Parametry tratí

- 1. úsek – 5.7 km - 21 kontrol – zanedbatelné převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 32 minut)

- 2. úsek – 2.3 km - 10 kontrol – bez převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut)

- 3. úsek – 6.5 km – 20 kontrol - zanedbatelné převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 50 minut) – v parametrech není zahrnuto mapové překvapení pro 3. úsek (navíc 1.5 km)

- všechny úseky se prodlouží o 100 – 500 m kvůli mapovému překvapení pro všechny úseky