Východočeský pohár, Liga Vysočiny
Cena Hovorka catering, s.r.o.
O pardubického půlkoně
VÁPENNÝ PODOL 
21. 4. 2007

RozpisPořadatelský orgán: Vč. oblast Českého svazu OB
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Datum: Sobota 21. dubna 2007
Centrum: Vápenný Podol
Klasifikace závodu: závod Vč. poháru a ligy Vysočiny
Prezentace: V centru závodu 9.00 - 9.30 hod.
Start 000: 10.00 hod.
Kategorie: D, H10N, 10C, 12C, 12D, 14C, 14D, 16C, 16D, 18C, 21A, 21C, 21D, 35C, 35D, 45C, 45D, 55C, H55D, H65C, HDR (děti a rodiče), P (příchozí)
Předpokládané časy: podle soutěžního řádu Vč. oblasti pro rok 2007
Přihlášky: do 11. 4. 2007 na e-mail: lpu@vco-ob.cz
Vklady: Žactvo 30 Kč, ostatní 50 Kč - pro registrované závodníky ČSOB (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považováni za nečleny ČSOB s výjimkou kategorií H,D10N, H,D10C).
Platby: Vklady se platí na prezentaci závodu.
Informace: http://lpu.cz/vcp07
Mapa: Podol 1:10000, stav 2007, mapovali Nožička, Štěrba
Terén: Mírně zvlněný s hlubšími údolími, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací, občas podrost
Ražení: SI, půjčovné čipu SI činí 40 Kč.
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrumdo 400 m
Centrum – cíl0 m
Centrum – startdo 1000 m
Funkcionáři:
Ředitel:Vojtěch Juračka
Hlavní rozhodčí:Adam Zitka
Stavba tratí: Vojtěch Juračka, Adam Zitka
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Adam Zitka, hlavní rozhodčí
Vojtěch Juračka, ředitel závodu