Rozpis

ČSOB Pojišťovna - generální partner mistrovství
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum: 17. – 18. září 2005
Program závodu: Sobota 17. 9. 2005 – semifinále M ČR, semifinále Veteraniády
Neděle 18. 9. 2005 – finále M ČR, finále Veteraniády
Centrum: Janov, sportovní areál (fotbalové hřiště a jezdecké kolbiště)
Kategorie:
M ČR:DH16, DH18, DH20, DH21
Veteraniáda:DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, H70, H75
Veřejný závod:P3, P6, P8
Omezení účasti: Viz „Prováděcí předpisy k soutěžím ČSOB v OB pro rok 2005“
Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu ČSOB
Přihlášky: Do 31. 8. 2005 na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška je platná až po přijetí reply). Přihlášky po termínu 31. 8. 2005 jsou za zvýšený vklad o 50 %, po termínu 9.9. již není možné se přihlásit na M ČR ani na Veteraniádu.
Na veřejný závod jsou možné přihlášky do naplnění kapacity za základní startovn
Informace: Internetové stránky http://lpu.cz/mcr05, nebo na e-mailu lpu@vco-ob.cz, nebo na telefonních číslech 602619991 (Klimpl), 777274026 (Haas)
Vklady:
M ČR240 Kč
Veterániáda ČR220 Kč
Veřejný závod100 Kč/závod
Půjčovné SI čipu40 Kč/závod
Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB nebo SZOŠ.
Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u e-Banky Pardubice, číslo účtu 1069724001/2400, jako variabilní symbol použijte číslo oddílu v Adresáři ČSOB.
Prezentace: V centru závodu – Janov, sportovní areál:
Sobota 17. 9.8:30 – 10:00 hod.
Start 00:
Sobota11:00 hod
Neděle9:00 hod
Vzdálenosti:
Ubytování – centrumdo 20 km
Parkoviště – centrumdo 1 km
Centrum – cíl0 m
Centrum – startdo 3 km
Mapa: Po oba dny pro kategorie M ČR, pro veřejný závod a kategorie Veteraniády DH35 a DH40 v měřítku 1:15000 (E = 5 m), pro ostatní kategorie Veteraniády 1:10000 (E = 5 m).
Stav jaro, léto 2005, hlavní kartograf Miroslav Nožička.
Mapa bude pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Terén: Skládá se ze dvou rozdílných částí.
Severní prostor (cca 2/3 plochy) je velmi rychlý, dobře průběžný, téměř bez podrostu. Neobsahuje příliš mnoho terénních detailů, prostor je naopak hodně bohatý porostově – bílý les se střídá s pasekami a hustníky, které ale nejsou přesně ohraničené. Les je smíšený – svah skloněný na západ k Janovu a k Litomyšli je převážně jehličnatý (smrkový), svah skloněný na východ k Semanínu je převážně listnatý (nejčastěji bukový). Celá tato část je dost kopcovitá (relativní převýšení tak do 50 m). I když je les opravdu dobře průběžný a musí se u vítězů počítat s hodně rychlými kilometrovými průměry, je běžecká podložka docela náročná a vysilující. V lese je poměrně hustá a pravidelná síť cest a pěšin.
Jižní prostor (cca 1/3 plochy) je úplně rozdílný od severní části lesa. Je to les vysočinského typu – světle zelený, málo průhledný. Obsahuje velké množství porostových detailů a další objektů (kroutící se vodoteče, zbytky starých nevýrazných pěšin a průseků atd.).
Ubytování: Podrobný rozpis ubytování bude uveden na stránce závodu http://lpu.cz/mcr05 od počátku měsíce dubna.
Objednávky budou přijímány postupně do vyčerpání kapacity jednotlivých zařízení.
Funkcionáři:
Ředitel:Karel Haas
Hlavní rozhodčí:Petr Klimpl
Stavba tratí semifinále:Petr Fencl, kontrolor Jan Kaplan
Stavba tratí finále:Karel Haas, kontrolor Jan Kaplan
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 20. ledna 2005.

Petr Klimpl, hlavní rozhodčí
Karel Haas, ředitel závodu