LPU Východočeský pohár 2011 VČP 2011
OK Lokomotiva Pardubice | Východočeská oblast

Generální partner

ČSOB Pojišťovna

Hlavní partner

Hovorka Catering s.r.o.

Partneři závodu

AITCOM

JKD-SPED s.r.o.

Geovap

Satum Czech

Pokyny pro účastníky

9. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2011
"CENA HOVORKA CATERING"

Srdečně Vás vítáme na 9. závodě Východočeského poháru, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Pro závod jsme vybrali les v CHKO Železné Hory. Centrem závodu je rekreační středisko „Na Pilce“ v Klokočově, kde jsme nalezli vhodné pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodu. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Klokočov, areál rekreačního centra Na Pilce (http://napilce.unas.cz/; Loc: 49°48'30.657"N, 15°41'15.321"E)
Prezentace: V centru od 8:45 do 9:30 hod.
Parkování: Auta na louce u příjezdové cesty (500 – 900 m od centra), platí se parkovné 20 Kč; autobusy v obci (1400 m od centra) zdarma; dbejte pokynů pořadatelů!!!
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 500 – 900 m
parkoviště bus – centrum 1400 m
centrum – start 300 m
centrum – cíl 300 m
Mapa: Roudný 10, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav jaro 2010 (v okolí kontrol domapovány v květnu 2011 nové paseky a oplocenky), hlavní kartograf Miroslav Nožička; pro všechny kategorie mapy upraveny vodovzdorně
Terén: Převážně dobře průběžný, porostově velmi rozmanitý, osamocené kameny a skalky, rozmanité terénní detaily, síť komunikací, na mnoha místech hodně podmáčený. V lese probíhá těžba, na mnoha místech vznikly nové paseky; v některých prostorech může být tímto ztížená průběžnost
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 ("nepřístupná oblast") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se odevzdávají v cíli do 12:10 hod.
Časový limit: 130 minut
Občerstvení: Na trati zajištěna na občerstvovačkách voda, za cílem (100 m) voda se šťávou
WC: Ve zděné budově a TOI-TOI v centru, na startu nejsou
Mytí: V Chrudimce (umyvadla)
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař
Vyhlášení výsledků: Ve 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D, všichni, kteří absolvovali trať HDR, dále pak první tři v kategoriích D21A, H21A, D45C a H45C.
Prodej občerstvení: V centru; zajišťuje „Pomalé občerstvení Na Pilce“ (pronajímatel tábora)
Upozornění: Závody probíhají v CHKO Železné hory, prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese i na shromaždišti!!!
Cesta na start a z cíle (jsou těsně vedle sebe) vede přes úzkou dřevěnou lávku přes Chrudimku – dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení; na lávce se nehoupejte a neskákejte (na lávce by měly být najednou maximálně 3 dospělé osoby). Přes lávku dětský kočárek nepřejede.
Respektujte v centru vyznačené soukromé pozemky!
V centru je jen minimální telefonní signál (pouze Vodafone).

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Hlavní sponzor: Hovorka catering s.r.o.
Sponzoři: Aitcom s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice; JKD SPED s.r.o., SATUM CZECH s.r.o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů. Velké poděkování patří i majitelům a pronajímateli rekreačního střediska „Na Pilce“ za pomoc při organizování závodu, stejně jako ZD Maleč za zajištění louky na parkování.


Pokyny ke stažení
pdf, doc