Pokyny pro mapová překvapení

Letos jsme do mapových překvapení znovu zapojili všechny 3 úseky!!! A navíc rozhodnutí závodníků na prvním úseku štafety bude ovlivňovat průběh závodu na následujících úsecích štafety.


Mapové překvapení společné pro všechny úseky – 2 prémiové kontroly

Na doběhu po odhození závodní mapy poběží závodníci kolem mapy se zakreslenými 2 prémiovými kontrolami. Výřez mapy bude v nejistém měřítku (bude vyvěšeno několik stejných map, aby se závodníci nemačkali), na mapě jsou 2 kontroly s kódy a popisem. Úkolem štafety je orazit tyto 2 prémiové kontroly kdykoli v průběhu 2. a 3. úseku (vzdálenost kontrol od tratí 2. a 3. úseku je cca 100 metrů). Předávající závodník může umístění prémiové kontroly pouze slovně popsat vybíhajícímu úseku během předávky, je zakázáno jakékoli překreslování nebo jiné kopírování.

Možné varianty:
  • závodník na 2. úseku orazí jednu z prémiových kontrol, jinak dostane penalizaci 5 minut
  • závodník na 3. úseku orazí druhou z prémiových kontrol (nebo kteroukoli z nich, pokud 2. úsek žádnou neorazí), jinak dostane penalizaci 5 minut


Mapové překvapení pro 3. úseky – stará dobrá tradice

Když jsme se rozhodli uspořádat letošní ročník Rodinných štafet v rekreačním zařízení Tramtáryje, s radostí jsme zjistili, že lesy kolem byly již v méně nebo více vzdálené minulosti zmapovány. Nu, a díky moderním orienťáckým mapovým aplikacím lze celkem bez problémů propojit současnost s minulostí:-).


Přejeme vám, ať si všichni svá mapová překvapení při 30. ročníku Rodinných štafet hezky užijete. Orienťák přeci není jen o honění se za rankingovými body. Na Rodinných štafetách se snažíme připomínat pravý opak – že orienťák by pro nás pro všechny měl být především radostí, hrou i dobrodružstvím v přírodě najednou. Bez ohledu na to, zda se z lesa vrátíme první nebo poslední:-).

Vaši Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
docx