shromáždění sekce OB:
- předseda sekce OB zhodnotil sezónu 2011 (spokojenost s výsledky reprezentace - především žen, poděkování předsedům oblastí a oblastním soutěžním komisím za celoroční činnost - mj. vysoký počet závodů, poděkování členům předsednictva sekce a členům komisí, poděkování organizátorům školení R a T, význam spolupráce s ČT, stále trvá úkol vytvořit nové komplexní stránky sekce, vynechání semináře pořadatelů a rozhodčích)
- následovaly zprávy předsedů jednotlivých komisí
- komise reprezentace se dohodla na koncepci
- velmi dobře funguje komise rozvoje OB - konalo se celostátní kolo přeboru škol, konají se krajská kola, rozšiřování počtu areálů pevných kontrol, propagace dnů orientace a další
- soutěžní komise byla spokojena s průběhem soutěží a kvalitou závodů v roce 2011, spokojenost se systémem hodnocení závodů a přihláškovým systémem. V soutěžích 2012 jen drobné změny, kalendář 2012 už téměř kompletní vč. oblastních závodů, probíhá výběrové řízení na pořadatele 2013 (v 1. kole překvapivě málo zájemců o jaro). Mírné zvýšení vkladů na závody (10Kč/závodník/závod). Poděkování skupině rozhodčích.
- komise talentované mládeže - nový předseda Aljoša, nový trenér výběru dorostu Marek Cahel
- metodická komise bez předsedy, připravují se nové metodické materiály, probíhá digitalizace starších
- mediální komise - prosadit se do celostátního tisku těžké, hledání dalších cest propagace
- v roce 2012 chce sekce především najít další lidi schopné a ochotné pro ni pracovat
- v doplňovacích volbách byl zvolen Honza Netuka členem předsednictva sekce OB (v polovině roku rezignoval Libor Slezák)
- byla přijata Pravidla pro činnost oblastí sekce OB (předtím nebyla), diskuze především kolem možnosti samostané právní subjektivity oblasti (řešení odloženo - byl by konflikt se stanovami ČSOS)

Valná hromada ČSOS:
- předseda ČSOS zhodnotil svaz jako dobře fungující, žádné velké problémy, poděkování předsednictvu a sekretariátu
- zhodnocení práce rad: legislativní řeší co je aktuálně potřeba, ekonomická připravuje rozpočet, metodická nepracuje, rada marketing a media se potýká v médiích se stejnými překážkami jako příslušná komise sekce OB (ale dobrá propagace v ČT), mapová rada stabilní
- nedaří se navázat jednání s MŽP
- IOF - nelíbí se nám vysoké odvody za pořádání i návrh na změnu MS v OB
- krásný počet 19 medailí ze světových a evropských mistrovství
- podařené pořádání Světového poháru a Mistrovství Evropy dorostu, vydařená premiéra OB na Letní olympiádě dětí a mládeže
- zpráva o činnosti sekce OB - viz dopolední jednání
- činnost MTBO - závody kvalitní, rozšíření závodů o další úroveň, dobré mezinárodní výsledky, pořádání Světového poháru 2012, úvahy nad individuálním členstvím, přijetí zahraničních klubů do českých soutěží, myšlenky o kandidatuře na pořádání MS 2015,6
- informace o dění v disciplíně Trail-O - roste počet závodů i závodníků, snaha přípravit návrh na založení sekce
- informace o dění v ČSTV - situace mediálně známá, prognóza neznámá, zatím nejisté pokračování společné smlouvy o úrazovém pojištění i o autorských poplatcích
- informace ke stanovisku našeho svazu na návrh IOF nového formátu MS v OB - mj. nesouhlas s handicapem krátké trati (v rozporu s charakterem disciplíny), možnost střídání lesního a sprintového MS (pořádání sprintového MS dosažitelné i pro (v OB) rozvíjející se země)
- hospodaření v roce 2011 v pořádku a přebytkové
- rozpočet svazu na rok 2012 poměrně hladce schválen
Adam Zitka - 10.12. 2011 22:02
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku