Rozpis

3. kolo Českého poháru štafet - Cena ČSOB Pojišťovny
3. kolo České ligy klubů, veřejný závod
Slatiňany, 24. května 2008

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Datum: 24. května 2008 (sobota dopoledne)
Centrum: Areál bývalé střelnice Slatiňany – Kochánovice
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu: 1 500 m
Centrum závodu – start: 0 m
Centrum závodu – cíl: 0 m
Prezentace: V centru závodu do 10:30 hod.
Start: 11:00 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií.
Kategorie: Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21
Veřejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. V závodě Českého poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové štafety).
Přihlášky: Do 7. května 2008 přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně na e-mail lpu@vco-ob.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Soupisky: Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná do pátku 23. 5. 2008 do 20 hodin, resp. zaslat mailem na adresu lpu@vco-ob.cz.
Vklad: D14, H14: 250 Kč
ostatní kategorie: 450 Kč
Zapůjčení SI čipu 40 Kč.
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Na účet číslo 1069724001/2400 (majitel účtu OK Lokomotiva Pardubice). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 24xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2008.
Mapa: 1:10000, E=5 m, stav jaro 2008, hlavní kartograf Petr Mareček, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4.
Tratě: Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží ČSOB v OB a Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Terén: Smíšený les počínajícího podhůří Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Prostor se nachází v nadmořské výšce 250 – 400 m n. m.. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu a velkým množstvím bodových kamenných (kameny, srázky atd.) a terénních (prohlubně, jámy, rýhy atd.) objektů vhodných pro stavbu tratí závodu štafet. Celý prostor protíná ve směru východ – západ hluboké a široké údolí s relativním převýšením cca do 80 m. Výskyt kamenných objektů je velmi intenzivní právě ve svazích tohoto údolí – kamenné srázy o výšce až několik metrů, kamenná pole, obtížně průběžná suťová pole atd.. Na dně údolí se nachází polootevřený terén bývalé vojenské střelnice.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
stavba tratí: Petr Fencl, R2
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: Na stránkách závodu http://lpu.cz/cp08/.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Příjezd, parkování: Příjezd bude umožněn pouze ze silnice Chrudim – Slatiňany (silnice kolem výletní restaurace Monako bude jednosměrná), bude značeno. Parkování bude organizováno pořadatelem, na jiných místech není parkování dovoleno. Poplatek za parkování osobního auta činí 15 Kč, autobusy 50 Kč.
Rozpis ke stažení: pdf nebo doc

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25. 1. 2008

HI-TEC sprint cup, 3. závod žebříčku A, veřejný závod
Slatiňany, 24. května 2008

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Datum: 24. května 2008 (sobota odpoledne)
Centrum: Slatiňany, sportovní areál (fotbalové hřiště), lze stavět oddílové stany.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu: 1 300 m
Centrum závodu – start: 1 400 m
Centrum závodu – cíl: 0 m
Prezentace: V centru dopoledního závodu štafet (Slatiňany – Kochánovice, bývalá střelnice) do 10:30 hod., odpoledne v centru do 16:00 hod.
Start 00: 17:00 hod.
Kategorie: D21E, D21A, D21B, H21E, H21A, H21B
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
D12C, D14C, D18C, D35C, D45C, D55C
H12C, H14C, H18C, H35C, H45C, H55C
VIP
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 do podkategorií se řídí platným soutěžním řádem.
Přihlášky: Do 7. května 2008 přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně na e-mail lpu@vco-ob.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Vklad: D12C, D14C, H12C, H14C: 70 Kč
ostatní kategorie: 120 Kč
Zapůjčení SI čipu 40 Kč.
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele pouze do podkategorií C za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Na účet číslo 1069724001/2400 (majitel účtu OK Lokomotiva Pardubice). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 25xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2008.
Mapa: 1:5000, E=2 m, stav jaro 2008, hlavní kartograf Petr Hranička, mapový klíč ISSOM 2007-česká verze, mapa bude vodovzdorně upravena. formát A4.
Tratě: Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží ČSOB v OB.
Terén: „Třícharakterový“ závodní prostor – městská zástavba města Slatiňany + prostor zámeckého parku ve Slatiňanech + udržované i neudržované sadové a luční prostory kolem zámeckého parku ve Slatiňanech. Kromě městské zástavby (s minimálním převýšením) tvoří prostor celého závodu mírný svah (s relativním převýšením do 50 m) skloněný k severu až severovýchodu k městu Slatiňany a k řece Chrudimce. Na východním okraji a severním okraji je prostor závodu ohraničen hlavním silničním průtahem městem Slatiňany ve směru Chrudim – Žďár nad Sázavou. Na západním okraji je prostor závodu ohraničen místní komunikací z města Slatiňany k výletní restauraci „Monako“. V zámeckém parku se jedná o typicky parkový prostor s pískovými pěšinami, sekanými travnatými plochami, rozptýlenými osamocenými výraznými stromy (listnatými i jehličnatými), občasnými keři, skupinami keřů a dalšími parkovými objekty (lavičky, ploty, ohrady, zídky, parkové jezírko atd.). V sadových a lučních prostorech se jedná o sekané i nesekané travnaté plochy se samostatně stojícími ovocnými stromy a občasným výskytem bodových kamenných objektů (kameny, srázky atd.). Městský prostor je tvořen převážně sítí ulic nízké zástavby rodinných a bytových domů. Prostorem závodu v jeho „městské části“ v severojižním směru protéká řeka Chrudimka (šířka cca 20 – 50 m, hloubka cca 50 – 150 cm) překonatelná v prostoru závodu po třech mostech.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
stavba tratí: Petr Klimpl R2, Zbyněk Štěrba
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: Na stránkách závodu http://lpu.cz/cp08/.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Parkování: Bude organizováno pořadatelem, na jiných místech není parkování dovoleno. Poplatek za parkování osobního auta činí 15 Kč, autobusy 50 Kč.
Rozpis ke stažení: pdf nebo doc
Omezení běžeckého obutí: Nejsou dovoleny boty s hřeby, z důvodu omezení daných v zámeckém parku a při průběhu zámkem!!!!

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25. 1. 2008

Český pohár štafet a HI-TEC Český pohár ve sprintu - logo
HOME | LPU | BÉĎA | ČSOB | SLATIŇANY | NEDĚLNÍ ČPŠ (CHT)
CZECH ENGLISH

Novinky

Rozpis

Pokyny

Parametry tratí

Startovní listiny

Výsledky
   - štafety
   - sprint

Fotky

Ukázky terénu a map

Kontakt

Nedělní závod (CHT)

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka catering

Geovap

Aitcom

Racom

Český rozhlas Pardubice


Sponzoři ČSOB

HI-TEC

TK PLUS

Kooperativa

Gigasport

T-mapy

Žaket

TOI TOI

Hanácká kyselka

Časopis Orientační běh