Pokyny

České akademické hry 2016
Orientační běh – sprint, Pardubice 28. 6. 2016


Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice
Centrum: Sportovní hala Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, Kunětická 92, Pardubice (50°2'49.524"N, 15°46'20.238"E) – prezentace, šatny, WC, mytí, cíl, výsledky
Příchod: Do 16:15 z libovolného směru, po 16:15 hod. pouze ulicí Kunětická směrem od Labe. Účastníci ubytovaní v univerzitním kampusu ho musí opustit do 16:15 hod.
Prezentace: V centru od 15:30 do 16:30 hod.
Na prezentaci je jen velmi omezená možnost dohlášek do veřejného závodu.
Program: 17:00 ... start 00
19:00 ... uzávěrka závodu
19:00 ... vyhlášení výsledků Českých akademických her
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Doporučujeme parkování na parkovišti v ulici U stadiónu u Wonkova mostu a příchod přes zdymadlo ulicí Kunětickou.
Šatny: V šatnách sportovní haly.
Vzdálenosti: Centrum – start ... 1400 m (modrobílé fáborky, dodržujte dopravní předpisy)
Centrum – cíl ... 0 m
Mapa: Univerzita 1:4000 (E = 2 m), mapový klíč ISSOM 2007, mapoval a kreslil Petr Fiala, stav jaro 2016. Mapa bude v mapníku. Mapy se odevzdávají v cíli do 18:15 hod.
Terén: Sídliště, univerzitní kampus. Všechny tratě mají povinný úsek z kontroly č. 110 v délce 30 m.
Upozornění: Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běžet v botech s hřeby; vzhledem k charakteru podložky je doporučena atletická běžecká obuv.
Popisy kontrol: V centru.
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 17:00.
Startovní koridory jsou 3. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu.
Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova
707 Nepřekonatelná hranice
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast, 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast a zvláštní mapovou značkou fialový křížek – zakázaná cesta. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!
Časový limit: 30 minut
WC: V centru, na předstartu pouze 1 WC (!!!).
Mytí: Sprchy v v šatnách sportovní haly.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/cah16.
Vyhlášení výsledků: V 19 hodin kategorie D21 a H21 (pouze České akademické hry, veřejný závod se nevyhlašuje).
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Martina Bochenková, Michal Jirásek, Daniel Hájek
Funkcionáři: ředitel závodu ... Petr Filip
hlavní rozhodčí ... Adam Zitka
stavba tratí ... Zuzana Klimplová
Pokyny ke stažení: PDF


České akademické hry 2016
Orientační běh – klasická trať, Horní Jelení 29. 6. 2016


Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice
Centrum: Hřiště Základní školy v Horním Jelení (50°2'45.256"N, 16°4'52.881"E) – prezentace, šatny, WC, mytí, cíl, výsledky
Prezentace: V centru od 9:45 do 10:30 hod.
Na prezentaci je jen velmi omezená možnost dohlášek do veřejného závodu.
Program: 11:00 ... start 00
13:30 ... vyhlášení výsledků Českých akademických her
14:20 ... uzávěrka závodu
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.
Vzdálenosti: Centrum – start ... 600 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0 m
Mapa: Blanická stráň 1:10000 (E = 5 m), mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2014, změny zachyceny při stavbě tratí. Mapa bude v mapníku. Mapy se odevzdávají v cíli do 12:40 hod.
Terén: Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily v západní části. Řada porostových detailů, hustá síť komunikací. Na řadě míst vznikly nové paseky, v okolí kontrol jsou změny dokresleny.
Popisy kontrol: V centru.
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 11:00.
Startovní koridory jsou 3. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu.
Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Časový limit: 90 minut
WC: V centru, na startu nejsou.
Mytí: V centru.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/cah16.
Vyhlášení výsledků: V 13:30 hod. kategorie D21 a H21 (pouze České akademické hry, veřejný závod se nevyhlašuje).
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Martina Bochenková, Michal Jirásek, Daniel Hájek
Funkcionáři: ředitel závodu ... Petr Filip
hlavní rozhodčí ... Adam Zitka
stavba tratí ... Adam Zitka
Pokyny ke stažení: PDF


Sponzoři
OK Lokomotiva Pardubice


ČSOB Pojišťovna

JKD-SPED s.r.o.

Andone s.r.o.

Hovorka catering

Geovap

AITCOM

Město Pardubice

Steno

SIVEN

O-RUN

Proxim