Jantar 11/2017

 • Velké překvapení
 • O oblastní body v Újezdě u Chocně
 • 25. ročník Rodinných štafet – vyhráli Roudní
 • 74 km Zapomenutými horami
 • Prkeňák
 • Poslední letošní Vč. pohár na Biřičce
 • Závěr sezóny v Daňkovicích
 • Moje první soustředění s dorostem... a hned v Maďarsku
 • Ranking
 • Konečné výsledky oblastních soutěží 2017
 • Pět otázek pro... Vojtu
 • Zeptali jsme se... Bédi
 • Program
 • Pozvánka na členskou schůzi LPU
 • Střípky

Střípky

 • Významná životní jubilea:
    2. 12.  Martin Kanta   20 let
    3. 12.  Tomáš Míča   20 let
  Jantar přeje jubilantům vše nejlepší!
 • 27. října se ve Falunu narodila Emma Potchepko Klimplová.
 • V reprezentačním družstvu OB na rok 2018 najdeme i dva pardubické závodníky – Janu Knapovou (A) a Tomáše Kubelku (B).
 • Počet registrovaných závodníků LPU v sekci OB v roce 2017 přesáhl hranici 400, nakonec se zastavil na čísle 413.
 • V závodě Ligy Vysočiny v Podheralticích doběhl v mužích Honza Hovorka sedmý.
 • Bára Pušová skončila v závodě Ještědského žebříčku ve Skokovech čtvrtá (D16).
 • Do juniorské reprezentace OB na rok 2018 byli zařazeni Anna Kopecká, Jana Peterová a Jonáš Fencl, mezi sledovanými závodníky jsou Martin Roudný a Honza Rusin.
 • Ve Smrčné v závodě Ligy Vysočiny doběhl Honza Hovorka v mužích šestý.
 • Závod Východočeského poháru, který se měl běžet poslední říjnovou neděli v Holovousích (HOR), byl z povětrnostních důvodů zrušen. Silný vítr vyhrál, bezpečnost závodníků dostala přednost.
 • V závodě Hanáckého žebříčku v Krčmani vyhrála Pavla Horová kategorii žen.
 • Na M ČR v horském OB ve Vizovicích skončil Lukáš Hovorka v mixech s Jitkou Jeřábkovou čtvrtý, za nimi na pátém místě skončila dvojice Tomáš Kos a Klára Žaloudková, ve veteránkách obsadily Renata Čermáková a Iva Kaplanová čtvrtou příčku.
 • Klubový žebříček 2017: Do žebříčku se hodnotily výsledky ze 70 závodů, každému závodníkovi se počítalo 12 nejlepších výsledků. Jasně vyhrál Radek Nožka se ziskem 1916 bodů (2. Fencl 1815, 3. Kamenický 1810, 4. Procházka 1804, 5. Kopecká 1802, 6. Peterová 1789, 7. M. Roudný 1788, 8. Kubelka 1787, 9. Grundmann 1765, 10. Zvěřinová 1714. Body získali 303 závodníci, největší počet závodů z těch 70 absolvoval Vašek Farář (47). Kompletní pořadí je v IS LPU.
 • Areál pevných kontrol Studánka: Tak všechny kůly na Studánce zatlučeny a v novém atraktivnějším "kabátku". Akorát ten vývrat na 41 chybí. Přesto z mé strany považuji akci za ukončenou a teď se děj vůle Boží (veřejnosti). Ukládám se k zimnímu spánku a na jaře bych ve stejným duchu vyšňořil Monako (napsal Mirek Ježek).
 • V posledním letošním oficiálním závodě v Pohoře (Hanácká oblast) skončila Pavla Horová v ženách třetí.
 • Zimní mapové tréninky letos opět budou. Jejich rozpis je v IS LPU, včetně dalších pokynů a informací. Honza Kaplan hledá jejich pořadatele.
 • Podle stanov OK Lokomotiva Pardubice se může člen klubu rozhodnout k 30. 11. 2017, zda změní pro rok 2018 svůj status aktivní/neaktivní (u neaktivního nutno uvést zájem o registraci OB na rok 2018), případné změny mailujte Petru Klimplovi. Stejně tak dejte zprávu v tomto termínu, pokud chcete s členstvím klubu skončit nebo někam přestoupit.
 • Nezapomeňte doplnit své konto nejpozději do 10. prosince 2017 tak, aby na něm byla minimálně výše příspěvků na rok 2018. Na počátku roku 2018 bude ze zůstatku osobního konta ke konci roku 2017 odečtena příslušná částka členských příspěvků na rok 2018, zbytek bude zaveden jako počáteční stav osobního konta na rok 2018.
 • Získané licence pro rok 2018 – E (4): J. Knapová, Zvěřinová, Nožka, Kubelka; R (10): Zvěřina, Čermák, Grundmann, Udržal, Kamenický, D. Procházka, Šístková, Hančová, Fenclová, K. Procházková; R: A (17): Fencl, Kopecká, Waňková, V. Roudný, M. Roudný, Rusin, Volák, Borovičková, Peterová, Pipek, Waněk, Koberová, Pušová, Fejfarová, H. Petrásová, Haas, Krpata; B (27): Žák, Barnetová, Vojtíšková, Filipová, Škorpíková, Držková, Kubíčková, Šišma, Mrskoč, Macek, Fejfar, Novák, Kološová, Bártová, Vodičková, D. Štichhauer, Šípek, Stohanzl, V. Vališ, Mrskočová, Trlidová, Kay, A. Štichhauer, Haasová, Dvořáková, Vošahlíková, M. Petrásová.
 • Plán soustředění na příští sezónu:
  17. – 18. 11. – soustředění Pustá Rybná - žactvo – vede Klimpl
  17. – 19. 11. – minisoustředění v okolí Pardubic – mladší dorost - vede Haas
   9. – 10. 12. – soustředění Šachov - dorost – vede Kaplan
   9. – 10. 12. – minisoustředění v okolí Pardubic – mladší dorost - vede Haas
  20. – 21. 1. – minisoustředění v okolí Pardubic – mladší dorost - vede Haas
  26. – 28. 1. – soustředění Horní Polubný – dorost - vede Roudný
   1. – 4. 2. – soustředění Blatiny – žactvo - vede Klimpl
  16. – 18. 2. – soustředění Nové Město na Moravě – mladší dorost - vede Haas
   2. – 4. 3. – soustředění – Zderaz – dorost a dospělí - vede Kaplan
  29. 3. - 2. 4. - soustředění Doksy - všichni - vede Klimpl
  20. - 29. 4. - soustředění Adršpach - mladší dorost - vede Haas
  20. - 30. 4. - soustředění Švédsko - dorost - vede Kaplan
  28. 4. - 1. 5. - soustředění Krasnice - žactvo - vede Klimpl
   1. - 3. 6. - soustředění Radvanice - mladší dorost, dorost a dospělí - vede Haas
  29. 7. - 11. 8. - letní tábor OB - žactvo, mladší dorost - vede Klimpl
  30. 8. - 2. 9. - soustředění Radvanice - žactvo - vede Klimpl
  22. - 23. 9. - soustředění ? (sprint) - mladší dorost, dorost a dospělí - vede Udržal
  25. - 28. 10. - soustředění Prkeňák - žactvo, mladší dorost - vede Klimpl