Kód závodu     : 120513071
Název závodu    : Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy
Zařazení do soutěží: Český pohár
Datum konání    : 13.05.2012
Místo konání    : Nasavrky
Pořadatel     : LPU - OK Lokomotiva Pardubice
Použitá mapa    : Nasavrky
Ředitel závodu   : Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí  : Václav Farář
Stavitel trati   : Jan Kaplan
JURY        : Petr Kozák, Roman Zbranek, Jindřich Kořínek
Protesty      : Závodník Jan Skoupý (STE9411) podal protest tohoto znění: "Žádám o zrušení doskvalifikace závodníka Jana Skoupého (STE9411, kat. H18A), který byl diskvalifikován kvůli údajnému předčasnému startu. Závodník byl doskvalifikován na zákkladě předčasného Check Time (24:34). Startovací čas byl 27. Závodník si je vědom, že vystartoval ve správný start. čas a nepředbíhal mezi koridory (kontrola čísla čipu proběhla v pořádku). Své tvrzení opírá o svědectví dalších ze závodníků startujících ve stejné minutě (František Wald, FSP5300). Ten si je naprosto jistý, že s diskvalifikovaným stál na startovní čáře, ve správný startovní čas, a dokonce mezi sebou vedli konverzaci týkající se pořadí při startu na startovní čáře (díky tomu se na dikvalifikovaného pamatuje). Závodník F. Wald je ochoten své svědectví kdykoliv a před kýmkoliv zopakovat."
Jury se po zvážení možných důsledků svého rozhodnutí domluvila na tomoto výsledku: "Protest se zamítá."
 


Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

D21E    H21E   

D16A    D18A    D20A    D21A   

H16A    H18A    H20A    H21A   

D14B    D16B    D18B    D20B    D21B    D35B    D40B    D45B    D50B    D55B    D60B    D65B   

H14B    H16B    H18B    H20B    H21B    H35B    H40B    H45B    H50B    H55B    H60B    H65B    H70B    H75B   

D10C    D12C    D21C   

H10C    H12C    H21C   

P3    P6