Rozpis

O pardubického půlkoně
14. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2008
13. závod Ligy Vysočiny v orientačním běhu 2008

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast, oblast Vysočina
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Datum konání: Sobota 25. 10. 2008
Místo konání: Autokemp Hluboký, Holice
Kategorie:
H10N, H10CD10N, D10C
H12C, H12DD12C, D12D
H14C, H14DD14C, D14D
H16C, H16DD16C, D16D
H18CD18C
H21A, H21C, H21DD21A, D21C, D21D
H35C, H35DD35C, D35D
H45C, H45DD45C, D45D
H55C, H55DD55C
H65C, H65D
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
Poznámka: Do žebříčku Ligy Vysočiny se započítávají u žactva a veteránů výsledky z podkategorií C a u dospělých z kategorií HD21C a HD21D.
Přihlášky: Do 15. 10. 2008 přes přihlašovací systém na OB Haná nebo e-mailem v povinném formátu na adresu lpu@vco-ob.cz, přihláška e-mailem platí až po potvrzení přijetí.
Vklady: Žactvo 40 Kč, ostatní 60 Kč. Vklady se platí na prezentaci závodu; dodatečné přihlášky na prezentaci za dvojnásobný vklad (pouze podle možnosti pořadatele).
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30.
Start (00): 10:00
Systém ražení: SportIdent, půjčovné za čip SI činí 40 Kč.
Terén: Rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových detailů, hodně komunikací.
Mapa: Hluboký 1:10000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM 2000, A3, stav září 2008, autor Miroslav Nožička. Mapníky budou k dispozici na startu.
Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.
Hlavní osoby: ředitel závodu: Jaroslav Vávra
hlavní rozhodčí: Adam Zitka (R2)
stavba tratí: Jaroslav Vávra, Adam Zitka
Informace: http://lpu.cz/vcp08/
Kontakt: Adam Zitka, tel. 737568542, e-mail azitka@seznam.cz
Další informace: V centru závodu bude bufet s obvyklým "závodním" sortimentem.
Parkování automobilů za poplatek 20 Kč, parkování autobusů za poplatek 50 Kč.

Rozpis ke stažení: pdf, doc

Novinky

Rozpis

Plánek příjezdu

Parametry tratí

Startovní listiny

Pokyny

Výsledky

Fotky

Ukázky terénu a map

Kontakt

Východočeský pohár a Liga Vysočiny 2008
HOME | LPU | BÉĎA | VČ. OBLAST | VYSOČINA | AUTOKEMP

Město Pardubice

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Geovap

Hovorka catering

Aitcom

Český rozhlas Pardubice