Pokyny

Vítáme Vás na jubilejním 25. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Fotbalové hřiště v obci Vrbatův Kostelec (49.8600050N, 15.9379833E). Les na západ od silnice Vrbatův Kostelec-Chacholice je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící. Rozbíhat se můžete v prostoru areálu hřiště, případně po silnici nebo v lese nad hlavním parkovištěm naproti hřišti. V budově na hřišti jsou v přízemí k dispozici záchody (+ 2ks ToiToi v areálu hřiště), v prvním patře je jídelna a prodej občerstvení (prosím nepoužívejte jako šatnu). K převlékání použijte venkovní prostory, vlastní auta nebo oddílové stany. Přesný plán shromaždiště včetně startu, cíle a divácké kontroly bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Příjezd na shromaždiště je po silnici z Vrbatova Kostelce nebo Chacholic. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů k parkování. Většinu aut se budeme snažit zaparkovat na louce naproti hřišti a vedle hřiště. Parkovné se nevybírá.

PREZENTACE
Otevřena 9.00 – 9.40. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety nebo číslo čipu oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Pestrý od rovinatého čistého lesa po prudký svah s kamennými poli. Místy zhoršená průběžnost v hustníkách a podrostu. Hustá síť cest.

MAPA
Skala, pro 3.úsek Bludný kořen XXV. Pro 1. a 3. úsek je mapa v měřítku 1:10000, pro 2. úsek v měřítku 1:7500, ekvidistance je 5 m. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.
Cca na 3 – 4 místech v prostoru závodu probíhá čerstvá těžba dřeva včetně stavby nových oplocenek – tyto aktuální změny nejsou v mapě dokresleny. Změny nejsou v těsné blízkosti kontrol.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu v okně v přízemí budovy. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do mapy a oznamte to při vyčítání.
Na trati 3. úseků je 34 kontrol a proto musí být na 3. úseku použit čip série 6, 9, 10 nebo 11.

Hlídejte si, jestli číslo SI čipu se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!

TRATĚ
Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 4.9 km, 170m převýšení, 26 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut
 • 2. úsek – 1.6 km, 80m převýšení, 10 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut
 • 3. úsek – 6.6 km, 230m převýšení, 34 kontrol - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Délka 3. úseku je včetně mapového překvapení. V délkách není započítán povinný úsek na mapový start v délce 480m. Úsek na mapový start od předávky (hromadného startu 1. úseků) je značen fáborky. Dávejte pozor – vede po příjezdové komunikaci k chatové osadě!

Tratě 1. a 3. úseku překonávají 2x říčku Žejbro (lze na většině míst přebrodit nebo přeskákat po kamenech, za vlhka jsou kameny kluzké!) a železnici (povinný přeběh po přejezdu v blízkosti uzlové kontroly). Na přejezdu je signalizační zařízení. V žádném případě nevstupujte na trať pokud zařízení bliká, nebo je slyšet přijíždějící vlak! Podle jízdního řádu projíždějí osobní vlaky v 10.30 (1. úseky by měly být za tratí) a 12.20 od Chrudimi, v 11.30 a 13.25 od Ždírce.

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos je přichystáno mapové překvapení pouze pro 3.úseky (viz samostatné pokyny pro mapová překvapení).

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je v areálu hřiště (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru cca 5 minut před startem. Hromadný start proběhne v 10.10. Všichni závodníci musí při vstupu do prostoru hromadného startu na určeném místě vynulovat a zkontrolovat své čipy! Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je 480 metrů po fáborkách po cestách kolem chatové osady, na mapovém startu je umístěn lampión a transparent.

Všechny úseky mají na trati diváckou kontrolu (viz plánek). Divácká kontrola je na tratích zhruba 3-5 minut před předávkou. Hlídejte si průběh na divácké kontrole!

Poslední kontrola – sběrka je na louce pod JZ okrajem areálu hřiště, z ní je značený úsek cca 100 metrů na předávku / do cíle.Na doběhu závodníci v označeném místě odhodí svoji mapu. V prostoru předávky závodníci nejprve orazí cílovou kontrolu (před ní bude na zemi vyznačena cílová čára, na které se bude rozhodovat o pořadí na doběhu 3. úseků), poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v okně v přízemí budovy. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu v místě výdeje na cestě vedoucí z hřiště (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje po fáborkách na mapový start.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.30). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1.-3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do vnitřních prostor budovy nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • oddílu CHT za poskytnutí prostoru a mapy
 • obci Vrbatův Kostelec za poskytnutí zázemí pro závod
 • Biskupství královehradeckému za souhlas s uspořádáním závodu na jejich pozemcích
 • Vaškovi Mrštíkovi za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf