Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2021
3-denní závody v orientačním běhu

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum: 27. – 29. 8. 2021
Centrum: Pustá Rybná, louka v severozápadní části obce, (49.7088044N, 16.1317911E);https://mapy.cz/s/jojojedabo
Prezentace: Pátek 27. 8. 2021 od 12:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Program:
E1 27. 8. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 28. 8. 000 = 9:30 hod. 2 km od centra (pěšky) klasická trať intervalový start
E3 29. 8. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
Kategorie:
D10 N, C H10 N, C HDR
D12 B, C H12 B, C P
D14 A, B H14 A, B T
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B, C H55 B, C
D65 B H65 B, C
H75 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start.
T – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B; start "volný" podle příchodu na start.
HDR – kategorie pro rodiče s dětmi, linie; start "volný" podle příchodu na start.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. Předběžné délky tratí jednotlivých kategorií budou zveřejněny na webových stránkách závodu do 10. 7. 2021.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Lukáš Hovorka, R1
Stavba tratí: E1 – Ondřej Pipek, R3
E2 – Vladimír Lučan, R3
E3 – Šimon Mareček, R3
Ražení: Systém SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení). Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce. Ostatní si mohou SI čip (kontaktní) zapůjčit od pořadatele za 120 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 800 Kč.
Terén: Kopcovitý vysočinský, převážně dobře průběžný. Prudší svahy jsou kamenité, vrcholové partie i skalnaté. Vyskytují se i partie hustníků, místy s velmi sníženou průchodností, v blízkosti četných vodotečí se místy vyskytuje podrost.
Mapy: 1:10000, ISOM 2017-2, mapoval Petr Mareček
Přihlášky: V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Neregistrovaní a zahraniční závodníci: pomocí „Jednorázové přihlášky“ v IS ORIS. Na přihlášky zaslané e-mailem nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění počtu závodníků daných majiteli lesa ukončit příjem přihlášek dříve.
Vklady:
Přihlášky doručené do: 18. 7. 2021 5. 8. 2021 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D/H 14, od D/H 65 350 Kč 130 Kč 450 Kč 160 Kč 550 Kč 190 Kč
HDR 350 Kč 130 Kč 350 Kč 130 Kč 350 Kč 130 Kč
ostatní 550 Kč 190 Kč 650 Kč 230 Kč 750 Kč 260 Kč
Přihlášky podané po termínu 5. 8. 2021 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele.
Vklady a poplatek za objednané ubytování zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500 ((IBAN: CZ20 5500 0000 0010 6972 4001; BIC: RZBCCZPP), VS 77 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Vklady uhraďte bezhotovostním převodem tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději 3 pracovní dny po příslušném termínu přihlášek.
S ohledem na nejistotu v pořádání závodů zašlete platby až v týdnu po 19.7.2021.
Ubytování: Na louce u centra bude v době od 27. do 29. 8. 2021 (pátek od 9:00 hod. do neděle 14:00 hod.) připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím (TOI-TOI, pitná voda, mytí). Cena za ubytování je 250 Kč za pobyt, děti do 5-ti let mají kemp zdarma. Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.
Další možnosti ubytování budou zveřejněny na stránce závodu.
Parkování: Poplatek za parkování v centru a v kempu se hradí při příjezdu.
Ostatní: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
V centru bude zajištěno občerstvení.
Pro malé děti bude zajištěna školka.
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz
Informace: http://lpu.cz/cvc21, na e-mailu cvc21@lpu.cz.
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.
Epidemiologická situace: Závody budou přizpůsobeny aktuálním epidemiologickým opatřením.

Pořadatelé děkují společnosti Lesy České Republiky, a.s., obci Pustá Rybná, městu Polička a všem majitelům lesa za umožnění uspořádání závodu.
Záštitu na závodem převzal pan Alexandr Krejčíř – radní Pardubického kraje zodpovědný za sport.


Rozpis ke stažení:
pdf, doc