Rozpis

CELOSTÁTNÍ FINÁLE PŘEBORU ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU)
Datum konání: Středa 6. června. 2018
Místo: Pardubice
Časový program: 09:00 – 10:00 prezentace
10:15 – 10:30 slavnostní zahájení
10:40 – 12:00 intervalový start závodníků
13:00 – 13:20 vyhlášení výsledků
Shromaždiště: Pardubice, dostihové závodiště (50.0192783N, 15.7478875E)
Doprava: Z nádraží ČD MHD č. 8 a 88.
Parkování: Na příjezdové cestě k dostihovému závodišti.
Prezentace: Na shromaždišti 9:00 – 10:00 hod.
Start: Intervalový, dle startovních listin, v 10:40 start prvních závodníků; vzdálenost na start do 300 m.
Mapa: Dostihové závodiště, měřítko 1:4000, ekvidistance 2 m, ISSOM 2017, stav květen 2018, hlavní kartograf Petr Fiala.
Terén: Rovinatý terén dostihové závodiště s různorodým povrchem (tráva, oranice), dostihové překážky, lesík.
Kategorie: DIII/D7 – mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií; rok narození 2006, 2005, 2004;
DIV/D9 – starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií; rok narození 2004, 2003, 2002, 2001;
DV/DS – studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií; rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998;
HIII/H7 – mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií; rok narození 2006, 2005, 2004;
HIV/H9 – starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií; rok narození 2004, 2003, 2002, 2001;
HV/HS – studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií; rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.
Přihlášky: Na předepsaném formuláři (xls) na adresu lpu@vco-ob.cz nejpozději do 27. 5. 2018.
Ubytování: Pardubice jsou v dojezdu ze všech stran ve středu ráno, ve velmi výjimečných případech zajistí pořadatel nouzové ubytování z úterý na středu ve vlastním spacáku v Pardubicích na základě objednávky zaslané do 20. 5. 2018 na adresu lpu@vco-ob.cz.
Účast: Školy, které se umístily na 1. až 6. místě ve školním roce 2016/17, vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce 2017/2018.
Kategorie D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV – 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Liberecký kraj 2, Královéhradecký kraj 2, Olomoucký kraj 2, kraj Praha 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, ostatní kraje po 1.
Kategorie DS, HS (resp. DV, HV – střední školy): kraj Vysočina 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, Olomoucký kraj 2, Zlínský kraj 2, Královehradecký kraj 2, ostatní kraje po 1.
Za školu může v každé kategorii startovat 5 závodníků.
V závodě mohou být uděleny divoké karty za neobsazené postupové pozice.
Vklad: Vklad se nevybírá.
Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent (označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON). Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen. Požadavek na zapůjčení je nutno uvést v přihlášce. U závodníků, kteří vlastní čip SI, se číslo tohoto čipu uvede v přihlášce. Za ztrátu zapůjčeného čipu vybírána částka 800 Kč.
WC: Na shromaždišti.
Občerstvení: Po závodě v cíli; na shromaždišti prodej občerstvení.
Pravidla: Závodí se podle pravidel ČSOS (k dispozici na http://www.orientacnibeh.cz). Pro zařazení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.
Hodnocení: Do soutěže škol ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle počtu zúčastněných škol x 2 (tzn., že v případě 12 škol se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně; další závodníci školy již nebodují ani body neberou).
Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou, které získala škola v jednotlivých kategoriích.
Body do soutěže škol se sčítají:
- v kategorii základních škol DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
- v kategorii středních škol DV+ HV (DS + HS)
Školy jsou v hodnocení seřazeny podle počtu bodů sestupně, V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících závodníků školy.
Mezi školami budou vyhlášeny tři nejlepší základní a tři nejlepší střední školy.
V kategoriích jednotlivců budou vyhlášeni nejlepší závodníci na 1. – 6. místě.
Upozornění: - závodníci se účastní na vlastní nebezpečí;
- zdravotní služba bude zajištěna v cíli závodu;
- pro doprovod bude připraveno proběhnutí (kategorie VIP), přihlášky e-mailem na adresu cfps18@lpu.cz do 27. 5. 2018.
Informace: http://lpu.cz/cfps18; e-mail: cfps18@lpu.cz
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Valach
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl, R1
Stavba tratí: Jan Žák, R3

Rozpis ke stažení pdf, doc, formulář přihlášky ke stažení xls.