Pokyny

Vítáme Vás na už 23. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál rekreačního zařízení Gaudeamus na Milovech (49.6628614N, 16.0979800E). Veškerý les a louky kolem areálu (s výjimkou louky, na které je umístěn cíl, předávka a která je určena pro oddílové stany) jsou prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící závodníky. Rozbíhat se můžete na louce, na které je předávkové území. V areálu jsou k dispozici záchody, občerstvení je možno zakoupit ve stánku, teplé jídlo v restauraci. K převlékání použijte vlastní auta, oddílové stany nebo terasu před restaurací. Vnitřní prostory restaurace neslouží k převlékání! Dětský areál (houpačky a prolézačky) a prostor chatek jsou závodním prostorem, vstup je povolen pouze doprovodu dětí hrajících si na dětských atrakcích (prosíme děti a jejich doprovod, aby se nepřibližovaly ke kontrolám rozmístěným v dětském areálu – v průběhu prvního a druhého úseku se po kontrolách budou pohybovat závodníci; mějte k nim prosím respekt). Přesný plán shromaždiště včetně startu, cíle a divácké kontroly bude k dispozici na webu Rodinných štafet - zde.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Příjezd je ze silnice Milovy – Sněžné, přímo v odbočce na Blatiny je příjezd k areálu Gaudeamus. Zaparkujte na zpevněné ploše podle pokynů pořadatelů. Snažte se šetřit místem, ať se vejdete všichni.

PREZENTACE
Otevřena cca 8.45 – 9.30. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Kopcovitý vysočinský, převážně dobře průběžný. Prudší svahy jsou kamenité, nejvyšší partie i skalnaté. Vyskytují se i partie hustníků, místy s velmi sníženou průchodností. V blízkosti vodotečí se místy vyskytuje podrost. Trať 2. úseků vede rovinatou, dobře průběžnou částí lesa.

MAPA
Pro všechny úseky má měřítko 1:10000 (kromě mapy pro „mapové překvapení“), ekvidistance je 5m. Mapa je aktuální, běžely se na ní letos vícedenní závody „Botas“. Mapa je vodovzdorně a pro 3. úseky tradičně i jinak upravena (viz samostatné „Pokyny pro mapové překvapení“ na webu Rodinných štafet). Mapa je označena z druhé strany číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu pod terasou před hlavní budovou areálu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do políček pro náhradní ražení v mapě a oznamte to při vyčítání.
Hlídejte si jestli číslo SI čipu se kterým běžíte souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
Na „mapovém překvapení“ se razí kleštičkami do příslušných políček na mapě pro překvapení.

TRATĚ
Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 5.8 km - 19 kontrol - 160 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut)
 • 2. úsek – 2.2 km - 9 kontrol - 30 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut)
 • 3. úsek – 7.9 km - 24 kontrol - 285 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 55 minut) – v parametrech není zahrnuto mapové překvapení
Všechny tratě přecházejí dvakrát přes málo frekventovanou silnici na Blatiny - před přebíháním silnice se rozhlédněte a dejte autům přednost!

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
viz samostatné pokyny samostatné pokyny.

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na shromaždišti na louce za hlavní budovou areálu (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru minimálně 5 minut před startem, který bude v 10.00 hodin (všichni musí při vstupu do prostoru startu vynulovat a zkontrolovat čipy). Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 180 metrů po fáborkách, na mapovém startu je umístěn lampión a transparent.

Povinný divácký úsek je společný pro všechny úseky a vede od kontroly přes shromaždiště (viz plánek). Na trati 1. a 3. úseku je divácká kontrola umístěna zhruba 1500 metrů před předávkou (cílem) a na trati 2. úseku cca 700 m před předávkou.

Poslední kontrola – sběrka je mimo areál shromaždiště; přístup až k ní je zakázán. Po oražení sběrky běží závodníci koridorem na předávku (do cíle). Při průběhu cílem závodníci odevzdávají mapu (i závodníci 3. úseků, dokud nebudou mapy rozdány). V prostoru cíle dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v prostoru terasy před hlavní budovou. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu na plotě hned za předávkou (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje po fáborkách na mapový start. O pořadí na 3. úseku rozhoduje průběh cílovou čarou.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.30). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků). Kvůli kontrole ražení mapového překvapení musí mapy po doběhu (odhozu) projít kontrolou pořadatelů.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1.-3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník
 • nejstarší účastník
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena kolem 17. hodiny)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do prostoru hotelové restaurace nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

Kromě hotelové restaurace a WC vedle hotelové restaurace, jejichž použití pro účastníky Rodinných štafet je dohodnuto, nevstupujte prosím do ostatních částí hotelu Gaudeamus (samozřejmě s výjimkou případných ubytovaných účastníků Rodinných štafet).

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • Petrovi Marečkovi a oddílu CHT za poskytnutí prostoru a mapy
 • mjr. Ing. Michalu Pechovi a paní Pavlíně Morávkové, milým a ochotným provozovatelům hotelu Gaudeamus za poskytnutí zázemí pro závod
 • Lesům České republiky, s.p. a Městysi Sněžné za souhlas s uspořádáním závodu
 • Správě Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za souhlas s uspořádáním závodu
 • Janě a Zdeňkovi Danielovým, Mgr. Evě Štégnerové, Marii Šírové a Zemědělskému družstvu Sněžné za poskytnutí louky pro shromaždiště závodu
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf