Pokyny pro mapové (nebo spíše mapová... :-)) překvapení, aneb tak trochu „orientační biatlon“

Jak jsme Vás již malinko namlsali v Novinkách na webu Rodinných štafet, tak letos se mohou na své mapové překvapení těšit borci na všech třech úsecích štafet, tedy úplně všichni závodníci. A o čem ta letošní mapová překvapení budou??? Pojďme hezky postupně.

Mapové překvapení pro 1. úseky – Micro-O Scorelauf v „delší“ variantě

Závodníci na 1. úseku budou mít z druhé strany své standardní závodní mapy v mapníku zavařenou mapku prostoru dětského hřiště a chatek za hotelem Gaudeamus vedle cílové louky. Tato mapka je vytištěna v měřítku 1 : 2000 (tzn., svým měřítkem se mapka blíží mapám pro závody formátu „Micro-O“). Na mapce je vyznačeno 11 kontrol označených číslicemi 1 až 11. Na mapce nejsou popisy kontrol ani kódy kontrol, ale kontroly jsou zcela přesně vycentrované na místo umístění kontroly. Kontroly nejsou pospojované a úkolem závodníka je najít a orazit všech 11 kontrol v libovolném, každým závodníkem libovolně zvoleném, pořadí (tzn. formou scorelaufu). Kontroly v mapovém překvapení nejsou opatřeny SI-krabičkami ani kódy – jedná se o malé závěsné lampionky vybavené razícími kleštičkami. Jednotlivé kontroly razí závodníci do políček vytištěných k ražení přímo na mapce pro mapové překvapení.

A jak závodníci vběhnou a vyběhnou do prostoru mapového překvapení??? Byť závodníci míjejí prostor mapového překvapení již při průběhu shromaždištěm od divácké kontroly, tak při tomto průběhu ještě závodníci do prostoru mapového překvapení nesmějí! Do mapového překvapení odbočují závodníci až po absolvování celé jejich trati odbočkou vyznačenou z doběhového koridoru těsně před předávkou (na rohu ohrady s ovcemi). Touto odbočkou z doběhového koridoru závodníci do prostoru mapového překvapení vběhnou a po absolvování celého Micro-O Scorelaufu se zase stejnou odbočkou do doběhového koridoru vrátí. Teprve poté doběhnou na předávku a předají štafetu dalšímu závodníkovi své štafety. Závodníci nikde v doběhovém koridoru neodhazují mapu – s mapou závodníci dobíhají až na předávku, kde mapu kvůli kontrole ražení z Micro-O Scorelaufu odevzdají mapu pořadatelům.

Pozor č. 1!!! – Políčka pro ražení na mapě jsou očíslovaná a závodníci musí orazit každou jednotlivou kontrolu do políčka se shodným číslem, jako je číslo příslušné kontroly (Příklad: Pokud závodník v Micro-O Scorelaufu jako první v pořadí doběhne na kontrolu označenou v mapě číslicí 8, tak ji také orazí do políčka označeného číslicí 8.).

Pozor č. 2!!! – V prostoru mapového překvapení je úmyslně umístěna celá řada falešných kontrol pro zmatení závodníků.

Pozor č. 3!!!Žádná „R“ políčka pro náhradní ražení na mapce pro mapové překvapení nejsou!!! Pro správné oražení každé kontroly z mapového překvapení máte tedy jen jeden jediný pokus!!! Jakákoliv jednotlivá chyba v Micro-O Scorelaufu (např. oražení falešné kontroly namísto správné kontroly, nebo oražení sice správné kontroly, ale do nesprávného políčka pro ražení - tedy do políčka s jiným číslem, než je číslo kontroly) bude pro štafetu znamenat následující penalizaci – za každou jednu chybu v Micro-O Scorelaufu udělanou závodníky každé jednotlivé štafety na 1. a 2. úseku bude muset závodník příslušné štafety na 3. úseku absolvovat jedno trestné kolečko hladkého běhu (takže vlastně zavádíme takový „orienťácký biatlon“...:-)). Tedy kolik celkem chyb závodníci na 1. a 2. úseku každé štafety v Micro-O Scorelaufu udělají, tolik trestných koleček bude muset závodník na 3. úseku absolvovat. Trestné kolečko bude mít délku cca 200 – 250 m a bude vyznačené na východním okraji cílové louky. Závodníci na 3. úseku každé štafety (samozřejmě ti, kterým jejich běžci na 1. a 2. úseku jejich štafety nějaká trestná kolečka „vyběhli“) do něj odbočují až po absolvování celé své standardní tratě z doběhového koridoru vedoucího od sběrky do cíle (odbočka do trestného kolečka je v místech, kde doběhový koridor od sběrky vstupuje na cílovou louku). U odbočky do trestného kolečka budou samozřejmě pořadatelé každému dobíhajícímu závodníkovi na 3. úseku hlásit, kolik trestných koleček musí díky chybám svých spoluběžců ze štafety absolvovat a stejně tak budou pořadatelé každému dobíhajícímu závodníkovi na 3. úseku jeho trestná kolečka spravedlivě počítat (zda jich absolvoval tolik, kolik měl). Ale budeme moc rádi i za neoficiální pomoc všech účastníků rodinných štafet, kteří (po vyhodnocení map z Micro-O Scorelaufu z 1. a 2. úseku) mohou svému dobíhajícímu spoluběžci na 3. úseku (na divácké kontrole nebo na doběhu) také hlásit, kolik trestných koleček mu „zařídili“ a kolik jich tedy musí absolvovat. Dobíhající závodník se ale musí řídit informací, kterou dostane od pořadatelů! Po absolvování všech trestných koleček, které jeho štafeta absolvovat musí, se závodník na 3. úseku vrací zpět do doběhového koridoru, doběhne do cíle a tím se definitivně stopuje celkový čas jeho štafety.

Mapové překvapení pro 2. úseky – Micro-O Scorelauf v „kratší“ variantě

Pro borce na 2. úseku je mapové překvapení principiálně úplně shodné s mapovým překvapením pro 1. úseky. Jediný rozdíl je v tom, že borci na 2. úseku mají Micro-O Scorelauf o kousek kratší – mají v něm jen 8 kontrol a razí tedy do políček 1-8.

Mapové překvapení pro 3. úseky – stará dobrá tradice

No, a mapové překvapení pro odvážlivce na 3. úseku je vlastně již úplně tradiční a dá se vyjádřit matematickou rovnicí. Mapa pro 3. úseky = Bludný kořen 23...:-). Ale řekl bych, že letos jsme Vás s „mapařovými kousky“ nad designem mapy pro 3. úseky celkem šetřili, protože terén, zejména v okolí Malínské skály je náročný sám o sobě dost a dost...:-).

Kromě mapového překvapení v lese na trati čeká závodníky na 3. úseku další překvapení těsně před cílem - výše zmíněný „orienťácký biatlon“ – tedy absolvování takového množství trestných koleček, kolik jim jejich spoluběžci na 1. a 2. úseku případnými chybami v Micro-O Scorelaufu „vykoledovali“...:-).

Přejeme Vám, ať si všichni svá mapová překvapení při 23. ročníku Rodinných štafet hezky užijete...:-). Orienťák přeci není jen o honění se za rankingovými body. Na Rodinných štafetách se snažíme připomínat pravý opak – že orienťák by pro nás pro všechny měl být především radostí, hrou i dobrodružstvím v přírodě najednou. Bez ohledu na to, zda se z lesa vrátíme první nebo poslední...:-).


Vaši Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf