Rozpis

RODINNÉ ŠTAFETY 2021
28. ROČNÍK NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 24. října 2021
MÍSTO: areál rekreačního střediska v Krasnici u Přelouče (GPS: 49.9939919N, 15.5007622E)
MAPA: Bludný kořen 28 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality
TERÉN: převážně rovinatý (max. výškový rozdíl 30 metrů), s hustou sítí cest a průseků, místy hustníky, ojedinělé kameny i jemné terénní tvary
ČASOVÝ PROGRAM: hromadný start 1. úseků v 10.00 na shromaždišti, vyhlášení výsledků přibližně ve 13.00

KATEGORIE:
  • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem
  • Při vyhlašování jsou navíc odměněni: nejlepší ryze ženská štafeta, nejmladší účastník, nejstarší účastník, absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní), po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
  1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem
  2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu
  3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
STARTOVNÉ: 150,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci; veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: od konce září na http://lpu.cz/rod21/ - odkaz najdete i na „Jak to vidí Béďa“
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do neděle 17. října 2021 výhradně e-mailem na adresu: rodinne_stafety@volny.cz

Akce se bude konat, pokud to umožní aktuální hygienická situace a účastníci budou muset splňovat podmínky vládních opatření pro účast na hromadné sportovní akci platné v době konání.

Těšíme se zase na Vaši účast a přejeme příjemné orienťácké zážitky z krásných lesů v okolí Krasnice!!!

Velké poděkování patří partnerům závodu – vlastníkům lesa, společnosti Enlino a.s. Žehušice, Městu Kutná Hora a společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., za jejich souhlas s uspořádáním závodu, a manželům Mičicovým za poskytnutí zázemí pro shromaždiště závodu.

Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
doc