RODINNÉ ŠTAFETY 2011

Pokyny

Nad rámec informací, které jsou uvedené v „Rozpisu“ letošních Rodinných štafet, pro Vás máme pár detailních technických (organizačních) informací. Je to sice taková „všehochuť“, ale důležitá!!!

Příjezd

Na kraji Svratky směrem na Křižánky je odbočka k hotelu a na golfové hřiště. Jeďte do kopce a zaparkujte na asfaltové ploše u tenisových kurtů podle pokynů pořadatelů. Parkování je do 200 metrů od shromaždiště.

Shromaždiště

Louky v okolí domu pod sjezdovkou. Okolní les je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící závodníky.
V domě na shromaždišti jsou omezené prostory pro převlékání. Mělo tam být k dispozici i WC a občerstvení, bohužel v pátek se rozbilo vodní čerpadlo a tudíž na WC a občerstvení budete muset do budovy hotelu. Občerstvení najdete v prostorech hotelové restaurace.
Po domluvě s pořadateli je možné v areálu stavět oddílové stany. Přesný průběh startu, cíle, předávky atd. – viz tradiční ručně malovaný velký plánek na shromaždišti.

Prezentace

Otevřena cca 8.30 – 9.30. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč (za chybu v rozpise se omlouváme) startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

Terén

Převážně velmi dobře průběžný les centrální části Žďárských vrchů; ojedinělé hustníky; ojedinělé skalní a kamenné útvary; relativně vysoké množství bodových objektů vegetačních (výrazné stromy, vývraty apod.), terénních (kupky, prohlubně apod.) i kamenných (kameny, kamenná pole); středně hustá síť komunikací. Doporučujeme tejpovat!

Mapa

Pro všechny úseky má měřítko 1:10000, ekvidistance 5m, stav 2009. Popisy kontrol jsou na přední straně mapy. Mapa i tratě jsou tištěny na laserové tiskárně, mapa je vodovzdorně a pro 3. úseky i jinak upravena. Mapa je označena z druhé strany číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.

Ražení

Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do mapy (poblíž nápisu Rodinky 2011) a oznamte to při vyčítání.

Tratě

Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 5.280 m, 23 kontrol, 225 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut)
 • 2. úsek – 2.160 m, 11 k, 100 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 18 minut)
 • 3. úsek – 8.290 m, 28 kontrol, 280 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 55 minut)

Překvapení pro 3.úseky

Letos to je jednoduché – 3.úseky absolvují „pouze“ trať, kterou mají na mapě. Záleží na jejich odvaze, jestli budou volit nejkratší a nejtěžší postupy, nebo se budou jistit a naběhají toho trochu víc.
Jak napsal Karlos: „I při závodě v orientačním běhu platí co, co v obyčejném lidském životě. Ke každému cíli vedou vždy dvě cesty - jedna přímá a riskantní, druhá jistá, ale o to delší“.

Průběh závodu

Hromadný start 1. úseků je na shromaždišti (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru minimálně 10 minut před startem, který bude v 10.00 hodin (všichni musí vynulovat a zkontrolovat čipy). Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 200 metrů po fáborkách.

Divácká kontrola je pro všechny úseky umístěna na sjezdovce. Na trati všech úseků je divácká kontrola umístěna zhruba 1 km před předávkou (cílem).

Sběrka není divácky přístupná. Po oražení sběrky běží závodníci po fáborkách a koridorem na předávku (do cíle). V prostoru cíle nejdříve orazí cílovou kontrolu a poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a odeberou se k vyčtení čipu. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu 50 - 100 metrů po předávce (zkontrolujte pořádně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na horní šňůře, pro třetí úseky na spodní) a pokračuje koridorem a po fáborkách na mapový start. O pořadí na 3. úseku rozhoduje průběh cílovou čarou.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.15). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

Vyhlášení výsledků

vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX (asi zase Hradecká esa)
 • nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník
 • nejstarší účastník
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena kolem 17. hodiny)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Další

 • Do prostoru hotelu ani domu na shromaždišti nevstupujte v závodní obuvi !!!

Poděkování

Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • Vedení hotelu Svratka za poskytnutí areálu pro shromaždiště a zajištění občerstvení
 • Petrovi Marečkovi za poskytnutí mapy závodního prostoru
 • Vaškovi Mrštíkovi a jeho rodině za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf, doc 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2011
homepage