Parametry tratí

Parametry letošních tratí (není započten úsek na mapový start):
  • 1. úsek – 5.8 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut
  • 2. úsek – 2.8 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 18 minut
  • 3. úsek – 8.0 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Převýšení i na nejdelším úseku do 50 metrů.

Povinné úseky:
  • Od hromadného startu 1. úseků nebo předávky na mapový start – cca 250 metrů
  • Od poslední kontroly na předávku / do cíle – cca 50 metrů
  • Oseté pole jižně od shromaždiště (běží se kolem něj na mapový start) je zakázaným prostorem, při postupu na diváckou kontrolu ho obíhejte po cestě!