Monaco, autor kresby Miroslav Alexa Východočeský pohár a Liga Vysočiny 2012 LPU
OK Lokomotiva Pardubice | Východočeská oblast | Oblast Vysočina | Restaurace Monaco

Hlavní partner

Hovorka Catering s.r.o.

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

AITCOM

JKD-SPED s.r.o.

Geovap

Satum Czech

STENO CZ

Premedis

ISC

Výsledky

- výsledky s mezičasy