Pokyny pro mapová překvapení

Letos jsme do mapových překvapení znovu zapojili všechny 3 úseky!!! A navíc rozhodnutí závodníků na každém jednom úseku štafety bude ovlivňovat průběh závodu na následujících úsecích štafety.


Mapové překvapení společné pro všechny úseky – paměťákový scorelauf

Na průběhu povinným diváckým úsekem za diváckou kontrolou budou na stolku vystaveny vzorové mapy (ve zvětšeném měřítku) se 6 nepospojovanými kontrolami, které se nalézají v části závodního prostoru jihovýchodně od shromaždiště směrem k Hornímu Jelení. Kontroly jsou na vzorové mapě očíslovány čísly 1 až 6 a na mapě jsou vytištěny i kódy a popisy.

Úkolem každé štafety je posbírat všech 6 kontrol; avšak s dodržením všech následujících pravidel:
  • závodník na 1. úseku musí orazit alespoň dvě z těchto kontrol, jinak bude diskvalifikován
  • závodník na 2. úseku musí orazit alespoň jednu z těchto kontrol, jinak bude diskvalifikován
  • závodník na 3. úseku musí orazit alespoň tři z těchto kontrol, jinak bude diskvalifikován
  • celá štafeta musí mít v součtu oraženou každou z těchto 6 kontrol, za každou chybějící kontrolu bude pro štafetu následovat penalizace 5 minut k jejímu dosaženému času.
  • na kontroly mapového překvapení můžete odbočit výhradně po proběhnutí povinného diváckého úseku za diváckou kontrolou; musíte dodržet pořadí všech kontrol na své trati.
Je zakázáno si kontroly ze vzorových map umístěných na povinném úseku za diváckou kontrolou do závodní mapy jakýmkoliv způsobem překreslovat nebo jinak označovat (např. propíchnutím závodní mapy v daném místě apod.).
I kontroly v mapovém překvapení razíte elektronicky, tedy čipem!!!


Mapové překvapení pro 3. úseky – stará dobrá tradice

Když jsme se rozhodli uspořádat letošní ročník Rodinných štafet v rekreačním zařízení Tramtáryje, s „Radostí“ jsme zjistili, že lesy kolem byly již v méně nebo více vzdálené minulosti zmapovány. Nu, a díky moderním orienťáckým mapovým aplikacím lze celkem bez problémů propojit současnost s minulostí:-).


Přejeme vám, ať si všichni svá mapová překvapení při 29. ročníku Rodinných štafet hezky užijete. Orienťák přeci není jen o honění se za rankingovými body. Na Rodinných štafetách se snažíme připomínat pravý opak – že orienťák by pro nás pro všechny měl být především radostí, hrou i dobrodružstvím v přírodě najednou. Bez ohledu na to, zda se z lesa vrátíme první nebo poslední:-).

Vaši Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf