Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 28. listopadu 2015 dopoledne proběhlo v Luhačovicích v zasedací místnosti Městského úřadu Shromáždění sekce OB. Můžete si přečíst moje stručné neoficiální poznámky (omlouvám se za překlepy, zatím jsem to po sobě nečetl).
- zahájení v 10:35, jednání řídí Libor Slezák
- zvolení mandátové komise
- 25 z 30 delegátů, ShS je usnášeníschopné
- schválen jednací řád, pracovní předsednictvo, návrhová a volební komise a program

- zpráva předsedy sekce OB o činnosti od minulého shromáždění sekce OB (Klimpl):
- 196 klubů, 9114 závodníků (nárůst o 500), zvyšuje se počet dětí
- kluby začínají více přecházet mezi oblastmi
- 195 závodů jednotlivců, 16 štafet, přes 117 000 startů, rekord 1569 na jednom závodě
- reprezentace: MS - bez medaile, ale umístění v první desítce, úspěšné omlazení týmu žen, MSJ - bez úspěchů, MED - vítězství v Poháru národů, úspěchy jednotl. i štafet, nejlepší závodník bude vyhlášen večer
- poděkování vedení sekce OB za práci
- plnění úkolů 2015: zapojení nových lidí - plněno částečně, vytvořit podmínky pro činnost reprezentace - splněno, realizace systému práce s talentovanou mládeží v ČSOS - splněno, školení R2 a seminář rozhodčích a trenérů - splněno, vydat metodický materiál - nesplněno, realizovat webovou stránku Tréninkový servis - splněno částečně, kvalitní průběh soutěží, vysoká tech. úroveň - splněno, tvorba nového svazového programu pro pořádání - splněno částečně (Fr. Vacek, letos na pár závodech testováno, pracuje dál), Přebor škol - splněno, OB na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže v Plzni - splněno (LODM 2017 JmK - OB bude), doladit nové web. stránky sekce OB - splněno, aspoň 1 živý přenos z OB v ČT - splněno, informovanost vně svazu - splněno částečně
- komise reprezentace - oponentura plánů RD a RDJ, stabilní činnost
- komise talent. mládeže - koncepce, nová Tréninková střediska mládeže, spolupráce TSM a SCM, výběr dorostu bude zrušen, TSM - základ přípravy dorostu, Akademie OB, spolupráce s Nadací OB - SCM a SCD
- soutěžní komise - řízení soutěží
- metodická komise - stále nemá předsedu, problematika školení (bude T2 - při zájmu aspoň 10 lidí, R3 a T3 (pořádají oblasti) možná nějaká budou)
- komise rozvoje OB - dobré výsledky práce
- pozitiva: příliv členů, dobrá úroveň závodů, dobře řízené soutěže, struktura od nejnižších závodů po velké, dlouhodobě dobré výsledky reprezentace, školení a semináře, organizace svět. závodů, spolupráce s ČT, žádné aféry (doping atd.)
- negativa: nejsme v celostátních sdělovacích prostředcích, nejsou trenéři, nejsou lidi pro metodickou práci, do bafuňářských funkcí se nehrnou mladí, malé zastoupení v IOF, občasné problémy s majiteli lesů i orgány státní správy, nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých závodních oblastech, nejsou malé závody v blízkém dosahu - důležité pro děti (spojování oblastních závodů, nejsou závody v době celostátních závodů)

- komise reprezentace (Zuzánek):
- činnost komise bez zásadních problémů, výsledky na MS dobré, MSJ horší (asi těžší terén)

- komise rozvoje OB (Skyvová):
- přehled práce na stránkách komise
- výukové mapy - roste zájem i od samotných škol
- areály pevných kontrol - počet cca 20, problém s vandalismem, chybí společný přehled
- Přebor škol v OB - roste účast na krajských kolech (nekonalo se jen v Karlovarském kraji), někde jsou i okresní kola či Ligy škol
- Dny orientace v přírodě - závody pro veřejnost - jak dopolední pro školy, tak odpolední pro všechny, 116 akcí (z 36 klubů - to není mnoho!)
- propagační materiály - mapové značky, diplomy
- úskalí rozvoje - do akcí pro veřejnost a školní mládež je zapojena pouze 1/3 klubů

- soutěžní komise (Klimpl):
- 14 členů, změna zástupce za MS kraj
- připravuje se hlasování na webu (transparentnost)
- poděkování členům za činnost
- všechna aktuální rozhodnutí vychází ve sděleních
- úroveň jednotlivých závodů velmi dobrá - poděkování pořadatelům
- hodnocení kvality závodů - jiná komise, zpětná vazba pro pořadatele
- přínos systému ORIS
- soutěže 2016: kalendář 2016, nepatrné úpravy SŘ, výpočet celostátních žebříčků nově přes ORIS (bez poplatku), soustředění podkladů k závodům 2016, oponentura a schválení PP k SŘ - budou vydány do 31. 1. 2016, úprava příspěvku za kvalitu závodu, vklady beze změny, zvýšení poplatku za registraci v OB (to je rozhodnutí předsednictva ČSOS)
- přidělení závodů 2017 - velký zájem o ČP, malý zájem o mistrovství, něco se podařilo obsadit, ale nejsou zájemci o sprint a sprintové štafety
- poděkování skupině rozhodčích

- komise talentované mládeže (Slezák):
- 13 členů
- schvalování nominačních kritérií dorostu
- MED: 5 medailí, vítězství v Poháru národů
- nově 9 TSM a ústřední trenér mládeže
- vyúčtovávají se letošní dotace, jsou připraveny finance na další rok
- proběhly testy do TSM - velký zájem, 141 závodníků zařazeno (52 do A, 89 do B)
- proběhly a budou probíhat Akademie OB pro talentovanou mládež

- metodická komise:
- hledá se předseda, není samostatná zpráva

- schválení delegátů za sekci OB na VH ČSOS (dnes odpoledne)

- hlavní úkoly sekce OB 2016 mj. (Klimpl):
- najít nové lidi, především pro metodickou komisi
- podmínky pro úspěšnou reprezentaci i přípravu na MED
- plně rozvinout TSM, realizovat 3 Akademie OB, realizovat podzimní testování talentů (bude už na zač. září)
- uspořádat školení T2 a seminář
- technická pomůcka pro jury pro jednotné řešení případných protestů
- pomoci lokálnímu pořadateli s přípravou ME 2016
- prezentovat OB v rámci Olympijského parku (Lipno i lokální Olympijské parky)
- realizovat naplánované přenosy ze závodů v ČT

- diskuze:
- poděkování Kristýně Skyvové za činnost pro rozvoj OB i metodickou činnost (objem práce jí ale narůstá a nemůže dělat vše) - návrh na hledání osoby odměňované za náplň práce v metodické činnosti (Němečková)
- problematika malých oblastních závodů - ekonomická návratnost - návrh na podporu tvorby map pro oblastní závody ze strany svazu (Zelinka)
- ORIS - problematika neregistrovaných závodníků (Zelinka)
- problematika malých závodů - z pohledu omezování počtu závodníků ze strany ochranářů (Zuzánek)
- kde je seznam členů TSM (Klech)
- otázka na budoucí začlenění webů krajských svazů/oblastí pod svazové stránky (Vébr)
- o zvýšení poplatku za registraci z 90 na 100 Kč
- štafety - otázka zavedení kategorie H195
- problematika zapojení mladších do funkcionářské činnosti
- pozvánka na večerní vyhlášení nejlepších o-sportovců
- vyšlo nové číslo Časopisu OB

- schválení klíče na určení počtu delegátů na příští ShS - zvýšení na 35 delegátů

- schváleno usnesení (mj. i zabývat se náměty přednesenými v diskuzi)
- jednání ukončeno ve 12:35

usnesení
Adam Zitka - 28.11. 2015 12:36
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku