Pokyny

ČSOB Pojišťovna - generální partner mistrovství

Srdečně Vás vítáme na nejprestižnějším závodě sezóny orientačních běžců – na Mistrovství a Veteraniádě ČR na klasické trati, které pro Vás v roce 2005 pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Pro závody jsme vybrali rozsáhlý lesní komplex mezi Litomyšlí, Českou Třebovou a Opatovem s centrem v malebné vesnici Janov, kde jsme nalezli pěkné zázemí i velké pochopení obyvatel obce pro tuto akci.
Věříme, že se Vám připravené tratě i celá organizace závodu budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.


Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Centrum: Janov, parkurové kolbiště
Příjezd: Příjezd bude značen z Janova od Litomyšle i od Svitav; nepoužívejte, prosím, příjezd přes Strakov.
Prezentace:
Sobota8:30 – 10:00 v centru
Program:
Sobota11:00start 00
Neděle9:00start 00 pro Veteraniádu a finále B, C, D M ČR
11:00start prvních závodníků finále A M ČR (čas 120)
15:00předpokládaný čas vyhlášení vítězů M ČR i Veteraniády ČR
Parkování: Auta na soukromé louce. Dbejte pokynů pořadatelů!!! Bude vybíráno parkovné 20 Kč na oba dny.
Autobusy na silnici z Janova směr Strakov, parkovné se nevybírá.
Vzdálenosti:
Parkoviště aut – centrum700 m
Parkoviště autobusů – centrum800 m
Centrum – cíl0 m
Centrum – ubytovánído 15 km
Centrum – start sobota2 200 m
Centrum – start neděle3 200 m
Mapy: Sobota
Pro M ČR a Veteraniádu D/H35, 40 a P8: Strakov, 1:15000, e=5 m, velikost: A3, mapoval Miroslav Nožička.
Pro ostatní kategorie Veteraniády D/H45 a výše, P3, P6: Strakov 10, 1:10000, e=5 m, velikost: A3, mapoval Miroslav Nožička.
Mapy se odevzdávají v cíli do 14:45 hod.

Neděle
Pro M ČR a Veteraniádu D/H35, 40 a P8: Janov, 1:15000, e=5 m, velikost: A3, mapoval Miroslav Nožička.
Pro ostatní kategorie Veteraniády D/H45 a výše, P3, P6: Janov 10, 1:10000, e=5 m, velikost: A3, mapoval Miroslav Nožička.
Mapy se odevzdávají v cíli do 12:30 hod.

Pro všechny kategorie po oba dny mapy upraveny vodovzdorně.

Zvláštní mapové značky
Zelené kolečkovýrazný strom
Zelený křížekvývrat
Hnědý křížekplošinka
Černý křížekjiný umělý objekt
Terén: Semifinále: Převážně dobře průběžný les s dobrou viditelností. Mírný západní svah rozdělený údolími s prudkými svahy (až 50 výškových metrů) s převážně listnatým porostem, ploché hřbety s jehličnatým porostem a pro delší kategorie prudké svahy ve východní části prostoru, místy se zhoršenou průchodností (mladý listnatý porost, klacky). V mnoha oblastech jemně členitý povrch – kupky, prohlubně. Hustá síť komunikací všech typů.
Finále: Ve většině prostoru mírný jihozápadní svah se smíšeným porostem. V některých oblastech porostově členité (velká plocha vysokého lesa, ale i hustníky všech stupňů a paseky), někde jemně členitý povrch – kupky, prohlubně. Ve východní části, do které se dostanou pouze delší tratě, jsou prudké, listnaté svahy často se ztíženou průchodností (mladý listnatý porost, klacky). Na úpatí svahů podmáčená mělká údolí s jehličnatým porostem, místy se sezónním podrostem a klacky. Hustá síť komunikací všech typů.
Další poznámky k terénu a způsobu mapování: Prostor závodu obsahuje oblasti s "pardubickým" (porostově členitá rovina), "zlínským" (různě strmé listnaté svahy) a "podorlickohorským" (smíšený, mírně zvlněný, místy podmáčený terén s klacky) typem terénu. Přechody mezi jednotlivými typy znamenají různé nároky na zachycení terénu do mapy a budou klást požadavky na změny taktiky a techniky závodníků v průběhu závodu.
Jemná členitost povrchu – kupky, prohlubně, rozbitý povrch je na mapě generalizována, vzhledem k prolínání jehličnatého a starého bukového porostu je generalizováno i zachycení výrazných stromů. Jako jiné objekty nejsou v mapě zachyceny triangulační tyče, ani cca 1 m vysoké kovové trubky geologických průzkumných vrtů.
Pro lepší zachycení jemné členitosti terénu (rozlišení rozměrů výrazných kupek) byly v mapě na rozdíl od mapového klíče použity 2 velikosti mapové značky pro kupku – malá a velká kupka: malá a velká (standardní dle klíče) hnědá tečka.
V lese probíhá těžba, mapa je aktualizovaná k 15. 8. 2005.
Tréninkový prostor: Mapku tréninkového prostoru v měřítku 1:15000 obdrží závodníci na prezentaci. Tréninkový prostor je z centra vzdálen 600 m, tréninkový prostor je na cestě na start semifinále.
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory mezi Janovem, Strakovem, Semanínem a Opatovem, kromě pořadatelem vyznačených cest na start a tréninkového prostoru, jsou zakázaným prostorem.
Tratě: Parametry tratí - sobota - neděle.
V sobotu je z kontroly č. 100 povinný úsek o délce 100 metrů.
Nedělní trať D21A: Nedělní trať D21A: V neděli na trati D21A je cca v polovině délky trati použita větvící metoda, tzv. motýlek nebo také one-man relay (viz obrázek níže). Závodnice po průchodu jednou z kontrol (dále jen "uzlová kontrola") absolvují z této uzlové kontroly vycházející a do ní se opět vracející dva okruhy, každý v délce cca 1 km. Oba okruhy jsou technicky (běžecký podklad, porost, podrost, převýšení atd.), mapově (mapová náročnost postupů a dohledávek, shodný počet kontrol v okruhu) a délkově přibližně rovnocenné. Po absolvování obou okruhů pokračují závodnice standardně po zbývající části své trati do cíle.
Uzlovou kontrolu tedy závodnice razí celkem třikrát:
- po prvé před vběhnutím do prvního z obou okruhů,
- po druhé mezi prvním a druhým okruhem,
- po třetí po absolvování druhého okruhu.
Uzlová kontrola je také v mapě označena celkem třemi pořadovými čísly.
Závodnice na lichém a sudém pořadí startovní listiny (tedy závodnice bezprostředně po sobě startující) absolvují oba okruhy vždy v opačném pořadí – tyto dvě varianty tratě finálové skupiny A kategorie D21 jsou na mapách a na popisech kontrol označeny ryze technickým označením "D21A1" a "D21A2". Každá závodnice bude mít tímto označením svou variantu tratě vyznačenou také u svého jména ve startovní listině pro nedělní finálový závod. Upozornění: Na předstartu si odeberte popisy odpovídající skutečně Vaší variantě trati! Popisy umístěné na mapě budou samozřejmě odpovídat pořadím kontrol vždy Vaší variantě trati.
motýlek
Popisy kontrol:
Sobota – semifinále M ČRpouze na mapě
Sobota – semifinále Veteraniády ČRpouze v centru
Neděle – finále A M ČRna mapě a na předstartu od 10:30 hod.
Neděle – finále B, C, D M ČR a Veteraniáda ČRpouze v centru
V sobotu je v piktogramech použit symbol jiný objekt, jedná se o přístřešek z větví.
Startovní listiny: Startovní listiny na neděli budou vyvěšeny v sobotu po 20:30 hod. v centru, v jednotlivých ubytovnách a budou k dispozici na www stránce závodu.
Startovní čísla: Pouze pro finále A M ČR, odběr samoobslužně na předstartu.
Ražení: Elektronické – SportIdent.
V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Předstart: Sobota
Závodníci M ČR jsou povinni projít kontrolou příchodu času na předstartu (cca 200 m před startem), po průchodu kontrolou již není možné se vrátit. Kontrolou nutno projít nejpozději v 11:45 hod.
Neděle
Závodníci finále A M ČR jsou povinni projít kontrolou příchodu času na předstartu (cca 200 m před startem), po průchodu kontrolou již není možné se vrátit. Kontrolou nutno projít nejpozději v 12:20 hod.
Start: Sobota: 00 = 11:00.
Na start vedou modrobílé fáborky, vzdálenost 2 200 m, převýšení 120 metrů.
Organizace startu M ČR: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, v posledním koridoru jsou před závodníky položeny mapy, na jejichž rubové straně je uvedeno jméno závodníka, každý závodník přistoupí ke své mapě, v okamžiku ostrého startu si bere mapu do ruky a běží povinným úsekem (150 m) na mapový start.
Organizace startu Veteraniády ČR a veřejného závodu: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, mapu si bere po startu.
Neděle 00 = 9:00.
Na start vedou modrobílé fáborky, vzdálenost 3 200 m, převýšení 130 metrů.
Organizace startu: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, po startu běží 200 m na mapový start, kde si odebere mapu.
Vybavení startu po oba dny: občerstvení (voda), možnost odvozu věcí, mobilní WC, přístřešek pro závodníky, v neděli pro finále A M ČR popisy kontrol (k dispozici budou nůžky a izolepa na úpravu popisů).
Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje po oba dva dny mistrovství firma RACOM (v sobotu v lese radiokontrola z předsběrky; v neděli v lese celkem 4 radiokontroly).
Cíl: V centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky (platí po oba dny).
Časový limit: Sobota – 100 minut
Neděle – 150 minut
Kreslení postupů: Závodníky finále A M ČR prosíme po doběhu finále o zakreslení postupů.
Občerstvení: Po oba dny na startu (voda).
Na trati pro kategorie s předpokládaným časem vítěze 50 minut a více (v sobotu – voda, v neděli – voda a ionťák); občerstvení je na kontrolách (uvedeno v piktogramech) i na postupech (označeno v mapě).
Po oba dny v cíli minerálka Poděbradka přírodní.
Prodej občerstvení je zajištěn ve stanu firmy STAROBRNO, a.s.
WC:
V centruTOI TOI
Na předstartuTOI TOI
Prosíme závodníky, aby využívali pouze mobilních WC.
Mytí: V centru – teplé sprchy, umyvadla.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru.
Průběžné výsledky a mezičasy budou též promítány přes projektor ve speciálním stanu na shromaždišti.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr05.
Vyhlášení výsledků: V neděli v 15:00 hod. v centru závodu.
Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích M ČR, na 1. – 3. místě v kategoriích Veteraniády.
V kategoriích D21 a H21 obdrží první tři závodníci finanční ceny ve výši 4000, 2000 a 1000 Kč.
Stravování: Stánky v centru.
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech.
V pátek je možné ubytování po 19. hodině, v sobotu po 15:30 hod., v sobotu i v neděli je třeba opustit ubytovací prostory do 9:00 hod.
Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti nelze ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury: Bořánková Kristýna, Novotný Radek, Prášil Marek
Funkcionáři:
ředitel závoduKarel Haas
hlavní rozhodčíPetr Klimpl
stavitelé semifinálePetr Fencl, konzultant Jan Kaplan
stavitelé fináleKarel Haas, konzultant Jan Kaplan

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa (zvláště pak Lesům ČR) za souhlas s pořádáním těchto závodů, Obecnímu úřadu v Janově i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.