Rozpis

Mistrovství České republiky sprintových štafet v orientačním běhu 2020
47. ročník závodu O pardubického půlkoněPořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU)
Datum: Neděle 6. září 2020.
Centrum: Pardubice, Ohrazenice, louka za hotelem TRIM.
GPS: (50.0610297N, 15.7561906E).
Vzdálenosti: Parkoviště - centrum ... do 800 m.
Centrum - start - cíl ... 0 m.
Parkování: Bude upřesněno v pokynech.
Prezentace: 14:30 – 15:00 v centru závodu.
Kategorie: DH18, DH21.
Smíšené čtyřčlenné štafety, složené vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D. Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena. Právo startu: dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2020.
Právo startu: Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2020.
Přihlášky: Nejpozději do neděle 23. 8. 2020 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Dodatečné přihlášky jsou možné do středy 26. 8. 2020 za zvýšený vklad.
Termín uzavření soupisek v IS ORIS: Sobota 5. 9. 2020 v 20:00 hod.
Vklady: 1200 Kč (do 26. 8. 2020 - 1600 Kč)
Vklady zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice 1069724001/5500, VS 99xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Start: Hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích; 00 = 15:30.
V blízkosti startu bude karanténa, která bude uzavřena v 15:15.
Prostor závodu: Je zveřejněn na webu závodu (http://lpu.cz/mcr20/index.php?id=teren).
Předpokládané časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Terén: Čtvrť Ohrazenice – „finské domky", areály škol a sportovišť, bez převýšení. Předchozí mapa pro OB v tomto prostoru nebyla.
Běžecký podklad: asfaltové cestičky (85 %) trávník (15 %).
Mapa: Ohrazenice, měřítko 1 : 4 000, E = 2 m, stav léto 2020, ISSprOM 2019, vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Petr Fiala.
Běžecké oblečení: Všichni členové jedné štafety jsou povinni běžet ve shodných (klubových) vrchních částech dresu.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail OK Lokomotiva Pardubice: lpu@vco-ob.cz.
Informace: http://lpu.cz/mcr20; mcr20@lpu.cz.
Kamil Pipek (kamil.pipek@gmail.com).
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Zuzana Klimplová (R1)
Stavitelé tratí: Lukáš Hovorka (R2), Petr Zvěřina (R2)
Ostatní: Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 22. 6. 2020

Zuzana KlimplováKamil Pipek
hlavní rozhodčíředitel závodu

Závody probíhají za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.Rozpis ke stažení: pdf, docx.