Pokyny

Vítáme Vás na již 29. ročníku „Rodinných štafet“, neoficiálního mistrovství republiky rodinných štafet:-)

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál rekreačního střediska Tramtáryje mezi Horním Jelením a Ostřetínem (GPS: 50.0523494N, 16.0726314E). Centrem závodu jsou travnatá prostranství před zděnými budovami areálu. V druhé zděné budově vlevo ve směru od příjezdu do areálu se nachází prezentace, bude tam vyčítání čipů po doběhu a budou tam jedny ze dvou toalet otevřených pro účastníky Rodinných štafet. Ve čtvrté (největší) zděné budově vlevo ve směru od příjezdu do areálu bude v provozu občerstvení a ze zadní strany této budovy (u diváckého průběhu) se nacházejí druhé otevřené toalety pro účastníky Rodinných štafet. Pro případ nepřízně počasí bude pro účastníky Rodinných štafet vpravo hned za vjezdem do areálu otevřen velký bílý hangár o rozměrech 25 x 12 m.
Les na všechny světové strany od shromaždiště, s výjimkou příjezdové cesty od silnice do areálu rekreačního střediska Tramtáryje, je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící účastníky Rodinných štafet.
Plánek shromaždiště, včetně vyznačení startu, divácké kontroly, diváckého průběhu, předávky a cíle, bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Bez poplatku na louce v těsné blízkosti shromaždiště. Při příjezdu prosím respektujte pokyny pořadatelů a maximálně šetřete místem pro parkování!!!

PREZENTACE
Otevřena 9.00 – 9.40 hod.. Přijeďte prosím na Rodinné štafety včas; na případné opozdilce nebudeme mít při nízkém množství pořadatelů čas :-). Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného ve výši 200 Kč za štafetu startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety nebo číslo čipu oproti nahlášené soupisce, oznamte změny při prezentaci. Prosíme všechny účastníky o odpovědné vyplnění soupisek předem a o minimalizaci jakýchkoliv změn řešených až na prezentaci – Rodinné štafety pořádáme doslova a do písmene opravdu jen v pár lidech:-).
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.
Na prezentaci prosím nahlašte aspiranty na cenu pro nejstaršího a nejmladšího (samostatně absolvujícího trať) účastníka.

TERÉN
Typický terén pásu lesů táhnoucích se mezi Hradcem Králové a Chocní. Porostově proměnlivý, od ploch velmi dobře průběžného čistého lesa, přes světle zelené pasáže až po hustníky. Převážně však dobře průběžný s minimálním převýšením a hustou sítí cest a pěšin. Občasné pasáže s terénními, vodními či terénními bodovými detaily.

MAPA
Tramtáryje v měřítku 1:7500 s ekvidistancí 2.5 metru pro první a druhý úsek.
Bludný kořen XXIX v měřítku 1:10000 s ekvidistancí 2.5-5 metrů pro třetí úsek. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26/II.
Mapa je z roku 2022, ovšem s tím, že třetí úsek nesmí brát tento letopočet zas tak úplně vážně; inu na Rodinných štafetách je možné vše:-). Případné změny v lese oproti mapě vyvolané lesnickými pracemi nejsou dokresleny (při lístečkování kontrol dva týdny před závodem to však s lesnickými pracemi v lese nebylo nijak zlé).

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent, všechny kontroly jsou nastaveny v bezkontaktním režimu se zaznamenáním průběhu kontrolou do vzdálenosti cca 0,3 m od kontroly. Závodníci na 3.úseku razí po doběhu cílovou kontrolu kontaktně v pořadí, v jakém překonali cílovou čáru. Každý závodník je plně odpovědný za správné označení průchodu kontrolou.
Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu v okně budovy v blízkosti cíle, ve které je umístěna i prezentace. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, orazte kleštičkami kamkoli do mapy a oznamte to při vyčítání čipů.
Pohlídejte si, jestli číslo SI čipu, se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!!!

TRATĚ
Parametry letošních tratí (není započten úsek na mapový start a není započtena délka mapového překvapení společného pro všechny tři úseky; naopak je započtena délka mapového překvapení určeného jen pro třetí úsek):
 • 1. úsek – 4,4 km – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 25 minut
 • 2. úsek – 2,3 km – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut
 • 3. úsek – 7,8 km – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Převýšení na prvním a druhém úseku zanedbatelné (cca do 30 m); na třetím úseku do 80 metrů.

POVINNÉ ÚSEKY:
 • Od hromadného startu 1. úseků (cca 60 metrů), nebo předávky (cca 150 metrů) na mapový start
 • Od poslední kontroly na předávku / do cíle – cca 80 metrů
 • Od divácké kontroly do vběhnutí do mapového překvapení společného pro všechny tři úseky (do závěrečného tzv. pytlíku) – cca 30 metrů

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos jsou přichystána dvě mapová překvapení – jedno společné pro všechny tři úseky a jedno pouze na trati třetího úseku. Mapová překvapení budou popsána ve speciálních pokynech.

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na západním okraji shromaždiště, na posekané louce na vnější straně oplocení areálu rekreačního zařízení Tramtáryje (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru cca 5 minut před startem. Hromadný start proběhne v 10.00 hod.. Všichni závodníci musí při vstupu do prostoru hromadného startu na určeném místě vynulovat a zkontrolovat své čipy!!! Mapa je položena na zemi před startujícími závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 60 metrů (mapový start je až v lese a není ze shromaždiště viditelný), povinný úsek na mapový start nevede po žádné cestě, ale naopak volným lesem, cca 15 m širokým vytyčeným koridorem, v němž si jednotliví závodníci mohou volit tzv. vlastní stopu. Místo mapového startu je v lese označeno lampionem a (pokud ho ve skladu klubového materiálu ještě najdeme:-)) žlutým látkovým transparentem „START“.
Zhruba 2-7 minut před předávkou se závodníci objeví na divácké kontrole umístěné na konci plotu ve východním cípu areálu rekreačního zařízení Tramtáryje (za největší zděnou budovou). Od divácké kontroly absolvují povinný úsek podél vnitřního plotu areálu o délce cca 30 m. Před koncem povinného úseku je umístěn stůl, na kterém jsou umístěny mapy pro mapové překvapení společné pro všechny tři úseky (detailně viz speciální pokyny pro mapová překvapení). Pozor (!!!) – vběhnutí do povinného diváckého úseku a vyběhnutí z něj vede skrz velmi úzké a nízké mezery v plotě areálu (tyče plotu budou pro zvýšení viditelnosti obaleny vytyčovací páskou a barevnými fáborky); dbejte prosím zvýšené opatrnosti a buďte k sobě navzájem ohleduplní (tady se závod nevyhrává). Z povinného diváckého úseku vbíhají závodníci na všech třech úsecích do mapového překvapení společného pro všechny tři úseky. Po absolvování společného mapového překvapení pro všechny tři úseky (které současně slouží jako tzv. pytlík) orazí závodníci poslední kontrolu a dobíhají povinným úsekem vedoucím po travnatých plochách areálu (na vyznačeném místě odhazují mapu) na předávku / do cíle. Hlídejte si průběh členů své štafety na divácké kontrole a na povinném diváckém úseku!!! Po průběhu závodníka vaší štafety se připravte na předávku!!!
Pro usnadnění odhadu času průběhu závodníků diváckou kontrolou jsme pro Vás do lesa umístili radiokontroly, které jsou na tratích všech úseků cca 5 minut před diváckou kontrolou. Online průběh závodníků můžete sledovat na https://oresults.eu/ a na https://liveresultat.orientering.se/.
Předávka je tzv. protisměrná (viz plánek). V prostoru předávky závodníci na 1. a 2. úseku nejprve orazí cílovou kontrolu, poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v okně budovy, ve které je umístěna prezentace.
Závodníci na 3. úseku dobíhají do cíle pravým koridorem a razí cílovou kontrolu až po překonání cílové čáry. Cílovou kontrolu razí v pořadí, v jakém překonali cílovou čáru (o pořadí rozhoduje pořadatel).
Vybíhající závodník běží povinným úsekem vnitřkem areálu, podél vnitřní strany oplocení areálu, na plotě areálu si v místě výdeje map (viz plánek) odebere svoji mapu (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek, ať odebráním špatné mapy nezkazíte závod své i cizí štafetě!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní), vybíhá vjezdovou bránou ven z areálu a pokračuje koridorem na mapový start.
Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.00). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.00 (také bude upřesněno rozhlasem; uvidíme, jestli se někdo do té doby z 3. úseku vrátí :-)). Výdej map po závodě bude vyhlášen rozhlasem (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Na rodinných štafetách se postupně ustálilo a stalo se tradicí vyhlášení následujících kategorií:
 • 1. – 3. štafeta v kategorii LPU
 • 1. – 3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1. – 3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety:-))

DOBROČINNÝ ASPEKT RODINNÝCH ŠTAFET
Po celou dobu existence Rodinných štafet od jejich vzniku, letos to tedy bude 29 let, je veškerá část startovného po odečtení holých nákladů na pořádání jednou polovinou určena na ceny a druhá polovina je každý rok věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do vnitřních prostor zděných budov ani na zastřešené verandy dřevěných chatek v areálu nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách!!!
V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!!!

PODĚKOVÁNÍ
Mnohokrát děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • vlastníkům lesa, Lesům České republiky, Obci Veliny a Lesní správě Bubna za jejich souhlas s uspořádáním závodu,
 • velmi vstřícným a ochotným vlastníkům Rekreačního zařízení Tramtáryje, sdruženým ve spolku Proti proudu, za poskytnutí zázemí pro shromaždiště závodu,
 • vlastníkovi louky poskytnuté pro parkování aut účastníků závodu, obecně prospěšné společnosti Český hudební tábor mládeže, a jejímu hodnému řediteli Josefu Kušičkovi,
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf