Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V sobotu 28. listopadu 2015 odpoledne proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu v Luhačovicích valná hromada Českého svazu orientačních sportů. Můžete si přečíst moje stručné neoficiální poznámky (omlouvám se za překlepy, zatím jsem to po sobě nečetl).
- zahájení ve 13:05, řídí Ivan Matějů
- volba mandátové komise
- přítomno 34 delegátů z 42, 81%, VH je usnášeníschopná
- schválen jednací řád, program, pracovní předsednictvo, návrhová komise

- zpráva o činnosti ČSOS od poslední Valné hromady (Kamenický):
- poděkování lokálnímu hostiteli - Luhačovicím
- úspěchy: pořádání MS a MSJ v MTBO v Liberci (úspěch pořadatelský, výsledkový, mediální (ČT), diplomatický (IOF)), nárůst členské základny (i v mládeži), rozjezd TSM a Akademie OB, LOB a MTBO, medailové sportovní úspěchy: LOB - ME stříbro Hančíková, MS bronz štafeta mužů, MTBO - ME 9 medailí včetně 4 zlatých, MS a MSJ 9 medailí včetně 3 zlatých, OB - bez medailí na MS a MSJ, úspěchy na MED, finanční zabezpečení činnosti ČSOS (MŠMT, ČOV), OB opět na LODM - propagace OB (v roce 2017 opět OB bude na LODM)
- závěry sekce MTBO: rozvoj - Vize 2020, oblastní závody
- rozvoj ORIS, tvorba QuickEvent
- 2016: svaz pořádá ME v OB
- poděkování sekcím za práci

- plnění rozpočtu 2015 (Šubrt):
- loni byl schválen reálný rozpočet, koncem března byly jasné dotace z MŠMT (navýšení rozpočtu), dotace od ČOV (není jen na 1 rok), finanční situace dobrá, hospodaření se ziskem (rezerva pro začátek roku 2016)

- zpráva revizní skupiny (Macháček):
- proběhla 1 kontrola - vyúčtování dotací krajským svazům, příspěvky za kvalitu závodů, odvody z pořádání závodů, rozpočet (v průběhu roku navyšována příjmová stránka, průběžné čerpání), pořádání MS v MTBO, kontrola evidence majetku atd.
- drobná doporučení

- informace a závěry ze shromáždění sekce OB (Klimpl):
- viz předchozí článek - jen stručně: roste počet registrovaných závodníků (i mládeže), zavedení TSM, bude i finanční odměna pro trenéry TSM, Akademie OB, příprava ME 2016, přenosy ČT, zvažovala se kandidatura na pořádání MS, bude se podávat kandidatura na MED 2018

- sekce LOB (Škoda):
- nepříznivé sněhové podmínky, mezinárodní úspěchy, kandidatura na pořádání se nepodávala, proběhl kurz LOB pro mládež, proběhla Akademie LOB (společně s MTBO) - bude pokračovat, sezóna připravena

- sekce MTBO (Pospíšek):
- počet závodníků poklesl, 18 závodů ČP + štafety a družstva, velmi dobrá úroveň závod, neoficiální závody - Pražská MTBO liga, Brněnský MTBO pohár, mezinárodní závody - 5days Plzeň (700 závodníků - rekord pro MTBO), úspěšné pořádání MS a MSJ v Liberci
- medaile z ME (POR), medaile z MS a MSJ (CZE), výrazné výsledky v SP atd.
- zastoupení v komisích IOF, spolupráce s ČT
- shromáždění sekce: kalendář 2016 - 18 závodů, zvažování pořádání oblastních závodů, podpora dětí v kategorii MW10 a organizace MW12, Vize 2020 - směr MTBO (jak zvýšit členskou základnu, povědomí o MTBO), Projekt 100 - 100 závodníků v mládežnických kategoriiích v roce 2020
- poděkování ČSOS a sekretariátu za podporu, pořadatelům, reprezentantům a trenérům

- nové stanovy ČSOS (Kamenický):
- změna nutná kvůli novému občanskému zákoníku, od dubna se na nich pracovalo
- novinky: předsednictvo - jen statutární orgán (předseda a 2 místopředsedové), výkonný výbor - dosavadní předsednictvo, krajské svazy jako pobočné spolky ČSOS (kvůli čerpání dotací), Tréninková střediska mládeže
- informace o vypořádání připomínek, diskuze ke znění
- stanovy schváleny 100% hlasů (až nové stanovy vyjdou, seznamte se s nimi - pro členy ČSOS je to podle článku V. 2. povinnost)

- diskuze:
- pracovní skupina trail-o: pravidla a soutěže dotaženy, závody se u nás konají, jezdí se na mezinárodní akce atd., návrh na ustavení sekce bez požadavků např. na vyšší finanční příjem ze svazu - sekce trail-o schválena (Forst)
- Olympijský park Rio Lipno - ČOV chce prezentovat i neolympijské sporty - příležitost pro OB i díky lokalitě (Vébr)
- pozvánka na večerní vyhlášení ankety (Slezák)
- spolupráce s ČT 2016: ME v Jeseníku - PP sprintové štafety, finále sprintu, finále KT, štafety, všechny MČR v OB - dokumenty, dokument z MS v MTBO, o dalším se jedná (Matějů)

- rozpočet 2016 (Šubrt):
- vyrovnaný rozpočet 19 mil., čekají se obdobné dotace z veřejných zdrojů, zažádáno o dotaci na významnou sportovní akci - pořádání ME v OB

- klíč k určení delegátů na příští VH - stejně jako dosud

- schváleno usnesení
- jednání ukončeno v 15:20

usnesení
Adam Zitka - 28.11. 2015 15:09
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku