Rozpis

RODINNÉ ŠTAFETY 2016
24. ROČNÍK NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 23. října 2016
MÍSTO: areál tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
(GPS: 50°11'16.9"N 15°56'52.3"E), http://www.taborbelec.cz/
MAPA: Bludný kořen 24 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality
TERÉN: převážně velmi dobře průběžný a převážně borový les, s hustou sítí komunikací, s plochami ohraničených pasek a hustníků, bez podstatného převýšení, ale s pasážemi jemných terénních tvarů
ČASOVÝ PROGRAM: hromadný start 1. úseků v 10.00 na shromaždišti, vyhlášení výsledků přibližně ve 13.00

KATEGORIE:
  • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem
  • Při vyhlašování jsou navíc odměněni: nejlepší ryze ženská štafeta, nejmladší účastník, nejstarší účastník, absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní), po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
  1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem
  2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu
  3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
STARTOVNÉ: 150,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci; veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: od konce září na http://lpu.cz/rod16/ - odkaz najdete i na „Jak to vidí Béďa“
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do neděle 16. října 2016 výhradně e-mailem na adresu: rodinne.stafety@volny.cz

Těšíme se zase na Vaši účast a přejeme příjemné orienťácké zážitky z krásných lesů v okolí Bělče nad Orlicí!!!

Velké poděkování patří partnerům závodu – společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., coby vlastníkovi lesa, a Českobratrské církvi evangelické, coby provozovateli tábora J. A. Komenského.

Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
pdf, doc