Rozpis

RODINNÉ ŠTAFETY 2015
23. ROČNÍK NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 18. října 2015
MÍSTO: areál rekreačního zařízení Gaudeamus v Milovech
http://www.hotelgaudeamus.cz/
MAPA: Bludný kořen 23 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality
v prostoru se letos konaly vícedenní závody HSH Vysočina Cup (Botas)
TERÉN: typický „vysočinský“ s těžkým podkladem, v prostoru jsou kopce Dráteníčky a Malinská skála s táhlými, místy kamenitými svahy, v plošších partiích podmáčené oblasti s vodotečemi, převážně vysoký les s pasekami a smrkovými nálety
ČASOVÝ PROGRAM: hromadný start 1. úseků v 10.00 na shromaždišti, vyhlášení výsledků přibližně ve 13.00

KATEGORIE:
  • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem
  • Při vyhlašování jsou navíc odměněni: nejlepší ryze ženská štafeta, nejmladší účastník, nejstarší účastník, absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní), po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
  1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem
  2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu
  3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
STARTOVNÉ: 150,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci
veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: od září na http://lpu.cz/rod15/ - odkaz najdete i na „Jak to vidí Béďa“
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do neděle 11. října 2015

Těšíme se zase na Vaši účast a přejeme příjemné orienťácké zážitky z krásných vysočinských lesů!
Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
pdf, doc