LPU OM 2010 OM 2010
OK Lokomotiva Pardubice | Východočeská oblast | Obec Zdechovice

Pokyny

Cena Hovorka catering s.r.o.
Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní mistrovství ve sprintu
(2. a 3. kolo Východočeského poháru)
sobota 10. 4. 2010

Společné pokyny pro oba závody (dopoledne i odpoledne)

Pořádající orgán: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Centrum: Zdechovice (GPS 50°0'46"N, 15°28'10"E), louka v místní části Katovna, možnost postavení klubových stanů.
Parkování: V areálu zámku ve Zdechovicích. Dbejte pokynů pořadatelů!!! Bude vybíráno parkovné 20 Kč za auto, 50 Kč za autobus (na celý den po oba závody). Vzdálenost z parkoviště do centra 800 m, bude značeno. Platí přísný zákaz vjezdu aut účastníků závodu do centra závodu s výjimkou individuálních výjimek povolených pořadateli (např. prodejci).
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Cíl: V centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory jižně od obce Zdechovice, kromě pořadatelem vyznačených cest na start, jsou zakázaným prostorem.
Upozornění ke kategoriím: HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, linie.
H10N, D10N (pouze děti): určeno pro děti bez doprovodu, linie.
V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem!
P (příchozí): určeno pro začátečníky.
Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 90).
Způsob ražení: Elektronický razící systém SportIdent.
Upozornění: Neodhazujte v lese mapníky, udržujte pořádek v lese i na shromaždišti!
V souladu se Soutěžním řádem soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2010 čl. D.1.4b bude závodníkům LPU počítán průměr z odpoledního závodu (sprint), z dopoledního závodu (krátká trať) budou startujícím závodníkům LPU započteny výsledky do Vč. poháru.
WC: 10 ks kadibudek TOI-TOI v centru (na startech WC není).
Mytí: V centru cisterna s vodou a umyvadla.
Zdravotní služba: V cíli.
Občerstvení: Prodej občerstvení zajištěn v centru závodu.
Protesty: Případné protesty písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.
Jury: Bude zveřejněna v centru.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová

Pokyny pro oblastní mistrovství na krátké trati (dopoledne)

Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30.
Start: 00 = 10:00 hod., intervalový; vzdálenost z centra na start 500 m, převýšení 15 m, modrobílé fáborky.
Mapa: Katovna–východ 1:10000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav červen 2009, autor Zdeněk Sokolář. Mapa je formátu A4 a je vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli odebírají do 12:40 hod.
Terén: Převážně jehličnatý, dobře průběžný les. Místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest. Mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m, kde jsou oblasti s kameny. V lese je mnoho polámaných větví – dbejte zvýšené opatrnosti.
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.
Stavba tratí: Jan Klapal
Časový limit: 80 minut pro všechny kategorie.
Vyhlášení vítězů: Ve 13:35 hod. v centru.
Vyhlášeni budou závodníci:
na 1. – 3. místě v kategoriích: D10N, D10C, D12C, D14C, H10N, H10C, H12C, H14C
na 1. místě v kategoriích: D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H50C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
všichni: HDR

Pokyny pro oblastní mistrovství ve sprintu (odpoledne)

Prezentace: V centru závodu od 13:30 do 14:30.
Start: 00 = 15:00 hod., intervalový; vzdálenost z centra na start 400 m, bez převýšení, modrobílé fáborky.
Mapa: Katovna–sever 1:5000, ekvidistance 2,5 m, mapový klíč ISSOM 2007, stav březen 2010, autor Zdeněk Sokolář. Mapa je formátu A4 a je vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli odebírají do 16:20 hod.
Terén: V části bývalý vojenský prostor s četnými umělými objekty, polootevřený les. V další části smíšený, dobře průběžný les. Místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest. Ve vrcholových partiích vršků oblast s kameny. V lese je mnoho polámaných větví – dbejte zvýšené opatrnosti.
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.
Stavba tratí: Tomáš Udržal, Jan Klapal
Časový limit: 40 minut pro všechny kategorie.
Vyhlášení vítězů: V 17:00 hod. v centru.
Vyhlášeni budou závodníci:
na 1. – 3. místě v kategoriích: D10N, D10C, D12C, D14C, H10N, H10C, H12C, H14C
na 1. místě v kategoriích: D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H50C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
všichni: HDR

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Hlavní sponzor: Hovorka catering s.r.o.
Sponzoři: Synthesia a.s., Hartmann-Rico a.s., Geovap s.r.o. Pardubice, Silueta Pardubická tiskárna s.r.o., obec Zdechovice, Železářství KUTIL s.r.o., VAK Pardubice a.s.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří i všem sponzorům a partnerům závodu, dále pak Obecnímu úřadu ve Zdechovicích i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.

Pokyny ke stažení:
pdf, doc