Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2017
3-denní závody v orientačním běhu

Akce zařazena do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI 2017


Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum: 1. – 3. 9. 2017
Centrum: Pustá Kamenice, louka na JV okraji obce (prezentace, kemp, E1 – E3, občerstvení, výsledky) – 49.7493411N, 16.0989444E
Prezentace: pátek 1. 3. 2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Program:
E1 1. 9. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 2. 9. 000 = 9:30 hod. 2 km od centra (pěšky) klasická trať intervalový start
E3 3. 9. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
Kategorie:
D10 N, C H10 N, C HDR
D12 A, B H12 A, B P
D14 A, B H14 A, B OPEN
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B, C H55 B, C
D65 B H65 B
H75 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická).
OPEN – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B.
HDR - kategorie pro rodiče s dětmi, linie.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2017.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Jaroslav Vávra
Hlavní rozhodčí: Václav Farář
Stavba tratí: E1 – Petr Fiala
E2 – Tomáš Udržal
E3 – Jiří Fencl
Mapy: 1:10000, stav 2017
Terén: Mírně zvlněný terén, kde jsou různorodé porostové detaily, místy s velmi sníženou průchodností, četné vodoteče a místy těžší podložka.
Ražení: Systém SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 60 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 800 Kč.
Přihlášky: V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); výjimečně na e-mail lpu@vco-ob.cz (neregistrování, případně zahraniční závodníci; přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď) v termínech uvedených v sekci vklady.
Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění počtu závodníků daných majiteli lesa ukončit příjem přihlášek dříve.
Vklady:
Přihlášky doručené do: 20. 7. 2017 10. 8. 2017 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D/H 14, od D/H 65 300 Kč 110 Kč 350 Kč 130 Kč 400 Kč 150 Kč
HDR 300 Kč 100 Kč 300 Kč 100 Kč 300 Kč 100 Kč
ostatní 420 Kč 150 Kč 510 Kč 180 Kč 600 Kč 210 Kč
P a OPEN na etapu 100 Kč/den
Přihlášky podané po termínu 10. 8. 2017 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele.
Vklady a poplatek za objednané ubytování zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500, VS 77 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná. Potvrzení o zaplacení bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: V centru bude v době od 1. do 3. 9. 2017 (pátek od 9:00 hod. do neděle 14:00 hod.) připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím (TOI-TOI, pitná voda, mytí). Cena za ubytování je 200 Kč za pobyt, děti do 5-ti let mají kemp zdarma. Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.
Další možnosti ubytování budou zveřejněny na stránce závodu.
Parkování: Poplatek za parkování v centru činí 50 Kč/auto/pobyt (hradí se při příjezdu).
Ostatní:
  • Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
  • V centru bude zajištěno občerstvení.
  • Pro malé děti bude zajištěna školka.
  • Závody probíhají v CHKO Žďárské vrchy, žádáme účastníky o dodržování návštěvního řádu CHKO.
Informace: http://lpu.cz/cvc17, na e-mailu cvc17@lpu.cz nebo na telefonu 777953779 (Vávra).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Václav Farář Jaroslav Vávra
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení:
pdf, doc