Pokyny

Vítáme Vás na už 24. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál tábora J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí (50.1875889N, 15.9488739E). Veškerý les kolem areálu je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící závodníky. Rozbíhat se můžete v prostoru tábora a po hrázi rybníka až ke sběrné kontrole. V areálu jsou k dispozici záchody, občerstvení je možno zakoupit v jídelně. K převlékání použijte vlastní auta, oddílové stany, část prostoru jídelny (polovina slouží pro občerstvení), velký objekt v horním táboře nebo terasy před chatkami. Přesný plán shromaždiště včetně startu, cíle a divácké kontroly bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Jediný příjezd na shromaždiště je po silnici z obce Běleč nad Orlicí. Před vjezdem do lesa Vás na konci zástavby pořadatelé zaparkují na louce po levé straně. Jediný možný příchod od aut do tábora je po oficiální příjezdové komunikaci (pokračujte dál po silnici). Příchod do tábora zkratkou přes potok je zakázaný (závodní prostor).

PREZENTACE
Otevřena cca 8.45 – 9.30. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.
Na závodníky, kteří poběží rodinné štafety v kategorii LPU na stejném místě po 20 letech, čeká na prezentaci malá odměna!

TERÉN
Rovinatý hradubický, až na výjimky velmi dobře průběžný. Jemné terénní tvary v okolí potoka, tratě 1. a 3. úseku překonávají na několika místech Bělečský potok.

MAPA
Bludný kořen 24, pro všechny úseky má měřítko 1:10000, ekvidistance je 5 m. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je téměř aktuální, běžel se na ní Jarní pohár a oblastní žebříček v roce 2015. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu pod terasou na kraji řady chatek naproti hlavní budově areálu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do mapy a oznamte to při vyčítání.
Hlídejte si, jestli číslo SI čipu se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
Na „mapovém překvapení“ se razí kleštičkami do příslušných políček na mapě (viz níže).

TRATĚ
Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 5.7 km - 21 kontrol – zanedbatelné převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 32 minut)
 • 2. úsek – 2.3 km - 10 kontrol – bez převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut)
 • 3. úsek – 6.5 km – 20 kontrol - zanedbatelné převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 50 minut) – v parametrech není zahrnuto mapové překvapení pro 3. úsek (navíc 1.5 km)
 • všechny úseky se prodlouží o 100 – 500 m kvůli mapovému překvapení pro všechny úseky
Všechny tratě překonávají lesní cyklostezky - před přebíháním se rozhlédněte a dejte cyklistům přednost!

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos jsou opět 2 překvapení – jedno jen pro 3. úsek a jedno společné pro všechny úseky (viz samostatné pokyny pro mapová překvapení).

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na shromaždišti před mostkem (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru minimálně 5 minut před startem, který bude v 10.00 hodin (všichni musí při vstupu do prostoru startu vynulovat a zkontrolovat čipy). Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 350 metrů po fáborkách, na mapovém startu je umístěn lampión a transparent. Hned za mostkem se nabíhá na úzkou pěšinu – buďte ohleduplní!

Všechny úseky mají před diváckou kontrolou povinný úsek o délce 130 metrů (obíhání záchodů) a další povinný úsek o délce 110 metrů od divácké kontroly. Divácká kontrola je na tratích zhruba 5-15 minut před předávkou (roli hraje i mapové překvapení).

Poslední kontrola – sběrka je na okraji areálu tábora, z ní je značený úsek 80 metrů na předávku / do cíle. V prostoru předávky závodníci nejprve orazí cílovou kontrolu (před ní bude na zemi vyznačena cílová čára, na které se bude rozhodovat o pořadí na doběhu 3. úseků), poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku, odevzdají mapu (kvůli kontrole ražení mapových překvapení) a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v prostoru terasy před označenou chatkou. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu v místě výdeje za mostkem (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje po fáborkách na mapový start.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.30). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků). Kvůli kontrole ražení mapového překvapení musí mapy po doběhu projít kontrolou pořadatelů.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1.-3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do vnitřních prostor hlavní budovy ani do jídelny nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • oddílu PHK za poskytnutí prostoru a mapy
 • vedení tábora J.A.Komenského za poskytnutí zázemí pro závod
 • Městským lesům Hradce Králové za souhlas s uspořádáním závodu
 • rodině Pokorných za poskytnutí louky pro parkování
 • Vaškovi Mrštíkovi za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf