Pokyny pro mapová překvapení

Letos jsme do mapových překvapení znovu zapojili všechny 3 úseky! A navíc rozhodnutí závodníků bude ovlivňovat průběh závodu následujících úseků! Pamětníci si možná vzpomenou, že něco podobného tu bylo už v roce 2008 na Vyhlídce – paměťákový scorelauf!

Mapové překvapení pro všechny úseky – paměťákový scorelauf

Na průběhu povinným úsekem za diváckou kontrolou budou vystaveny vzorové mapy se 6 kontrolami, které se nalézají v části závodního prostoru, kudy vede trať všech úseků mezi diváckou a sběrnou kontrolou. Kontroly jsou na vzorové mapě očíslovány čísly 1 až 6 a na mapě jsou vytištěny i popisy. V terénu nejsou kontroly označeny odpovídajícími kódy.

Úkolem každé štafety je posbírat všech 6 kontrol a orazit je do R políček vytištěných na závodní mapě bez ohledu na čísla kontrol.

POZOR

– závodník na 1. úseku musí orazit právě dvě z těchto kontrol (do políček R1, R2)
– závodník na 2. úseku musí orazit právě jednu z těchto kontrol (do políčka R1)
– závodník na 3. úseku musí orazit právě tři z těchto kontrol (do políček R1, R2, R3)
– celá štafeta musí mít všech 6 kontrol a každou z nich právě jednou!
– na kontroly mapového překvapení můžete odbočit z trati mezi diváckou a sběrnou kontrolou kdykoli, ale musíte dodržet pořadí kontrol na své trati!

Jiné kontroly než oražené ve výše uvedených políčkách se nebudou započítávat.

Za každou chybějící kontrolu bude následovat penalizace 5 minut.

Je zakázáno si kontroly ze vzorových map umístěných za diváckou kontrolou do závodní mapy překreslovat nebo jinak označovat.

Mapové překvapení pro 3. úseky – stará dobrá tradice

Tentokrát jsme nečarovali s mapou, ani se nám neporouchala tiskárna, ale vybrali jsme orientačně nejnáročnější část prostoru a postavili Vám do něj sprintík o délce 1.5 km s 12 kontrolami. Mapu v měřítku 1:5000 s popisy kontrol a políčky pro ražení kleštičkami máte z druhé strany Vaší závodní mapy.

Po absolvování prvních 10 kontrol klasické trati vede spojnice na značku pro start – tam začíná trať sprintíku. Po absolvování trati sprintíku (doběhnutí do jeho cíle) se zase vracíte na normální mapu a pokračujete po trati na 11. kontrolu. V místě startu a cíle sprintíku je umístěn pouze lampion (průchod startem a cílem sprintíku nijak neoznačujte – ani SI ražením, ani ražením kleštičkami; ale postup přes start a cíl sprintíku je ten nejvýhodnější, takže žádné „podvody“ nehrozí).

Aby to bylo trochu těžší, tak na kontrolách sprintíku jsou stojany s kódem kontroly, ale protože jsme po mistrovství na klasice nestihli vyprat lampióny, tak bez lampiónu!

Za chybějící kontroly ze sprintíku nebo za oražení kontrol sprintíku v jiném, než předepsaném pořadí, není penalizace, ale diskvalifikace celé štafety!

Přejeme Vám, ať si všichni svá mapová překvapení při 24. ročníku Rodinných štafet hezky užijete...:-). Orienťák přeci není jen o honění se za rankingovými body. Na Rodinných štafetách se snažíme připomínat pravý opak – že orienťák by pro nás pro všechny měl být především radostí, hrou i dobrodružstvím v přírodě najednou. Bez ohledu na to, zda se z lesa vrátíme první nebo poslední...:-).

Vaši Kipli & Karlos

pokyny pro mapová překvapení ke stažení:
pdf