LPU VČP 2009 VČP 2009
OK Lokomotiva Pardubice | Jak to vidí Béďa | Východočeská oblast | Vysoké Chvojno

Pokyny

2. kolo Východočeského poháru
O pardubického půlkoně
Cena Hovorka Catering
4. 4. 2009

Pořádající orgán: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Centrum: Vysoké Chvojno - Restaurace U Tygra
Šatny: Sál a zahrádka restaurace a ve vlastních dopravních prostředcích.
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30.
Parkování: V obci podle pokynů pořadatelů.
Parkovné: auta - 20 Kč, autobusy - 50 Kč.
Vzdálenosti: Parkoviště - centrum závodu: 400-700 m
Prezentace - centrum závodu: 0 m
Centrum - start: 1500 m, převýšení 0 m, modrobílé fáborky
Centrum - cíl: 400 m
WC: V restauraci, před restaurací (TOI-TOI) a 350 m před startem (TOI-TOI).
Mytí: V centru.
Start: 00 = 10:00 hod., intervalový.
Cesta na start vede kolem cíle a prostoru závodu - přísný zákaz vstupu mimo vyznačenou cestu!
Cíl: Uzavřen ve 14:00 hod.
Mapa: Hluboký 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav září-říjen 2008, autor Miroslav Nožička. Mapa je formátu A3, není vodovzdorně upravena. Mapníky budou k dispozici na startu, mapy se vydávají minutu předem.
Mapy se v cíli odebírají do 11:55 hod.
Upozornění: Všechny kategorie přebíhají méně frekventovanou silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti! V prostoru arboreta neničte označení dřevin.
Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek!!! Neodhazujte v lese mapníky, udržujte pořádek v lese i na shromaždišti!
V lese probíhají těžební práce, tolerujte případné nedokreslené změny.
Do sálu restaurace nevstupujte v nečisté běžecké obuvi a v botech s hřeby!
V centru závodu nestavte vlastní (klubové) stany!
Pozor na správné pořadí kontrol. Delší tratě se mohou i několikrát křížit!
Terén: Rychlý, rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových a terénních detailů, hodně komunikací.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Upozornění ke kategoriím: HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, linie.
H10N, D10N (pouze děti): určeno pro děti bez doprovodu, linie.
V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem!
P (příchozí): určeno pro začátečníky.
Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 100).
Způsob ražení: Elektronický razící systém SportIdent. U stojanů CÍL razí závodník cílovou kontrolu. Po doběhu je povinen si do 20 minut vyčíst čip v centru v místě prezentace.
Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie.
Zdravotní služba: V cíli.
Občerstvení: Delší tratě mají občerstvení na postupech (voda). Po závodě je v cíli. Prodej občerstvení zajištěn v centru závodu v restauraci.
Vyhlášení vítězů: Ve 13:00 hod. v centru.
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C a vítězové D12D, H12D, D14D, H14D. Hromadně budou oceněny všechny děti z HDR.
Protesty: Písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.
Funkcionáři: ředitel závodu: Adam Zitka (R2)
hlavní rozhodčí: Zdeněk Duch (R2)
stavba tratí: Iveta Duchová, Zdeněk Duch (R2)

Pořadatelé děkují Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno za souhlas s pořádáním tohoto závodu, obci Vysoké Chvojno a majiteli restaurace za vstřícnost vůči orientačním běžcům i všem dalším, kteří přispěli ke zdaru závodu.

Pokyny ke stažení:
pdf, doc