Pokyny pro účastníky

Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu 2018

Datum: Středa 6. 6. 2018
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Místo: Pardubice, Dostihové závodiště (plánek centra)
Doprava: a) vlastními dopravními prostředky, parkování zdarma (i včetně autobusů) před vjezdem do areálu závodiště
b) MHD z nádraží v Pardubicích do zastávky Závodiště (odtud 1 km pěšky): 8:43 (autobus 15), 8:59 (autobus 8), 9:29 (autobus 88), 9:59 (autobus 8), 10:08 (autobus 15)
c) vlakem z Pardubice hl. n. do zastávky Pardubice-závodiště (odtud 600 m pěšky) – odjezd v 9:03
d) pěšky z nádraží v Pardubicích (2,2 km)
Převlékání: Ve vlastních stanech na shromaždišti, v případě nepříznivého počasí v chodbě tribuny D v přízemí
Důrazné upozornění: Závodníci nesmí před svým startem vstupovat na tribuny Dostihového závodiště
Prezentace: Na shromaždišti do 10:20 hod., vedoucí každé školy obdrží obálku se startovními čísly (po doběhu nutno vrátit, stejně tak jako nepoužitá čísla) a čipy, jejichž zapůjčení si objednali
Start: Intervalový od 10:40, vzdálenost na start 200 m; na startu si každý závodník vezme mapou označenou svým startovním číslem; ve startovních koridorech si každý závodník označí svůj čip v mazací a kontrolní krabičce, na startovní čáře si každý závodník vezme mapou označenou svým startovním číslem
Parametry tratí: Kategorie - délka - počet kontrol
D7 - 3,8 km - 24 k
D9 - 4,1 km - 22 k
DS - 4,8 km - 23 k
H7 - 4,3 km - 22 k
H9 - 4,9 km - 25 k
HS - 5,6 km - 24 k
VIP - 3,5 km - 25 k
Trať VIP je určena pro případné zájemce z řad pedagogického doprovodu, či jiné účastníky (přihlášky jsou možné i na prezentaci – do počtu připravených map); závodníci v této kategorii startují libovolně do času 70 na startovací krabičku
Tratě mají zanedbatelné převýšení
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky
Mapa: Dostihové závodiště, 1:5 000, mapový klíč ISSOM 2007, mapy jsou v mapníku, autor Petr Fiala; mapy se v cíli odebírají, čas jejich vydání bude oznámen rozhlasem
Terén: Rovinatý terén dostihové závodiště s různorodým povrchem (tráva, oranice), dostihové překážky, lesík
Pozor: Zákaz prolézání a přelézání proutěných překážek, některá zakázaná místa budou vyznačena páskou; zakázané prostory jsou definovány mapovým klíčem ISSOM 2017 (zvláště dávejte pozor na tmavozelenou barvu).
Plochy označené mapovou značkou 415 – obdělávaná půda je možné překonávat.
Ukázky mapy a terénu.
Popisy kontrol: Piktogramy – pouze na mapách
Ražení: Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R; SI jednotky nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
WC: V tribuně D, bude označeno (POZOR: zákaz vstupu do prostorů WC v botech s hřeby), WC budou i za tribunou u startu
Mytí: Umyvadla na shromaždišti
Občerstvení: - po doběhu – voda
- před závodem a po závodě – v bufetu v tribuně D
- pro vedoucí škol je připraveno drobné občerstvení v prostorách tiskového centra závodiště
Vyhlášení výsledků: V 13:15 hod., vyhlášeno a diplomem s drobnou cenou bude odměněno prvních 6 závodníků v každé kategorii jednotlivců (pořadí vyhlašování: D7, H7, D9, H9, DS, HS); ceny nelze převzít v zastoupení; na závěr budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy v obou kategoriích (základní i střední školy)
Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí.

Poděkování partnerům závodu:

- Pardubickému kraji za finanční podporu
- Dostihovému závodišti v Pardubicích za poskytnutí areálu

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ ZÁŽITKY


Pokyny ke stažení
pdf, doc