Pokyny

Vítáme Vás už na 28. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál rekreačního střediska Krasnice (GPS: 49.9939919N, 15.5007622E). Centrem závodu je prostranství před budovami areálu. V nižší budově se nachází prezentace, bude tam občerstvení a možnost převlékání (platí zákaz vstupu v závodní obuvi!). Toalety se nacházejí jak v nižší budově, tak je možné využít toalety ve vyšší – administrativní budově. Souběžně s našimi štafetami probíhá v administrativní budově i jiná akce, buďte ohleduplní.
Les na jihozápad od shromaždiště je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící. Rozbíhat se můžete po příjezdové cestě směrem ke Krasnici. Plánek shromaždiště včetně vyznačení startu, divácké kontroly a předávky bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Bez poplatku na louce v těsné blízkosti shromaždiště. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů.

PREZENTACE
Otevřena 9.00 – 9.40. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč a odevzdání podepsaného COVID prohlášení startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety nebo číslo čipu oproti nahlášené soupisce, oznamte změny při prezentaci.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Porostově proměnlivý, převážně dobře průběžný s minimálním převýšením a hustou sítí cest. V úvodu tratí se nacházejí nové paseky, které nejsou zakresleny v mapě!
Poslední úseky na trati překonávají nepříliš frekventovanou silnici, na které se ale jezdí rychle – před přebíháním se rozhlédněte!

MAPA
Litošice a Bludný kořen XXVIII, měřítko mapy je pro všechny úseky 1:10000, ekvidistance je 5 metrů. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26.2.
Mapa je z roku 2019, změny v porostech nejsou dokresleny.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Kvůli mapovému překvapení probíhá ražení všech kontrol klasicky v kontaktním režimu. U hromadného startu a před předávkou bude vedle nulování i krabička SIAC Off.
Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu v okně nižší budovy v blízkosti cíle. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami kamkoli do mapy a oznamte to při vyčítání.
Pohlídejte si, jestli číslo SI čipu se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!

TRATĚ
Parametry letošních tratí (není započten úsek na mapový start):
 • 1. úsek – 5.8 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut
 • 2. úsek – 2.8 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 18 minut
 • 3. úsek – 8.0 km - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Převýšení i na nejdelším úseku do 50 metrů.

Povinné úseky:
 • Od hromadného startu 1. úseků nebo předávky na mapový start – cca 250 metrů
 • Od poslední kontroly na předávku / do cíle – cca 50 metrů
 • Oseté pole jižně od shromaždiště (běží se kolem něj na mapový start) je zakázaným prostorem, při postupu na diváckou kontrolu ho obíhejte po cestě!

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos je přichystáno několik mapových překvapení a budou popsána ve speciálních pokynech.

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na jižním okraji shromaždiště (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru cca 5 minut před startem. Hromadný start proběhne v 10.00. Všichni závodníci musí při vstupu do prostoru hromadného startu na určeném místě vynulovat a zkontrolovat své čipy! Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je 250 metrů po žlutých fáborkách (mapový start je až v lese) po polní cestě.
Zhruba 2-3 minuty před předávkou se závodníci objeví na okraji lesa a po cestě (protisměrně s cestou na mapový start) doběhnou na diváckou kontrolu. Po absolvování mapového překvapení orazí poslední kontrolu a dobíhají povinným úsekem (na vyznačeném místě odhazují mapu) na předávku / do cíle. Hlídejte si průběh na divácké kontrole! Po průběhu závodníka Vaší štafety se připravte na předávku!
V prostoru předávky závodníci nejprve orazí cílovou kontrolu (před ní bude na zemi vyznačena cílová čára, na které se bude rozhodovat o pořadí na doběhu 3. úseků), poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v okně budovy. Vybíhající závodník běží povinným úsekem k mapovému startu (vyznačen žlutými fáborky), kde si v místě výdeje map v lese odebere svoji mapu (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje na mapový start.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.00). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.00 (také bude upřesněno rozhlasem, uvidíme jestli se někdo do té doby z 3. úseku vrátí 😉). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1. - 3. štafeta v kategorii LPU
 • 1. - 3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1. - 3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do vnitřních prostor budov nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • vlastníkům lesa - společnosti Enlino a.s. Žehušice, Městu Kutná Hora a společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., za jejich souhlas s uspořádáním závodu
 • manželům Mičicovým za poskytnutí zázemí pro shromaždiště závodu
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf