Žebříček B-Čechy, 7. závod
Cena Hovorka catering, s.r.o.
RABŠTEJNSKÁ LHOTA 
9.9.2006

Rozpis

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Datum: Sobota 9. září 2006
Centrum: Rabštejnská Lhota
Klasifikace závodu: Krátká trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.
Prezentace: 10:00 - 11:15 hod. v centru závodu.
Start 000: 12:00 hod.
Kategorie: H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, T1 (2 km), T2 (3 km)
Předpokládané časy: Dle Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB.
Přihlášky: Do 20. 8. 2006 prostřednictvím přihlašovacího systému Hanácké oblasti. Výjimečně e-mailem v povinném formátu ČSOB na adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška zaslaná e-mailem je platná až po jejím potvrzení).
Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad.
Vklady:
H21B, H21C, D21B, D21C115 Kč
H12C, D12C, H14B, D14B, H60B - H75B, D60B, D65B, T1, T260 Kč
Ostatní kategorie105
Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB.
Půjčovné za e-kartu SI činí 40 Kč a hradí se při prezentaci.
Platby: Vklad zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, 53002 Pardubice u e-Banka Pardubice, číslo účtu 1069724001/2400, VS 09 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Informace: http://lpu.cz/zb06 nebo na telefonním čísle 466510154 (Klimpl).
Mapa: 1:10000, E = 5 m, formát A4, stav červen 2006, zpracovaná dle klíče ISOM, hlavní kartograf Petr Fencl, mapa bude pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Terén: Mírně zvlněný, občas kamenná pole, mnoho komunikací, různorodý porost i podrost.
Ražení: Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení e-karty SI uvést v přihlášce, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 700 Kč.
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrumdo 0,5 km
Centrum – cíldo 1,5 km
Centrum – start 0
Funkcionáři:
Ředitel:Jan Herman
Hlavní rozhodčí:Václav Farář
Stavba tratí: Petr Fencl
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 26. 5. 2006.

Václav Farář, hlavní rozhodčí
Jan Herman, ředitel závodu