Pokyny ke stažení: pdf, doc

Pokyny

pro účastníky 14. kola Východočeského poháru
13. kola Ligy Vysočiny v orientačním běhu
O pardubického půlkoně
25. 10. 2008

Centrum: Autokemp Hluboký, 2 km SZ od Holic
Příjezd: Od Hradce Králové přes Chvojenec nebo od Holic. Při příjezdu od Pardubic vezměte na vědomí uzavírku silnice I/36 ze Sezemic do Holic. Objížďka vede po II/322 přes Dašice, Dolní Roveň a dále po III/32256 do Holic.
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30.
Parkování: Auta – podle pokynů pořadatelů v autokempu (parkovné 20 Kč); autobusy – podle pokynů pořadatelů na parkovišti před autokempem (parkovné 50 Kč).
Vzdálenost parkování – centrum: 0 až 200 m pro auta, 200 m pro autobusy.
Šatny: Vlastní stany a dopravní prostředky.
WC: Pouze v centru v zařízeních autokempu, na startu nejsou!
Mytí: V umývárnách autokempu nebo v rybníku.
Start: 00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 400 m (převýšení 0 m) – modrobílé fáborky.
Cíl: V centru.
Mapa: Hluboký 1:10000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav září-říjen 2008, autor Miroslav Nožička. Mapa má formát A3, není vodovzdorně upravena, mapníky velikosti A3 a A4 budou k dispozici na startu, mapy se vydávají minutu předem. Závodníci kategorií s tratí do 4,5 km si mohou mapu přeložit do mapníku A4.
Mapy se v cíli odebírají do 11:45 hod.
Upozornění: Kategorie D21A, H18C, H21A, H21C1, H21C2 a H35C přebíhají méně frekventovanou silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!
V závěru trati při probíhání lesní chatovou osadou buďte k chatařům ohleduplní a neběhejte přes verandy.
Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek!!! Neodhazujte v lese mapníky, udržujte pořádek v lese i na shromaždišti!
Terén: Rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových detailů, hodně komunikací.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru piktogramy své tratě.
Tratě: Tratě zkrácené oproti klasické trati podle soutěžního řádu Vč. oblasti a oblasti Vysočina pro rok 2008.
Způsob ražení: Elektronický razící systém SportIdent. U stojanů CÍL razí závodník cílovou kontrolu. Po doběhu je povinen si vyčíst čip, vyčítání čipů je vzdáleno 50 m od cíle v místě prezentace.
Časový limit: 135 minut pro všechny kategorie.
Zdravotní služba: V cíli.
Občerstvení: Po závodě v cíli. Prodej občerstvení: zajištěn v centru v restauraci.
Vyhlášení vítězů: Ve 13:15 hod. Vyhlášeni budou první tři v kategoriích D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C a vítězové D12D, H12D, D14D, H14D. Hromadně budou vyhlášeny všechny děti z HDR. Po vyhlášení bude následovat tombola, do slosování budou zařazení všichni startující.
Kategorie: Pro vysoký počet přihlášených je kategorie H21C rozdělena na 2 varianty trati se startem po minutě – H21C1 v lichých, H21C2 v sudých minutách. Rozdělení do tratí najdete ve startovní listině. Tratě se skládají ze dvou okruhů, které závodníci H21C1 a H21C2 absolvují v opačném pořadí. Věnujte pozornost správnému odběru mapy na startu a správnému odběhu od uzlové kontroly!!! Výsledky budou po závodě sloučeny do jedné kategorie.
HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie.
H10N, D10N (pouze děti): určeno pro děti bez doprovodu, provedení linie.
V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem!
P (příchozí): určeno pro začátečníky
Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 80).
Protesty: Písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.
Jury: Nataša Mikulecká, Petr Samek, Jaroslav Kalibán
Funkcionáři: ředitel závodu: Jaroslav Vávra
hlavní rozhodčí: Adam Zitka (R2)
stavba tratí: Adam Zitka, Jaroslav Vávra

Pořadatelé děkují Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno za souhlas s pořádáním tohoto závodu, provozovatelům kempu za tolerantnost vůči orientačním běžcům i všem dalším, kteří přispěli ke zdaru závodu.

Pokyny ke stažení: pdf, doc

Novinky

Rozpis

Plánek příjezdu

Parametry tratí

Startovní listiny

Pokyny

Výsledky

Fotky

Ukázky terénu a map

Kontakt

Východočeský pohár a Liga Vysočiny 2008
HOME | LPU | BÉĎA | VČ. OBLAST | VYSOČINA | AUTOKEMP

Město Pardubice

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Geovap

Hovorka catering

Aitcom

Český rozhlas Pardubice